1 SỐ TRUNG TÂM THIỀN VIPASSANA DO CÁC THIỀN SƯ NỔI TIẾNG HƯỚNG DẪN

Thông Tin Cơ Bản Về 1 Số Trung Tâm Thiền Vipassana Do Các Thiền Sư Nổi Tiếng Hướng Dẫn Hiện Nay

TRUYỀN THỐNG MAHASI

Các kỹ thuật ban đầu do Đại Thiền Sư Mahasi Sayadaw người Miến Điện giảng dạy.

(1) Trường Thiền Mahasi

* Địa chỉ : No. 16 Sāsana Yeiktha Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar.
* Website : http://www.mahasi.org.mm/
* Tel: +95.545918, +95.541971
* Email: [email protected], [email protected]

(2) Trường Thiền Panditarama

* Địa chỉ : 80-A, Than Lwin Road, Bahan Township, Yangon Division, Myanmar.
* Webiste : http://www.panditarama.net
* Tel : +951-535.448, +951-705.525
* Email : [email protected]

(3) Trường Thiền Chammyay

* Địa chỉ : 55A Kaba Aye Pagoda RoadKaba Aye P.O. Yangon.
* Website : https://chanmyaysayadaw.org/
* Email : [email protected]
* Tel : +95.1661479, +95.1652585

(4) Trường Thiền Kyupin

* Địa chỉ : Kyunpin Meditation Center, Kamphyu Village, Wetlet Township, Sagaing Region, Myanmar
* Website : https://kyunpin.wixsite.com/meditation
* Tel : +95.97987.30175
* Email : [email protected]

 

TRUYỀN THỐNG PA-AUK

(6) Trường Thiền Pa-auk
+ pa auk meditation center… (đang cập nhật)

 

CÁC TRƯỜNG THIỀN KHÁC

(5) Trường Thiền Shwe Oo Min (Tâm quán niệm xứ)

* Địa chỉ : Shwe Oo Min Dhamma Sukha TawyaAung Myay Thar Yar Street, Kon Tala Paung Village, Mingaladon Township P.O. 11023, No. 3 Main Road, Yangon, Myanmar.
* Website : https://ashintejaniya.org/
* Bài viết Giới Thiệu về Trường Thiền và các Thủ Tục cơ bản : https://ashintejaniya.org/retreat

(7) Trường Thiền Sunlun (Thọ Quán Niệm Xứ)

* Địa chỉ 1 : Kaba Aye Sun Lun Monastery, 7th Mile, Thanlarwaddy Road, U Lun Maung Street, 7 – Ward, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.
* Website : http://www.sunlun-meditation.net/
* Tel: +95-1-660860
* Cách đăng ký: Thiền Sinh nước ngoài có thể đi thẳng trực tiếp đến Trường Thiền để xin phép.

* Địa chỉ 2 : (đang cập nhật)
* Facebook : https://m.facebook.com/sunlun.tipitakamonastry.9
* Cách đăng ký : (đang cập nhật)

(8) Trường Thiền Mogok (Tâm – Thọ, quán niệm xứ)

* Hiện nay, truyền thống Ngài Mogok chưa có Phiên Dịch người Việt. Và các Sayadaw ở đây, chưa dùng được Tiếng Anh để giảng Pháp
* Địa chỉ: (đang cập nhật)

(9) Trường Thiền Thabarwa (Pháp quán niệm xứ)

* Vào trang http://www.thabarwa.org để lấy thông tin thêm.. (đang cập nhật)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *