10. Indriyayamakaṃ

1. Paṇṇattivāro

(Ka) uddeso

1. Bāvīsatindriyāni – cakkhundriyaṃ, sotindriyaṃ, ghānindriyaṃ, jivhindriyaṃ, kāyindriyaṃ, manindriyaṃ, itthindriyaṃ, purisindriyaṃ, jīvitindriyaṃ, sukhindriyaṃ, dukkhindriyaṃ, somanassindriyaṃ, domanassindriyaṃ, upekkhindriyaṃ, saddhindriyaṃ, vīriyindriyaṃ [viriyindiyaṃ (sī. syā.)], satindriyaṃ, samādhindriyaṃ, paññindriyaṃ, anaññātaññassāmītindriyaṃ, aññindriyaṃ, aññātāvindriyaṃ.

1. Padasodhanavāro

(Ka) anulomaṃ

2. (Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) cakkhundriyaṃ cakkhuṃ?

(Ka) sotaṃ sotindriyaṃ?

(Kha) sotindriyaṃ sotaṃ?

(Ka) ghānaṃ ghānindriyaṃ?

(Kha) ghānindriyaṃ ghānaṃ?

(Ka) jivhā jivhindriyaṃ?

(Kha) jivhindriyaṃ jivhā?

(Ka) kāyo kāyindriyaṃ?

(Kha) kāyindriyaṃ kāyo?

(Ka) mano manindriyaṃ?

(Kha) manindriyaṃ mano?

(Ka) itthī itthindriyaṃ?

(Kha) itthindriyaṃ itthī?

(Ka) puriso purisindriyaṃ?

(Kha) purisindriyaṃ puriso?

(Ka) jīvitaṃ jīvitindriyaṃ?

(Kha) jīvitindriyaṃ jīvitaṃ?

(Ka) sukhaṃ sukhindriyaṃ?

(Kha) sukhindriyaṃ sukhaṃ?

(Ka) dukkhaṃ dukkhindriyaṃ?

(Kha) dukkhindriyaṃ dukkhaṃ?

(Ka) somanassaṃ somanassindriyaṃ?

(Kha) somanassindriyaṃ somanassaṃ?

(Ka) domanassaṃ domanassindriyaṃ?

(Kha) domanassindriyaṃ domanassaṃ?

(Ka) upekkhā upekkhindriyaṃ?

(Kha) upekkhindriyaṃ upekkhā?

(Ka) saddhā saddhindriyaṃ?

(Kha) saddhindriyaṃ saddhā?

(Ka) vīriyaṃ vīriyindriyaṃ?

(Kha) vīriyindriyaṃ vīriyaṃ?

(Ka) sati satindriyaṃ?

(Kha) satindriyaṃ sati?

(Ka) samādhi samādhindriyaṃ?

(Kha) samādhindriyaṃ samādhi?

(Ka) paññā paññindriyaṃ?

(Kha) paññindriyaṃ paññā?

(Ka) anaññātaññassāmīti anaññātaññassāmītindriyaṃ?

(Kha) anaññātaññassāmītindriyaṃ anaññātaññassāmīti?

(Ka) aññaṃ aññindriyaṃ?

(Kha) aññindriyaṃ aññaṃ?

(Ka) aññātāvī aññātāvindriyaṃ?

(Kha) aññātāvindriyaṃ aññātāvī?

(Kha) paccanīkaṃ

3. (Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na cakkhundriyaṃ na cakkhu?

(Ka) na sotaṃ na sotindriyaṃ?

(Kha) na sotindriyaṃ na sotaṃ?

(Ka) na ghānaṃ na ghānindriyaṃ?

(Kha) na ghānindriyaṃ na ghānaṃ?

(Ka) na jivhā na jivhindriyaṃ?

(Kha) na jivhindriyaṃ na jivhā?

(Ka) na kāyo na kāyindriyaṃ?

(Kha) na kāyindriyaṃ na kāyo?

(Ka) na mano na manindriyaṃ?

(Kha) na manindriyaṃ na mano?

(Ka) na itthī na itthindriyaṃ?

(Kha) na itthindriyaṃ na itthī?

(Ka) na puriso na purisindriyaṃ?

(Kha) na purisindriyaṃ na puriso?

(Ka) na jīvitaṃ na jīvitindriyaṃ?

(Kha) na jīvitindriyaṃ na jīvitaṃ?

(Ka) na sukhaṃ na sukhindriyaṃ?

(Kha) na sukhindriyaṃ na sukhaṃ?

(Ka) na dukkhaṃ na dukkhindriyaṃ?

(Kha) na dukkhindriyaṃ na dukkhaṃ?

(Ka) na somanassaṃ na somanassindriyaṃ?

(Kha) na somanassindriyaṃ na somanassaṃ?

(Ka) na domanassaṃ na domanassindriyaṃ?

(Kha) na domanassindriyaṃ na domanassaṃ?

(Ka) na upekkhā na upekkhindriyaṃ?

(Kha) na upekkhindriyaṃ na upekkhā?

(Ka) na saddhā na saddhindriyaṃ?

(Kha) na saddhindriyaṃ na saddhā?

(Ka) na vīriyaṃ na vīriyindriyaṃ?

(Kha) na vīriyindriyaṃ na vīriyaṃ?

(Ka) na sati na satindriyaṃ?

(Kha) na satindriyaṃ na sati?

(Ka) na samādhi na samādhindriyaṃ?

(Kha) na samādhindriyaṃ na samādhi?

(Ka) na paññā na paññindriyaṃ?

(Kha) na paññindriyaṃ na paññā?

(Ka) na anaññātaññāssāmīti na anaññātaññassāmītindriyaṃ?

(Kha) na anaññātaññassāmītindriyaṃ na anaññātaññassāmīti?

(Ka) na aññaṃ na aññindriyaṃ?

(Kha) na aññindriyaṃ na aññaṃ?

(Ka) na aññātāvī na aññātāvindriyaṃ?

(Kha) na aññātāvindriyaṃ na aññātāvī?

2. Padasodhanamūlacakkavāro

(Ka) anulomaṃ

4. (Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā sotindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā ghānindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā jivhindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā kāyindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā manindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā itthindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā purisindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā jīvitindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā sukhindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā dukkhindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā somanassindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā domanassindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā upekkhindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā saddhindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā vīriyindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā satindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā samādhindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā paññindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā anaññātaññassāmītindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā aññindriyaṃ?

(Ka) cakkhu cakkhundriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

5. Sotaṃ sotindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ?…Pe….

(Ka) sotaṃ sotindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

6. Ghānaṃ ghānindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ?…Pe….

(Ka) ghānaṃ ghānindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

7. Jivhā jivhindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ?…Pe….

(Ka) jivhā jivhindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

8. Kāyo kāyindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ?…Pe….

(Ka) kāyo kāyindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

9. Mano manindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ?…Pe….

(Ka) mano manindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

10. Itthī itthindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ?…Pe….

(Ka) itthī itthindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

11. Puriso purisindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ? …Pe….

(Ka) puriso purisindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

12. Jīvitaṃ jīvitindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ? …Pe….

(Ka) jīvitaṃ jīvitindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

13. Sukhaṃ sukhindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ?…Pe….

(Ka) sukhaṃ sukhindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

14. Dukkhaṃ dukkhindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ? …Pe….

(Ka) dukkhaṃ dukkhindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

15. Somanassaṃ somanassindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ? …Pe….

(Ka) somanassaṃ somanassindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

16. Domanassaṃ domanassindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ? …Pe….

(Ka) domanassaṃ domanassindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

17. Upekkhā upekkhindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ? …Pe….

(Ka) upekkhā upekkhindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

18. Saddhā saddhindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ?…Pe….

(Ka) saddhā saddhindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

19. Vīriyaṃ vīriyindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ? …Pe….

(Ka) vīriyaṃ vīriyindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

20. Sati satindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ?…Pe….

(Ka) sati satindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ ?

21. Samādhi samādhindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ? …Pe….

(Ka) samādhi samādhindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

22. Paññā paññindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ?…Pe….

(Ka) paññā paññindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

23. Anaññātaññassāmīti anaññātaññassāmītindriyaṃ?

Indriyā cakkhundriyaṃ?…Pe….

(Ka) anaññātaññassāmīti anaññātaññassāmītindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

24. Aññaṃ aññindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ?…Pe….

(Ka) aññaṃ aññindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvindriyaṃ?

25. Aññātāvī aññātāvindriyaṃ? Indriyā cakkhundriyaṃ? …Pe….

(Ka) aññātāvī aññātāvindriyaṃ?

(Kha) indriyā aññindriyaṃ?

(Kha) paccanīkaṃ

26. (Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na sotindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na ghānindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na jivhindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na kāyindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na manindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na itthindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na purisindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na jīvitindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na sukhindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na dukkhindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na somanassindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na domanassindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na upekkhindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na saddhindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na vīriyindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na satindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na samādhindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na paññindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na anaññātaññassāmītindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na aññindriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

27. (Ka) na sotaṃ na sotindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

28. (Ka) na ghānaṃ na ghānindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

29. (Ka) na jivhā na jivhindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

30. (Ka) na kāyo na kāyindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

31. (Ka) na mano na manindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

32. (Ka) na itthī na itthindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

33. (Ka) na puriso na purisindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

34. (Ka) na jīvitaṃ na jīvitindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

35. (Ka) na sukhaṃ na sukhindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

36. (Ka) na dukkhaṃ na dukkhindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

37. (Ka) na somanassaṃ na somanassindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

38. (Ka) na domanassaṃ na domanassindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

39. (Ka) na upekkhā na upekkhindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

40. (Ka) na saddhā na saddhindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

41. (Ka) na vīriyaṃ na vīriyindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

42. (Ka) na sati na satindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

43. (Ka) na samādhi na samādhindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

44. (Ka) na paññā na paññindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

45. (Ka) na anaññātaññassāmīti na anaññātaññassāmītindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

46. (Ka) na aññaṃ na aññindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññātāvindriyaṃ?

47. (Ka) na aññātāvī na aññātāvindriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhundriyaṃ? …Pe… na indriyā na aññindriyaṃ?

3. Suddhindriyavāro

(Ka) anulomaṃ

48. (Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu?

(Ka) sotaṃ indriyaṃ?

(Kha) indriyā sotaṃ?

(Ka) ghānaṃ indriyaṃ?

(Kha) indriyā ghānaṃ?

(Ka) jivhā indriyaṃ?

(Kha) indriyā jivhā?

(Ka) kāyo indriyaṃ?

(Kha) indriyā kāyo?

(Ka) mano indriyaṃ?

(Kha) indriyā mano?

(Ka) itthī indriyaṃ?

(Kha) indriyā itthī?

(Ka) puriso indriyaṃ?

(Kha) indriyā puriso?

(Ka) jīvitaṃ indriyaṃ?

(Kha) indriyā jīvitaṃ?

(Ka) sukhaṃ indriyaṃ?

(Kha) indriyā sukhaṃ?

(Ka) dukkhaṃ indriyaṃ?

(Kha) indriyā dukkhaṃ?

(Ka) somanassaṃ indriyaṃ?

(Kha) indriyā somanassaṃ?

(Ka) domanassaṃ indriyaṃ?

(Kha) indriyā domanassaṃ?

(Ka) upekkhā indriyaṃ?

(Kha) indriyā upekkhā?

(Ka) saddhā indriyaṃ?

(Kha) indriyā saddhā?

(Ka) vīriyaṃ indriyaṃ?

(Kha) indriyā vīriyaṃ?

(Ka) sati indriyaṃ?

(Kha) indriyā sati?

(Ka) samādhi indriyaṃ?

(Kha) indriyā samādhi?

(Ka) paññā indriyaṃ?

(Kha) indriyā paññā?

(Ka) anaññātaññassāmīti indriyaṃ?

(Kha) indriyā anaññātaññassāmīti?

(Ka) aññaṃ indriyaṃ?

(Kha) indriyā aññaṃ?

(Ka) aññātāvī indriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvī?

(Kha) paccanīkaṃ

49. (Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu?

(Ka) na sotaṃ na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na sotaṃ?

(Ka) na ghānaṃ na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na ghānaṃ?

(Ka) na jivhā na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na jivhā?

(Ka) na kāyo na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na kāyo?

(Ka) na mano na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na mano?

(Ka) na itthī na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na itthī?

(Ka) na puriso na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na puriso?

(Ka) na jīvitaṃ na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na jīvitaṃ?

(Ka) na sukhaṃ na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na sukhaṃ?

(Ka) na dukkhaṃ na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na dukkhaṃ?

(Ka) na somanassaṃ na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na somanassaṃ?

(Ka) na domanassaṃ na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na domanassaṃ?

(Ka) na upekkhā na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na upekkhā?

(Ka) na saddhā na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na saddhā?

(Ka) na vīriyaṃ na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na vīriyaṃ?

(Ka) na sati na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na sati?

(Ka) na samādhi na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na samādhi?

(Ka) na paññā na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na paññā?

(Ka) na anaññātaññassāmīti na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na anaññātaññassāmīti?

(Ka) na aññaṃ na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na aññaṃ?

(Ka) na aññātāvī na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na aññātāvī?

4. Suddhindriyamūlacakkavāro

(Ka) anulomaṃ

50. (Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā sotaṃ?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā ghānaṃ?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā jivhā?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā kāyo?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā mano?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā itthī?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā puriso?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā jīvitaṃ?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā sukhaṃ?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā dukkhaṃ?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā somanassaṃ?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā domanassaṃ?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā upekkhā?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā saddhā?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā vīriyaṃ?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā sati?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā samādhi?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā paññā?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā anaññātaññassāmīti?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā aññaṃ?

(Ka) cakkhu indriyaṃ?

(Kha) indriyā aññātāvī?

51. (Ka) sotaṃ indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

52. (Ka) ghānaṃ indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

53. (Ka) jivhā indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

54. (Ka) kāyo indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

55. (Ka) mano indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

56. (Ka) itthī indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

57. (Ka) puriso indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

58. (Ka) jīvitaṃ indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

59. (Ka) sukhaṃ indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

60. (Ka) dukkhaṃ indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

61. (Ka) somanassaṃ indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

62. (Ka) domanassaṃ indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

63. (Ka) upekkhā indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

64. (Ka) saddhā indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

65. (Ka) vīriyaṃ indriyaṃ ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

66. (Ka) sati indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

67. (Ka) samādhi indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

68. (Ka) paññā indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

69. (Ka) anaññātaññassāmīti indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

70. (Ka) aññaṃ indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññātāvī?

71. (Ka) aññātāvī indriyaṃ?

(Kha) indriyā cakkhu? …Pe… indriyā aññaṃ?

(Kha) paccanīkaṃ

72. (Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na sotaṃ?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na ghānaṃ?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na jivhā?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na kāyo?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na mano?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na itthī?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na puriso?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na jīvitaṃ?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na sukhaṃ?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na dukkhaṃ?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na somanassaṃ?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na domanassaṃ?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na upekkhā?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na saddhā?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na vīriyaṃ?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na sati?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na samādhi?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na paññā?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na anaññātaññassāmīti?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na aññaṃ?

(Ka) na cakkhu na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na aññātāvī?

73. (Ka) na sotaṃ na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

74. (Ka) na ghānaṃ na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

75. (Ka) na jivhā na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

76. (Ka) na kāyo na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

77. (Ka) na mano na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

78. (Ka) na itthī na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

79. (Ka) na puriso na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

80. (Ka) na jīvitaṃ na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

81. (Ka) na sukhaṃ na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

82. (Ka) na dukkhaṃ na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

83. (Ka) na somanassaṃ na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

84. (Ka) na domanassaṃ na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

85. (Ka) na upekkhā na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

86. (Ka) na saddhā na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

87. (Ka) na vīriyaṃ na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

88. (Ka) na sati na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

89. (Ka) na samādhi na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

90. (Ka) na paññā na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

91. (Ka) na anaññātaññassāmīti na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

92. (Ka) na aññaṃ na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññātāvī?

93. (Ka) na aññātāvī na indriyaṃ?

(Kha) na indriyā na cakkhu? …Pe… na indriyā na aññaṃ?

Paṇṇattiuddesavāro.

(Kha) niddeso

1. Padasodhanavāro

(Ka) anulomaṃ

94. (Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) cakkhundriyaṃ cakkhūti? Āmantā.

(Ka) sotaṃ sotindriyanti?

Dibbasotaṃ taṇhāsotaṃ sotaṃ, na sotindriyaṃ. Sotindriyaṃ sotañceva sotindriyañca.

(Kha) sotindriyaṃ sotanti? Āmantā.

(Ka) ghānaṃ ghānindriyanti? Āmantā.

(Kha) ghānindriyaṃ ghānanti? Āmantā.

(Ka) jivhā jivhindriyanti? Āmantā.

(Kha) jivhindriyaṃ jivhāti? Āmantā.

(Ka) kāyo kāyindriyanti?

Kāyindriyaṃ ṭhapetvā avaseso kāyo [avasesā kāyo (sī. syā. ka.)], na kāyindriyaṃ. Kāyindriyaṃ kāyo ceva kāyindriyañca.

(Kha) kāyindriyaṃ kāyoti? Āmantā.

(Ka) mano manindriyanti? Āmantā.

(Kha) manindriyaṃ manoti? Āmantā.

(Ka) itthī itthindriyanti? No.

(Kha) itthindriyaṃ itthīti? No.

(Ka) puriso purisindriyanti? No.

(Kha) purisindriyaṃ purisoti? No.

(Ka) jīvitaṃ jīvitindriyanti? Āmantā.

(Kha) jīvitindriyaṃ jīvitanti? Āmantā.

(Ka) sukhaṃ sukhindriyanti? Āmantā.

(Kha) sukhindriyaṃ sukhanti? Āmantā.

(Ka) dukkhaṃ dukkhindriyanti? Āmantā.

(Kha) dukkhindriyaṃ dukkhanti? Āmantā.

(Ka) somanassaṃ somanassindriyanti? Āmantā.

(Kha) somanassindriyaṃ somanassanti? Āmantā.

(Ka) domanassaṃ domanassindriyanti? Āmantā.

(Kha) domanassindriyaṃ domanassanti? Āmantā.

(Ka) upekkhā upekkhindriyanti?

Upekkhindriyaṃ ṭhapetvā avasesā upekkhā, na upekkhindriyaṃ. Upekkhindriyaṃ upekkhā ceva upekkhindriyañca.

(Kha) upekkhindriyaṃ upekkhāti? Āmantā.

(Ka) saddhā saddhindriyanti? Āmantā.

(Kha) saddhindriyaṃ saddhāti? Āmantā.

(Ka) vīriyaṃ vīriyindriyanti? Āmantā.

(Kha) vīriyindriyaṃ vīriyanti? Āmantā .

(Ka) sati satindriyanti? Āmantā.

(Kha) satindriyaṃ satīti? Āmantā.

(Ka) samādhi samādhindriyanti? Āmantā.

(Kha) samādhindriyaṃ samādhīti? Āmantā.

(Ka) paññā paññindriyanti? Āmantā.

(Kha) paññindriyaṃ paññāti? Āmantā.

(Ka) anaññātaññassāmīti anaññātaññassāmītindriyanti? Āmantā.

(Kha) anaññātaññassāmītindriyaṃ anaññātaññassāmīti? Āmantā.

(Ka) aññaṃ aññindriyanti? Āmantā.

(Kha) aññindriyaṃ aññanti? Āmantā.

(Ka) aññātāvī aññātāvindriyanti? Āmantā.

(Kha) aññātāvindriyaṃ aññātāvīti? Āmantā.

(Kha) paccanīkaṃ

95. (Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na cakkhundriyaṃ na cakkhūti?

Dibbacakkhu paññācakkhu na cakkhundriyaṃ, cakkhu. Cakkhuñca cakkhundriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva cakkhu na ca cakkhundriyaṃ.

(Ka) na sotaṃ na sotindriyanti? Āmantā.

(Kha) na sotindriyaṃ na sotanti?

Dibbasotaṃ taṇhāsotaṃ na sotindriyaṃ, sotaṃ. Sotañca sotindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva sotaṃ na ca sotindriyaṃ.

(Ka) na ghānaṃ na ghānindriyanti? Āmantā.

(Kha) na ghānindriyaṃ na ghānanti? Āmantā.

(Ka) na jivhā na jivhindriyanti? Āmantā.

(Kha) na jivhindriyaṃ na jivhāti? Āmantā.

(Ka) na kāyo na kāyindriyanti? Āmantā.

(Kha) na kāyindriyaṃ na kāyoti?

Kāyindriyaṃ ṭhapetvā avaseso na kāyindriyaṃ, kāyo. Kāyañca kāyindriyañca ṭhapetvā avaseso na ceva kāyo na ca kāyindriyaṃ.

(Ka) na mano na manindriyanti? Āmantā.

(Kha) na manindriyaṃ na manoti? Āmantā.

(Ka) na itthī na itthindriyanti?

Itthindriyaṃ na itthī, itthindriyaṃ. Itthiñca itthindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva itthī na ca itthindriyaṃ.

(Kha) na itthindriyaṃ na itthīti?

Itthī na itthindriyaṃ, itthī. Itthiñca itthindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva itthī na ca itthindriyaṃ.

(Ka) na puriso na purisindriyanti?

Purisindriyaṃ na puriso, purisindriyaṃ. Purisañca purisindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva puriso na ca purisindriyaṃ.

(Kha) na purisindriyaṃ na purisoti?

Puriso na purisindriyaṃ, puriso. Purisañca purisindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva puriso na ca purisindriyaṃ.

(Ka) na jīvitaṃ na jīvitindriyanti? Āmantā.

(Kha) na jīvitindriyaṃ na jīvitanti? Āmantā.

(Ka) na sukhaṃ na sukhindriyanti? Āmantā.

(Kha) na sukhindriyaṃ na sukhanti? Āmantā.

(Ka) na dukkhaṃ na dukkhindriyanti? Āmantā.

(Kha) na dukkhindriyaṃ na dukkhanti? Āmantā.

(Ka) na somanassaṃ na somanassindriyanti? Āmantā.

(Kha) na somanassindriyaṃ na somanassanti? Āmantā.

(Ka) na domanassaṃ na domanassindriyanti? Āmantā.

(Kha) na domanassindriyaṃ na domanassanti? Āmantā.

(Ka) na upekkhā na upekkhindriyanti? Āmantā.

(Kha) na upekkhindriyaṃ na upekkhāti?

Upekkhindriyaṃ ṭhapetvā avasesā na upekkhindriyaṃ, upekkhā. Upekkhañca upekkhindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva upekkhā na ca upekkhindriyaṃ.

(Ka) na saddhā na saddhindriyanti? Āmantā.

(Kha) na saddhindriyaṃ na saddhāti? Āmantā.

(Ka) na vīriyaṃ na vīriyindriyanti? Āmantā.

(Kha) na vīriyindriyaṃ na vīriyanti? Āmantā.

(Ka) na sati na satindriyanti? Āmantā.

(Kha) na satindriyaṃ na satīti? Āmantā.

(Ka) na samādhi na samādhindriyanti? Āmantā.

(Kha) na samādhindriyaṃ na samādhīti? Āmantā.

(Ka) na paññā na paññindriyanti? Āmantā.

(Kha) na paññindriyaṃ na paññāti? Āmantā.

(Ka) na anaññātaññassāmīti na anaññātaññassāmītindriyanti? Āmantā.

(Kha) na anaññātaññassāmītindriyaṃ na anaññātaññassāmīti? Āmantā.

(Ka) na aññaṃ na aññindriyanti? Āmantā.

(Kha) na aññindriyaṃ na aññanti? Āmantā.

(Ka) na aññātāvī na aññātāvindriyanti? Āmantā.

(Kha) na aññātāvindriyaṃ na aññātāvīti? Āmantā.

2. Padasodhanamūlacakkavāro

(Ka) anulomaṃ

96. (Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā sotindriyanti?

Sotindriyaṃ indriyañceva sotindriyañca. Avasesā indriyā na sotindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā ghānindriyanti?

Ghānindriyaṃ indriyañceva ghānindriyañca. Avasesā indriyā na ghānindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā jivhindriyanti?

Jivhindriyaṃ indriyañceva jivhindriyañca. Avasesā indriyā na jivhindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā kāyindriyanti?

Kāyindriyaṃ indriyañceva kāyindriyañca. Avasesā indriyā na kāyindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā manindriyanti?

Manindriyaṃ indriyañceva manindriyañca. Avasesā indriyā na manindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā itthindriyanti?

Itthindriyaṃ indriyañceva itthindriyañca. Avasesā indriyā na itthindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā purisindriyanti?

Purisindriyaṃ indriyañceva purisindriyañca. Avasesā indriyā na purisindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā jīvitindriyanti?

Jīvitindriyaṃ indriyañceva jīvitindriyañca. Avasesā indriyā na jīvitindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā sukhindriyanti?

Sukhindriyaṃ indriyañceva sukhindriyañca. Avasesā indriyā na sukhindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā dukkhindriyanti?

Dukkhindriyaṃ indriyañceva dukkhindriyañca. Avasesā indriyā na dukkhindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā somanassindriyanti?

Somanassindriyaṃ indriyañceva somanassindriyañca. Avasesā indriyā na somanassindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā domanassindriyanti?

Domanassindriyaṃ indriyañceva domanassindriyañca. Avasesā indriyā na domanassindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā upekkhindriyanti?

Upekkhindriyaṃ indriyañceva upekkhindriyañca. Avasesā indriyā na upekkhindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā saddhindriyanti?

Saddhindriyaṃ indriyañceva saddhindriyañca. Avasesā indriyā na saddhindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā vīriyindriyanti?

Vīriyindriyaṃ indriyañceva vīriyindriyañca. Avasesā indriyā na vīriyindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā satindriyanti?

Satindriyaṃ indriyañceva satindriyañca. Avasesā indriyā na satindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā samādhindriyanti?

Samādhindriyaṃ indriyañceva samādhindriyañca. Avasesā indriyā na samādhindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā paññindriyanti?

Paññindriyaṃ indriyañceva paññindriyañca. Avasesā indriyā na paññindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā anaññātaññassāmītindriyanti?

Anaññātaññassāmītindriyaṃ indriyañceva anaññātaññassāmītindriyañca. Avasesā indriyā na anaññātaññassāmītindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā aññindriyanti?

Aññindriyaṃ indriyañceva aññindriyañca. Avasesā indriyā na aññindriyaṃ.

(Ka) cakkhu cakkhundriyanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

97. (Ka) sotaṃ sotindriyanti?

Dibbasotaṃ taṇhāsotaṃ sotaṃ, na sotindriyaṃ. Sotindriyaṃ sotañceva sotindriyañca.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) sotaṃ sotindriyanti?

Dibbasotaṃ taṇhāsotaṃ sotaṃ, na sotindriyaṃ. Sotindriyaṃ sotañceva sotindriyañca.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

98. (Ka) ghānaṃ ghānindriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) ghānaṃ ghānindriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti? Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

99. (Ka) jivhā jivhindriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) jivhā jivhindriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

100. (Ka) kāyo kāyindriyanti?

Kāyindriyaṃ ṭhapetvā avaseso kāyo na kāyindriyaṃ. Kāyindriyaṃ kāyo ceva kāyindriyañca.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) kāyo kāyindriyanti?

Kāyindriyaṃ ṭhapetvā avaseso kāyo, na kāyindriyaṃ. Kāyindriyaṃ kāyo ceva kāyindriyañca.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

101. (Ka) mano manindriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti ?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) mano manindriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

102. (Ka) itthī itthindriyanti? No.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) itthī itthindriyanti? No.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

103. (Ka) puriso purisindriyanti? No.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) puriso purisindriyanti? No.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

104. (Ka) jīvitaṃ jīvitindriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) jīvitaṃ jīvitindriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ .

105. Sukhaṃ sukhindriyanti? Āmantā …pe….

106. Dukkhaṃ dukkhindriyanti? Āmantā …pe….

107. Somanassaṃ somanassindriyanti? Āmantā …pe….

108. Domanassaṃ domanassindriyanti? Āmantā …pe….

109. (Ka) upekkhā upekkhindriyanti?

Upekkhindriyaṃ ṭhapetvā avasesā upekkhā, na upekkhindriyaṃ. Upekkhindriyaṃ upekkhā ceva upekkhindriyañca.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) upekkhā upekkhindriyanti?

Upekkhindriyaṃ ṭhapetvā avasesā upekkhā, na upekkhindriyaṃ. Upekkhindriyaṃ upekkhā ceva upekkhindriyañca.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

110. Saddhā saddhindriyanti? Āmantā …pe….

111. Vīriyaṃ vīriyindriyanti? Āmantā …pe….

112. Sati satindriyanti? Āmantā …pe….

113. Samādhi samādhindriyanti? Āmantā …pe….

114. Paññā paññindriyanti? Āmantā …pe….

115. Anaññātaññassāmīti anaññātaññassāmītindriyanti? Āmantā …pe….

116. Aññaṃ aññindriyanti? Āmantā …pe….

117. (Ka) aññātāvī aññātāvindriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) aññātāvī aññātāvindriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā aññindriyanti? Aññindriyaṃ indriyañceva aññindriyañca. Avasesā indriyā na aññindriyaṃ.

(Kha) paccanīkaṃ

118. (Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na sotindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na ghānindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na jivhindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na kāyindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na manindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na itthindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na purisindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na jīvitindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na sukhindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na dukkhindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na somanassindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na domanassindriyanti ? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na upekkhindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na saddhindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na vīriyindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na satindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na samādhindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na paññindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na anaññātaññassāmītindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññindriyanti? Āmantā.

(Ka) na cakkhu na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

119. (Ka) na sotaṃ na sotindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na sotaṃ na sotindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

120. (Ka) na ghānaṃ na ghānindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na ghānaṃ na ghānindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

121. (Ka) na jivhā na jivhindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na jivhā na jivhindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

122. (Ka) na kāyo na kāyindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na kāyo na kāyindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

123. (Ka) na mano na manindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na mano na manindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

124. (Ka) na itthī na itthindriyanti?

Itthindriyaṃ na itthī, itthindriyaṃ. Itthiñca itthindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva itthī na ca itthindriyaṃ.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na itthī na itthindriyanti?

Itthindriyaṃ na itthī, itthindriyaṃ. Itthiñca itthindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva itthī na ca itthindriyaṃ.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

125. (Ka) na puriso na purisindriyanti?

Purisindriyaṃ na puriso, purisindriyaṃ. Purisañca purisindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva puriso na ca purisindriyaṃ.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na puriso na purisindriyanti?

Purisindriyaṃ na puriso, purisindriyaṃ. Purisañca purisindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva puriso na ca purisindriyaṃ.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

126. (Ka) na jīvitaṃ na jīvitindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na jīvitaṃ na jīvitindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

127. (Ka) na sukhaṃ na sukhindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na sukhaṃ na sukhindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

128. (Ka) na dukkhaṃ na dukkhindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na dukkhaṃ na dukkhindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

129. (Ka) na somanassaṃ na somanassindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na somanassaṃ na somanassindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

130. (Ka) na domanassaṃ na domanassindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na domanassaṃ na domanassindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

131. (Ka) na upekkhā na upekkhindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na upekkhā na upekkhindriyanti? Āmantā .

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

132. (Ka) na saddhā na saddhindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na saddhā na saddhindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

133. (Ka) na vīriyaṃ na vīriyindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na vīriyaṃ na vīriyindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

134. (Ka) na sati na satindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na sati na satindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

135. (Ka) na samādhi na samādhindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na samādhi na samādhindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

136. (Ka) na paññā na paññindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na paññā na paññindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

137. (Ka) na anaññātaññassāmīti na anaññātaññassāmītindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na anaññātaññassāmīti na anaññātaññassāmītindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

138. (Ka) na aññaṃ na aññindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na aññaṃ na aññindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

139. (Ka) na aññātāvī na aññātāvindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na aññātāvī na aññātāvindriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññindriyanti? Āmantā.

3. Suddhindriyavāro

(Ka) anulomaṃ

140. (Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ.

(Ka) sotaṃ indriyanti?

Yaṃ sotaṃ indriyaṃ taṃ sotañceva indriyañca. Avasesaṃ sotaṃ na indriyaṃ.

(Kha) indriyā sotindriyanti? Sotindriyaṃ indriyañceva sotindriyañca. Avasesā indriyā na sotindriyaṃ.

(Ka) ghānaṃ indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā ghānindriyanti?

Ghānindriyaṃ indriyañceva ghānindriyañca. Avasesā indriyā na ghānindriyaṃ.

(Ka) jivhā indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā jivhindriyanti?

Jivhindriyaṃ indriyañceva jivhindriyañca. Avasesā indriyā na jivhindriyaṃ.

(Ka) kāyo indriyanti?

Yo kāyo indriyaṃ so kāyo ceva indriyañca. Avaseso kāyo na indriyā.

(Kha) indriyā kāyindriyanti?

Kāyindriyaṃ indriyañceva kāyindriyañca. Avasesā indriyā na kāyindriyaṃ.

(Ka) mano indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā manindriyanti?

Manindriyaṃ indriyañceva manindriyañca. Avasesā indriyā na manindriyaṃ.

(Ka) itthī indriyanti? No.

(Kha) indriyā itthindriyanti?

Itthindriyaṃ indriyañceva itthindriyañca. Avasesā indriyā na itthindriyaṃ.

(Ka) puriso indriyanti? No.

(Kha) indriyā purisindriyanti?

Purisindriyaṃ indriyañceva purisindriyañca. Avasesā indriyā na purisindriyaṃ.

(Ka) jīvitaṃ indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā jīvitindriyanti?

Jīvitindriyaṃ indriyañceva jīvitindriyañca. Avasesā indriyā na jīvitindriyaṃ.

(Ka) sukhaṃ indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā sukhindriyanti?

Sukhindriyaṃ indriyañceva sukhindriyañca. Avasesā indriyā na sukhindriyaṃ.

(Ka) dukkhaṃ indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā dukkhindriyanti?

Dukkhindriyaṃ indriyañceva dukkhindriyañca. Avasesā indriyā na dukkhindriyaṃ.

(Ka) somanassaṃ indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā somanassindriyanti?

Somanassindriyaṃ indriyañceva somanassindriyañca. Avasesā indriyā na somanassindriyaṃ.

(Ka) domanassaṃ indriyanti? Āmantā.

(Ka) indriyā domanassindriyanti?

Domanassindriyaṃ indriyañceva domanassindriyañca. Avasesā indriyā na domanassindriyaṃ.

(Ka) upekkhā indriyanti?

Yā upekkhā indriyaṃ sā upekkhā ceva indriyañca. Avasesā upekkhā na indriyaṃ.

(Kha) indriyā upekkhindriyanti?

Upekkhindriyaṃ indriyañceva upekkhindriyañca. Avasesā indriyā na upekkhindriyaṃ.

(Ka) saddhā indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā saddhindriyanti?

Saddhindriyaṃ indriyañceva saddhindriyañca. Avasesā indriyā na saddhindriyaṃ.

(Ka) vīriyaṃ indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā vīriyindriyanti?

Vīriyindriyaṃ indriyañceva vīriyindriyañca. Avasesā indriyā na vīriyindriyaṃ.

(Ka) sati indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā satindriyanti?

Satindriyaṃ indriyañceva satindriyañca. Avasesā indriyā na satindriyaṃ.

(Ka) samādhi indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā samādhindriyanti?

Samādhindriyaṃ indriyañceva samādhindriyañca. Avasesā indriyā na samādhindriyaṃ.

(Ka) paññā indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā paññindriyanti?

Paññindriyaṃ indriyañceva paññindriyañca. Avasesā indriyā na paññindriyaṃ.

(Ka) anaññātaññassāmīti indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā anaññātaññassāmītindriyanti?

Anaññātaññassāmītindriyaṃ indriyañceva anaññātaññassāmītindriyañca. Avasesā indriyā na anaññātaññassāmītindriyaṃ.

(Ka) aññaṃ indriyanti ? Āmantā.

(Kha) indriyā aññindriyanti?

Aññindriyaṃ indriyañceva aññindriyañca. Avasesā indriyā na aññindriyaṃ.

(Ka) aññātāvī indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

(Kha) paccanīkaṃ

141. (Ka) na cakkhu na indriyanti?

Cakkhuṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na cakkhu, indriyā. Cakkhuñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva cakkhu na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā.

(Ka) na sotaṃ na indriyanti?

Sotaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sotaṃ, indriyā. Sotañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sotaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na sotindriyanti? Āmantā.

(Ka) na ghānaṃ na indriyanti?

Ghānaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na ghānaṃ, indriyā. Ghānañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva ghānaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na ghānindriyanti? Āmantā.

(Ka) na jivhā na indriyanti?

Jivhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na jivhā, indriyā. Jivhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva jivhā na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na jivhindriyanti? Āmantā.

(Ka) na kāyo na indriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na kāyindriyanti? Āmantā.

(Ka) na mano na indriyanti?

Manaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na mano, indriyā. Manañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva mano na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na manindriyanti? Āmantā.

(Ka) na itthī na indriyanti?

Itthiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na itthī, indriyā. Itthiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva itthī na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na itthindriyanti? Āmantā.

(Ka) na puriso na indriyanti?

Purisaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na puriso, indriyā. Purisañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva puriso na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na purisindriyanti? Āmantā.

(Ka) na jīvitaṃ na indriyanti?

Jīvitaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na jīvitaṃ, indriyā. Jīvitañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva jīvitaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na jīvitindriyanti? Āmantā.

(Ka) na sukhaṃ na indriyanti?

Sukhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sukhaṃ, indriyā. Sukhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sukhaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na sukhindriyanti? Āmantā.

(Ka) na dukkhaṃ na indriyanti?

Dukkhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na dukkhaṃ, indriyā. Dukkhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva dukkhaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na dukkhindriyanti? Āmantā.

(Ka) na somanassaṃ na indriyanti?

Somanassaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na somanassaṃ, indriyā. Somanassañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva somanassaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na somanassindriyanti? Āmantā.

(Ka) na domanassaṃ na indriyanti?

Domanassaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na domanassaṃ, indriyā. Domanassañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva domanassaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na domanassindriyanti? Āmantā.

(Ka) na upekkhā na indriyanti?

Upekkhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na upekkhā, indriyā. Upekkhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva upekkhā na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na upekkhindriyanti? Āmantā.

(Ka) na saddhā na indriyanti?

Saddhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na saddhā, indriyā. Saddhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva saddhā na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na saddhindriyanti? Āmantā.

(Ka) na vīriyaṃ na indriyanti?

Vīriyaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na vīriyaṃ, indriyā. Vīriyañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva vīriyaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na vīriyindriyanti? Āmantā.

(Ka) na sati na indriyanti?

Satiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sati, indriyā. Satiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sati na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na satindriyanti? Āmantā.

(Ka) na samādhi na indriyanti?

Samādhiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na samādhi, indriyā. Samādhiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva samādhi na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na samādhindriyanti ? Āmantā.

(Ka) na paññā na indriyanti?

Paññaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na paññā, indriyā. Paññañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva paññā na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na paññindriyanti? Āmantā.

(Ka) na anaññātaññassāmīti na indriyanti?

Anaññātaññassāmītiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na anaññātaññassāmīti, indriyā. Anaññātaññassāmītiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva anaññātaññassāmīti na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na anaññātaññassāmītindriyanti? Āmantā.

(Ka) na aññaṃ na indriyanti?

Aññaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na aññaṃ, indriyā. Aññañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva aññaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññindriyanti? Āmantā.

(Ka) na aññātāvī na indriyanti?

Aññātāviṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na aññātāvī, indriyā. Aññātāviñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva aññātāvī na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

4. Suddhindriyamūlacakkavāro

(Ka) anulomaṃ

142. (Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā sotindriyanti?

Sotindriyaṃ indriyañceva sotindriyañca. Avasesā indriyā na sotindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā ghānindriyanti?

Ghānindriyaṃ indriyañceva ghānindriyañca. Avasesā indriyā na ghānindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā jivhindriyanti?

Jivhindriyaṃ indriyañceva jivhindriyañca. Avasesā indriyā na jivhindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā kāyindriyanti?

Kāyindriyaṃ indriyañceva kāyindriyañca. Avasesā indriyā na kāyindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā manindriyanti?

Manindriyaṃ indriyañceva manindriyañca. Avasesā indriyā na manindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā itthindriyanti?

Itthindriyaṃ indriyañceva itthindriyañca. Avasesā indriyā na itthindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā purisindriyanti?

Purisindriyaṃ indriyañceva purisindriyañca. Avasesā indriyā na purisindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā jīvitindriyanti?

Jīvitindriyaṃ indriyañceva jīvitindriyañca. Avasesā indriyā na jīvitindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā sukhindriyanti?

Sukhindriyaṃ indriyañceva sukhindriyañca. Avasesā indriyā na sukhindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā dukkhindriyanti?

Dukkhindriyaṃ indriyañceva dukkhindriyañca. Avasesā indriyā na dukkhindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā somanassindriyanti?

Somanassindriyaṃ indriyañceva somanassindriyañca. Avasesā indriyā na somanassindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā domanassindriyanti?

Domanassindriyaṃ indriyañceva domanassindriyañca. Avasesā indriyā na domanassindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā upekkhindriyanti?

Upekkhindriyaṃ indriyañceva upekkhindriyañca. Avasesā indriyā na upekkhindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyaṃ saddhindriyanti?

Saddhindriyaṃ indriyañceva saddhindriyañca. Avasesā indriyā na saddhindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā vīriyindriyanti?

Vīriyindriyaṃ indriyañceva vīriyindriyañca. Avasesā indriyā na vīriyindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā satindriyanti?

Satindriyaṃ indriyañceva satindriyañca. Avasesā indriyā na satindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā samādhindriyanti?

Samādhindriyaṃ indriyañceva samādhindriyañca. Avasesā indriyā na samādhindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā paññindriyanti?

Paññindriyaṃ indriyañceva paññindriyañca. Avasesā indriyā na paññindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā anaññātaññassāmītindriyanti?

Anaññātaññassāmītindriyaṃ indriyañceva anaññātaññassāmītindriyañca. Avasesā indriyā na anaññātaññassāmītindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā aññindriyanti?

Aññindriyaṃ indriyañceva aññindriyañca. Avasesā indriyā na aññindriyaṃ.

(Ka) cakkhu indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

143. (Ka) sotaṃ indriyanti?

Yaṃ sotaṃ indriyaṃ taṃ sotañceva indriyañca. Avasesaṃ sotaṃ na indriyaṃ.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) sotaṃ indriyanti?

Yaṃ sotaṃ indriyaṃ taṃ sotañceva indriyañca. Avasesaṃ sotaṃ na indriyaṃ.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

144. (Ka) ghānaṃ indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) ghānaṃ indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

145. (Ka) jivhā indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) jivhā indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

146. (Ka) kāyo indriyanti?

Yo kāyo indriyaṃ so kāyo ceva indriyañca. Avaseso kāyo na indriyaṃ.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) kāyo indriyanti?

Yo kāyo indriyaṃ so kāyo ceva indriyañca. Avaseso kāyo na indriyaṃ.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca.

Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

147. (Ka) mano indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) mano indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

148. (Ka) itthī indriyanti? No.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) itthī indriyanti? No.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

149. (Ka) puriso indriyanti? No.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) puriso indriyanti? No.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

150. (Ka) jīvitaṃ indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) jīvitaṃ indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

151. (Ka) sukhaṃ indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ…pe….

(Ka) sukhaṃ indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca . Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

152. Dukkhaṃ indriyanti? Āmantā …pe….

153. Somanassaṃ indriyanti? Āmantā …pe….

154. Domanassaṃ indriyanti? Āmantā …pe….

155. (Ka) upekkhā indriyanti?

Yā upekkhā indriyaṃ sā upekkhā ceva indriyañca. Avasesā upekkhā na indriyaṃ.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ …pe….

(Ka) upekkhā indriyanti?

Yā upekkhā indriyaṃ sā upekkhā ceva indriyañca. Avasesā upekkhā na indriyaṃ.

(Kha) indriyā aññātāvindriyanti?

Aññātāvindriyaṃ indriyañceva aññātāvindriyañca. Avasesā indriyā na aññātāvindriyaṃ.

156. Saddhā indriyanti? Āmantā …pe….

157. Vīriyaṃ indriyanti? Āmantā …pe….

158. Sati indriyanti? Āmantā …pe….

159. Samādhi indriyanti? Āmantā …pe….

160. Paññā indriyanti? Āmantā …pe….

161. Anaññātaññassāmīti indriyanti? Āmantā …pe….

162. Aññaṃ indriyanti? Āmantā …pe….

163. (Ka) aññātāvī indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā cakkhundriyanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ …pe….

(Ka) aññātāvī indriyanti? Āmantā.

(Kha) indriyā aññindriyanti?

Aññindriyaṃ indriyañceva aññindriyañca. Avasesā indriyā na aññindriyaṃ.

(Kha) paccanīkaṃ

164. (Ka) na cakkhu na indriyanti?

Cakkhuṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na cakkhu, indriyā. Cakkhuñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva cakkhu na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na sotindriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na cakkhu na indriyanti?

Cakkhuṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na cakkhu, indriyā. Cakkhuñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva cakkhu na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

165. (Ka) na sotaṃ na indriyanti?

Sotaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sotaṃ, indriyā. Sotañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sotaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na sotaṃ na indriyanti?

Sotaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sotaṃ, indriyā. Sotañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sotaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

166. (Ka) na ghānaṃ na indriyanti?

Ghānaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na ghānaṃ, indriyā. Ghānañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva ghānaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na ghānaṃ na indriyanti?

Ghānaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na ghānaṃ, indriyā. Ghānañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva ghānaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

167. (Ka) na jivhā na indriyanti?

Jivhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na jivhā, indriyā. Jivhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva jivhā na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na jivhā na indriyanti?

Jivhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na jivhā, indriyā. Jivhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva jivhā na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

168. (Ka) na kāyo na indriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na kāyo na indriyanti? Āmantā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

169. (Ka) na mano na indriyanti?

Manaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na mano, indriyā. Manañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva mano na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe… .

(Ka) na mano na indriyanti? Manaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na mano, indriyā. Manañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva mano na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

170. (Ka) na itthī na indriyanti?

Itthiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na itthī, indriyā. Itthiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva itthī na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na itthī na indriyanti?

Itthiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na itthī, indriyā. Itthiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva itthī na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

171. (Ka) na puriso na indriyanti?

Purisaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na puriso, indriyā. Purisañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva puriso na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na puriso na indriyanti?

Purisaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na puriso, indriyā. Purisañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva puriso na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

172. (Ka) na jīvitaṃ na indriyanti?

Jīvitaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na jīvitaṃ, indriyā. Jīvitañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva jīvitaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na jīvitaṃ na indriyanti?

Jīvitaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na jīvitaṃ, indriyā. Jīvitañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva jīvitaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

173. (Ka) na sukhaṃ na indriyanti?

Sukhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sukhaṃ, indriyā. Sukhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sukhaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na sukhaṃ na indriyanti?

Sukhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sukhaṃ, indriyā. Sukhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sukhaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

174. (Ka) na dukkhaṃ na indriyanti?

Dukkhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na dukkhaṃ, indriyā. Dukkhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva dukkhaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā…pe….

(Ka) na dukkhaṃ na indriyanti?

Dukkhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na dukkhaṃ, indriyā. Dukkhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva dukkhaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

175. (Ka) na somanassaṃ na indriyanti?

Somanassaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na somanassaṃ, indriyā. Somanassañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva somanassaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na somanassaṃ na indriyanti?

Somanassaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na somanassaṃ, indriyā. Somanassañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva somanassaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

176. (Ka) na domanassaṃ na indriyanti?

Domanassaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na domanassaṃ, indriyā. Domanassañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva domanassaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na domanassaṃ na indriyanti?

Domanassaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na domanassaṃ, indriyā. Domanassañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva domanassaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

177. (Ka) na upekkhā na indriyanti?

Upekkhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na upekkhā, indriyā. Upekkhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva upekkhā na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na upekkhā na indriyanti?

Upekkhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na upekkhā, indriyā. Upekkhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva upekkhā na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

178. (Ka) na saddhā na indriyanti?

Saddhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na saddhā, indriyā. Saddhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva saddhā na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na saddhā na indriyanti?

Saddhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na saddhā, indriyā. Saddhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva saddhā na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

179. (Ka) na vīriyaṃ na indriyanti?

Vīriyaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na vīriyaṃ, indriyā. Vīriyañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva vīriyaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na vīriyaṃ na indriyanti?

Vīriyaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na vīriyaṃ, indriyā. Vīriyañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva vīriyaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

180. (Ka) na sati na indriyanti? Satiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sati, indriyā. Satiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sati na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na sati na indriyanti?

Satiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sati, indriyā. Satiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sati na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

181. (Ka) na samādhi na indriyanti?

Samādhiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na samādhi, indriyā. Samādhiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva samādhi na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na samādhi na indriyanti?

Samādhiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na samādhi, indriyā. Samādhiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva samādhi na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

182. (Ka) na paññā na indriyanti?

Paññaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na paññā, indriyā. Paññañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva paññā na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na paññā na indriyanti?

Paññaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na paññā, indriyā. Paññañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva paññā na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

183. (Ka) na anaññātaññassāmīti na indriyanti?

Anaññātaññassāmītiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na anaññātaññassāmīti, indriyā. Anaññātaññassāmītiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva anaññātaññassāmīti na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na anaññātaññassāmīti na indriyanti?

Anaññātaññassāmītiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na anaññātaññassāmīti, indriyā. Anaññātaññassāmītiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva anaññātaññassāmīti na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

184. (Ka) na aññaṃ na indriyanti?

Aññaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na aññaṃ, indriyā. Aññañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva aññaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na aññaṃ na indriyanti?

Aññaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na aññaṃ, indriyā. Aññañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva aññaṃ na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññātāvindriyanti? Āmantā.

185. (Ka) na aññātāvī na indriyanti?

Aññātāviṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na aññātāvī, indriyā. Aññātāviñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva aññātāvī na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na cakkhundriyanti? Āmantā …pe….

(Ka) na aññātāvī na indriyanti?

Aññātāviṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na aññātāvī, indriyā. Aññātāviñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva aññātāvī na ca indriyā.

(Kha) na indriyā na aññindriyanti? Āmantā.

Paṇṇattiniddesavāro.

2. Pavattivāro

1. Uppādavāro

(1) Paccuppannavāro

(Ka) anulomapuggalo

186. (Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa sotindriyaṃ uppajjatīti?

Sacakkhukānaṃ asotakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ sotindriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ sasotakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati sotindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana sotindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sasotakānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ sotindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Sasotakānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ sotindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Sacakkhukānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana ghānindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Saghānakānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti ?

Sacakkhukānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ cakkhundriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana itthindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Itthīnaṃ acakkhukānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti?

Sacakkhukānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti ?

Purisānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Sacakkhukānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Sacakkhukānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Upekkhāya acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Upekkhāya sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Sacakkhukānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati .

(Kha) yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sahetukānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti?

Sacakkhukānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Ñāṇasampayuttānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sacittakānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

187. (Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti ?

Saghānakānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ ghānindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana itthindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Itthīnaṃ aghānakānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ ghānindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ saghānakānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti?

Saghānakānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Purisānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Saghānakānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Somanassena aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati. Somanassena saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Saghānakānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Upekkhāya aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati , no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Saghānakānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Sahetukānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti?

Saghānakānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Ñāṇasampayuttānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti ?

Sacittakānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati. (Ghānindriyamūlakaṃ)

188. (Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti? No.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti? No.

(Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti?

Na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ jīvitindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Itthīnaṃ vinā somanassena upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ somanassindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ somanassena upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti?

Somanassena na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati. Somanassena itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ somanassindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Itthīnaṃ vinā upekkhāya upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upekkhāya upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti?

Upekkhāya na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ upekkhindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Itthīnaṃ ahetukānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ saddhindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ sahetukānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti?

Sahetukānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ saddhindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti?

Itthīnaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ paññindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti?

Ñāṇasampayuttānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ paññindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti?

Sacittakānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ manindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati. (Itthindriyamūlakaṃ)

189. (Ka) yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti?

Na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Purisānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti?

Somanassena na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati. Somanassena purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Purisānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti?

Upekkhāya na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Purisānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti?

Sahetukānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati , no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti?

Purisānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti?

Ñāṇasampayuttānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti?

Sacittakānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati. (Purisindriyamūlakaṃ)

190. (Ka) yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Vinā somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati. Somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Vinā upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Ahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti?

Acittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjati. Sacittakānaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

191. (Ka) yassa somanassindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti? No.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti? No.

(Ka) yassa somanassindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Pavatte somanassasampayuttasaddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati. Somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttasaddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati .

(Kha) yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Sahetukānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttasomanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati. Somanassena upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttasomanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa somanassindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti?

Somanassena ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttañāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati. Somanassena ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttañāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Ñāṇasampayuttānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttasomanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ somanassena upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttasomanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ paññindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa somanassindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Sacittakānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati. Somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati. (Somanassindriyamūlakaṃ)

192. (Ka) yassa upekkhindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Upekkhāya ahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttasaddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttasaddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Sahetukānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttaupekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttaupekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa upekkhindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti?

Upekkhāya ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttañāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttañāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Ñāṇasampayuttānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttaupekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttaupekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ paññindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa upekkhindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Sacittakānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

193. (Ka) yassa saddhindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti?

Sahetukānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttañāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttañāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa saddhindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Sacittakānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati. (Saddhindriyamūlakaṃ)

194. (Ka) yassa paññindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti?

Sacittakānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Kha) anulomaokāso

195. (Ka) yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tattha sotindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana sotindriyaṃ uppajjati tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Rūpāvacare tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Kāmāvacare tattha cakkhundriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Kha) yattha vā pana ghānindriyaṃ uppajjati tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ uppajjatīti?

Rūpāvacare tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tattha purisindriyaṃ uppajjati. Kāmāvacare tattha cakkhundriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.

(Kha) yattha vā pana purisindriyaṃ uppajjati tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana jīvitindriyaṃ uppajjati tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Asaññasatte arūpe tattha jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Pañcavokāre tattha jīvitindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tattha somanassindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ uppajjati tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tattha upekkhindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Arūpe tattha upekkhindriyaṃ uppajjati, no ca tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Pañcavokāre tattha upekkhindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.

Yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjati tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Arūpe tattha manindriyaṃ uppajjati, no ca tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Pañcavokāre tattha manindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

196. Yattha ghānindriyaṃ uppajjati tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

Yattha vā pana purisindriyaṃ uppajjati tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ uppajjati tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana jīvitindriyaṃ uppajjati tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Kāmāvacare tattha jīvitindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ uppajjati tattha somanassindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ uppajjati tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Rūpāvacare tattha somanassindriyaṃ uppajjati, no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Kāmāvacare tattha somanassindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ uppajjati tattha upekkhindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha upekkhindriyaṃ uppajjati, no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Kāmāvacare tattha upekkhindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

Yattha ghānindriyaṃ uppajjati tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjati tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha manindriyaṃ uppajjati, no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Kāmāvacare tattha manindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati. (Ghānindriyamūlakaṃ)

197. (Ka) yattha itthindriyaṃ uppajjati tattha purisindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana purisindriyaṃ uppajjati tattha itthindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā …pe….

198. (Ka) yattha purisindriyaṃ uppajjati tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana jīvitindriyaṃ uppajjati tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tattha purisindriyaṃ uppajjati. Kāmāvacare tattha jīvitindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.

(Ka) yattha purisindriyaṃ uppajjati tattha somanassindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ uppajjati tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Rūpāvacare tattha somanassindriyaṃ uppajjati, no ca tattha purisindriyaṃ uppajjati. Kāmāvacare tattha somanassindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.

(Ka) yattha purisindriyaṃ uppajjati tattha upekkhindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha upekkhindriyaṃ uppajjati, no ca tattha purisindriyaṃ uppajjati. Kāmāvacare tattha upekkhindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati. Yattha purisindriyaṃ uppajjati tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjati tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha manindriyaṃ uppajjati, no ca tattha purisindriyaṃ uppajjati. Kāmāvacare tattha manindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati. (Purisindriyamūlakaṃ)

199. (Ka) yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tattha somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Asaññasatte tattha jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tattha somanassindriyaṃ uppajjati . Catuvokāre pañcavokāre tattha jīvitindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ uppajjati tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

Yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjatīti?

Asaññasatte tattha jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tattha manindriyaṃ uppajjati. Catuvokāre pañcavokāre tattha jīvitindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjati. Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjati tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

200. Yattha somanassindriyaṃ uppajjati tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjati tattha somanassindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā. (Somanassindriyamūlakaṃ)

201. Yattha upekkhindriyaṃ uppajjati tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjati tattha upekkhindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

202. (Ka) yattha saddhindriyaṃ uppajjati tattha paññindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana paññindriyaṃ uppajjati tattha saddhindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yattha saddhindriyaṃ uppajjati tattha manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana manindriyaṃ uppajjati tattha saddhindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā. (Saddhindriyamūlakaṃ)

203. (Ka) yattha paññindriyaṃ uppajjati tattha manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana manindriyaṃ uppajjati tattha paññindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Ga) anulomapuggalokāsā

204. (Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha sotindriyaṃ uppajjatīti?

Sacakkhukānaṃ asotakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha sotindriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ sasotakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati sotindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha sotindriyaṃ uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sasotakānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha sotindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sasotakānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha sotindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Sacakkhukānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati , no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Saghānakānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti?

Sacakkhukānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Itthīnaṃ acakkhukānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Sacakkhukānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Purisānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti ?

Acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Sacakkhukānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Sacakkhukānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Upekkhāya acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Upekkhāya sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Sacakkhukānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sahetukānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ uppajjatīti?

Sacakkhukānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha paññindriyaṃ uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Ñāṇasampayuttānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha paññindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sacittakānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

205. (Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti?

Saghānakānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha ghānindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Itthīnaṃ aghānakānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ saghānakānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Saghānakānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Purisānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Saghānakānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Somanassena aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Somanassena saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Saghānakānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Upekkhāya aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Saghānakānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Sahetukānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ uppajjatīti?

Saghānakānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha paññindriyaṃ uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Ñāṇasampayuttānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha paññindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Sacittakānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati. (Ghānindriyamūlakaṃ)

206. (Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjatīti? No.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti? No.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti?

Na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Itthīnaṃ vinā somanassena upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ somanassena upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti?

Somanassena na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati. Somanassena itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha somanassindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Itthīnaṃ vinā upekkhāya upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upekkhāya upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti?

Upekkhāya na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Itthīnaṃ ahetukānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ sahetukānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti?

Sahetukānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha saddhindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ uppajjatīti?

Itthīnaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ ñāṇasampayuttānaṃ uppajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha paññindriyaṃ uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti?

Ñāṇasampayuttānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha paññindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti?

Sacittakānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha manindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati. (Itthindriyamūlakaṃ)

207. (Ka) yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati , no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Purisānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati , no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Somanassena na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati. Somanassena purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Purisānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Upekkhāya na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Purisānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Sahetukānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ uppajjatīti?

Purisānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha paññindriyaṃ uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Ñāṇasampayuttānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha paññindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Sacittakānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati. (Purisindriyamūlakaṃ)

208. (Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Vinā somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati. Somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Vinā upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Ahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha paññindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ uppajjatīti?

Acittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati , no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjati. Sacittakānaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

209. (Ka) yassa yattha somanassindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjatīti? No.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjatīti? No.

(Ka) yassa yattha somanassindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Pavatte somanassasampayuttasaddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati. Somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttasaddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Sahetukānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttasomanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati , no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati. Somanassena upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttasomanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha somanassindriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ uppajjatīti?

Somanassena ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttañāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati. Somanassena ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttañāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha paññindriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Ñāṇasampayuttānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttasomanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ somanassena upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttasomanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha paññindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha somanassindriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Sacittakānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati. Somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati. (Somanassindriyamūlakaṃ)

210. (Ka) yassa yattha upekkhindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Upekkhāya ahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttasaddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttasaddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Sahetukānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttaupekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttaupekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha upekkhindriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ uppajjatīti?

Upekkhāya ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttañāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttañāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha paññindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Ñāṇasampayuttānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttaupekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttaupekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha paññindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha upekkhindriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Sacittakānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

211. (Ka) yassa yattha saddhindriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ uppajjatīti?

Sahetukānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttañāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttañāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha paññindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha saddhindriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjatīti ?

Sacittakānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati. (Saddhindriyamūlakaṃ)

212. (Ka) yassa yattha paññindriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ uppajjatīti?

Sacittakānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Gha) paccanīkapuggalo

213. (Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa sotindriyaṃ na uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ sasotakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ sotindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ asotakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati sotindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana sotindriyaṃ na uppajjati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Asotakānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ sotindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ asotakānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ sotindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana ghānindriyaṃ na uppajjati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Aghānakānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana itthindriyaṃ na uppajjati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Na itthīnaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ na uppajjati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Na purisānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā somanassena sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ vinā somanassena acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā upekkhāya sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ vinā upekkhāya acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ na uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana saddhindriyaṃ na uppajjati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Ahetukānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ ahetukānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa paññindriyaṃ na uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati paññindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana paññindriyaṃ na uppajjati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa manindriyaṃ na uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ sacittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

214. (Ka) yassa ghānindriyaṃ na uppajjati tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Aghānakānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana itthindriyaṃ na uppajjati tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Na itthīnaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ na uppajjati tassa purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Aghānakānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ na uppajjati tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Na purisānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ na uppajjati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ na uppajjatīti?

Aghānakānaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjati tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā somanassena saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ vinā somanassena aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Aghānakānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā upekkhāya saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ vinā upekkhāya aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ na uppajjatīti?

Aghānakānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana saddhindriyaṃ na uppajjati tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Ahetukānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ ahetukānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ na uppajjati tassa paññindriyaṃ na uppajjatīti?

Aghānakānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjati paññindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana paññindriyaṃ na uppajjati tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ na uppajjati tassa manindriyaṃ na uppajjatīti?

Aghānakānaṃ sacittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjati tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Ghānindriyamūlakaṃ)

215. (Ka) yassa itthindriyaṃ na uppajjati tassa purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ na uppajjati tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ na uppajjati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa itthindriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ na uppajjatīti?

Na itthīnaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjati tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā somanassena itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ vinā somanassena na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Na itthīnaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā upekkhāya itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ vinā upekkhāya na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ na uppajjatīti?

Na itthīnaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana saddhindriyaṃ na uppajjati tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Ahetukānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ ahetukānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ na uppajjati tassa paññindriyaṃ na uppajjatīti?

Na itthīnaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjati paññindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana paññindriyaṃ na uppajjati tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ na uppajjati tassa manindriyaṃ na uppajjatīti?

Na itthīnaṃ sacittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjati tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Itthindriyamūlakaṃ)

216. (Ka) yassa purisindriyaṃ na uppajjati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ purisindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa purisindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa purisindriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ na uppajjatīti?

Na purisānaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjati tassa purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā somanassena purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ vinā somanassena na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa purisindriyaṃ na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Na purisānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā upekkhāya purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ vinā upekkhāya na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa purisindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ na uppajjatīti?

Na purisānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana saddhindriyaṃ na uppajjati tassa purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Ahetukānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ ahetukānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa purisindriyaṃ na uppajjati tassa paññindriyaṃ na uppajjatīti?

Na purisānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca na uppajjati paññindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana paññindriyaṃ na uppajjati tassa purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa purisindriyaṃ na uppajjati tassa manindriyaṃ na uppajjatīti?

Na purisānaṃ sacittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjati tassa purisindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Purisindriyamūlakaṃ)

217. (Ka) yassa jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ somanassindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana saddhindriyaṃ na uppajjati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Ahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ saddhindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa paññindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana paññindriyaṃ na uppajjati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ paññindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa manindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Acittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ manindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

218. (Ka) yassa somanassindriyaṃ na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassavippayuttaupekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ somanassindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ na uppajjatīti?

Somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāvippayuttasomanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa somanassindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā somanassena sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte somanassavippayuttasaddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassavippayuttasaddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ somanassindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana saddhindriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ na uppajjatīti?

Pavatte saddhāvippayuttasomanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe saddhāvippayuttasomanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ saddhindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa somanassindriyaṃ na uppajjati tassa paññindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā somanassena ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte somanassavippayuttañāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassavippayuttañāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ somanassindriyañca na uppajjati paññindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana paññindriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ na uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ somanassena upapajjantānaṃ pavatte ñāṇavippayuttasomanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe ñāṇavippayuttasomanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ paññindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa somanassindriyaṃ na uppajjati tassa manindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā somanassena sacittakānaṃ upapajjantānaṃ pavatte somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ somanassindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Somanassindriyamūlakaṃ)

219. (Ka) yassa upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā upekkhāya sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhāvippayuttasaddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāvippayuttasaddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana saddhindriyaṃ na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Ahetukānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte saddhāvippayuttaupekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe saddhāvippayuttaupekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ saddhindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa paññindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā upekkhāya ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhāvippayuttañāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāvippayuttañāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjati paññindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana paññindriyaṃ na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte ñāṇavippayuttaupekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe ñāṇavippayuttaupekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ paññindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa manindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā upekkhāya sacittakānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

220. (Ka) yassa saddhindriyaṃ na uppajjati tassa paññindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana paññindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ na uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇavippayuttasaddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe ñāṇavippayuttasaddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ paññindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa saddhindriyaṃ na uppajjati tassa manindriyaṃ na uppajjatīti?

Ahetukānaṃ sacittakānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ saddhindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Saddhindriyamūlakaṃ)

221. (Ka) yassa paññindriyaṃ na uppajjati tassa manindriyaṃ na uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ sacittakānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ paññindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjati tassa paññindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Ṅa) paccanīkaokāso

222. (Ka) yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tattha sotindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana sotindriyaṃ na uppajjati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana ghānindriyaṃ na uppajjati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Rūpāvacare tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Asaññasatte arūpe tattha ghānindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati. Yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

Yattha vā pana purisindriyaṃ na uppajjati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Rūpāvacare tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Asaññasatte arūpe tattha purisindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti? Uppajjati.

(Kha) yattha vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti? Natthi.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ na uppajjati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Arūpe tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati. Asaññasatte tattha cakkhundriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

Yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjatīti?

Arūpe tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tattha manindriyaṃ na uppajjati. Asaññasatte tattha cakkhundriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

223. Yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

Yattha vā pana purisindriyaṃ na uppajjati tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti? Uppajjati.

(Kha) yattha vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjati tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti? Natthi.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti?

Rūpāvacare tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tattha somanassindriyaṃ na uppajjati. Asaññasatte arūpe tattha ghānindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ na uppajjati tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati. Asaññasatte tattha ghānindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjati tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

Yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tattha manindriyaṃ na uppajjati. Asaññasatte tattha ghānindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati. Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjati tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Ghānindriyamūlakaṃ)

224. (Ka) yattha itthindriyaṃ na uppajjati tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana purisindriyaṃ na uppajjati tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā …pe….

225. (Ka) yattha purisindriyaṃ na uppajjati tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti? Uppajjati.

(Kha) yattha vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjati tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti? Natthi.

(Ka) yattha purisindriyaṃ na uppajjati tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti?

Rūpāvacare tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tattha somanassindriyaṃ na uppajjati. Asaññasatte arūpe tattha purisindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ na uppajjati tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yattha purisindriyaṃ na uppajjati tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati. Asaññasatte tattha purisindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjati tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

Yattha purisindriyaṃ na uppajjati tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tattha manindriyaṃ na uppajjati. Asaññasatte tattha purisindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati. Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjati tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Purisindriyamūlakaṃ)

226. (Ka) yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti? Natthi.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ na uppajjati tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti? Uppajjati.

Yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjatīti? Natthi.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjati tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti? Uppajjati. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

227. (Ka) yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjati tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

Yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjati tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Somanassindriyamūlakaṃ)

228. Yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjati tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

229. Yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tattha paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjati tattha saddhindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Saddhindriyamūlakaṃ)

230. (Ka) yattha paññindriyaṃ na uppajjati tattha manindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjati tattha paññindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Ca) paccanīkapuggalokāsā

231. (Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha sotindriyaṃ na uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ sasotakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha sotindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ asotakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati sotindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha sotindriyaṃ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Asotakānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha sotindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ asotakānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha sotindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati , no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Aghānakānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Na itthīnaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Na purisānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā somanassena sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ vinā somanassena acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā upekkhāya sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ vinā upekkhāya acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ na uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Ahetukānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ ahetukānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ na uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati paññindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha paññindriyaṃ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha paññindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha manindriyaṃ na uppajjatīti?

Acakkhukānaṃ sacittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

232. (Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Aghānakānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Na itthīnaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Aghānakānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Na purisānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti?

Aghānakānaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā somanassena saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ vinā somanassena aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Aghānakānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā upekkhāya saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ vinā upekkhāya aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ na uppajjatīti?

Aghānakānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Ahetukānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ ahetukānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ na uppajjatīti?

Aghānakānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati paññindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha paññindriyaṃ na uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha paññindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha manindriyaṃ na uppajjatīti?

Aghānakānaṃ sacittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Ghānindriyamūlakaṃ)

233. (Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti?

Na itthīnaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati , no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā somanassena itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ vinā somanassena na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Na itthīnaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā upekkhāya itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ vinā upekkhāya na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ na uppajjatīti?

Na itthīnaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Ahetukānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ ahetukānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ na uppajjatīti?

Na itthīnaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati paññindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha paññindriyaṃ na uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati , no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha paññindriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha manindriyaṃ na uppajjatīti?

Na itthīnaṃ sacittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Itthindriyamūlakaṃ)

234. (Ka) yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti?

Na purisānaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā somanassena purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ vinā somanassena na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Na purisānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā upekkhāya purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ vinā upekkhāya na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ na uppajjatīti?

Na purisānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Ahetukānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ ahetukānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ na uppajjatīti?

Na purisānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati paññindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha paññindriyaṃ na uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha paññindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjati tassa tattha manindriyaṃ na uppajjatīti?

Na purisānaṃ sacittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ acittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Purisindriyamūlakaṃ)

235. (Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Ahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha paññindriyaṃ na uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha paññindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa tattha manindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Acittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

236. (Ka) yassa yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassavippayuttaupekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti?

Somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāvippayuttasomanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā somanassena sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte somanassavippayuttasaddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassavippayuttasaddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti?

Pavatte saddhāvippayuttasomanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe saddhāvippayuttasomanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā somanassena ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte somanassavippayuttañāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassavippayuttañāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjati paññindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha paññindriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ somanassena upapajjantānaṃ pavatte ñāṇavippayuttasomanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe ñāṇavippayuttasomanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha paññindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tassa tattha manindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā somanassena sacittakānaṃ upapajjantānaṃ pavatte somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Somanassindriyamūlakaṃ)

237. (Ka) yassa yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā upekkhāya sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhāvippayuttasaddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāvippayuttasaddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Ahetukānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte saddhāvippayuttaupekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe saddhāvippayuttaupekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā upekkhāya ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhāvippayuttañāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāvippayuttañāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjati paññindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha paññindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte ñāṇavippayuttaupekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe ñāṇavippayuttaupekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha paññindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha manindriyaṃ na uppajjatīti?

Vinā upekkhāya sacittakānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

238. (Ka) yassa yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha paññindriyaṃ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ na uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇavippayuttasaddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe ñāṇavippayuttasaddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha paññindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha manindriyaṃ na uppajjatīti?

Ahetukānaṃ sacittakānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Saddhindriyamūlakaṃ)

239. (Ka) yassa yattha paññindriyaṃ na uppajjati tassa tattha manindriyaṃ na uppajjatīti?

Ñāṇavippayuttānaṃ sacittakānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjati. Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha paññindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Paññindriyamūlakaṃ)

(2) Atītavāro

(Ka) anulomapuggalo

240. (Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa sotindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana sotindriyaṃ uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa ghānindriyaṃ uppajjitthāti ? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana ghānindriyaṃ uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa somanassindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa upekkhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

241. Yassa ghānindriyaṃ…pe… itthindriyaṃ… purisindriyaṃ… jīvitindriyaṃ… somanassindriyaṃ… upekkhindriyaṃ… saddhindriyaṃ… paññindriyaṃ uppajjittha tassa manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjittha tassa paññindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) anulomaokāso

242. (Ka) yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tattha sotindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana sotindriyaṃ uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacare tattha cakkhundriyaṃ uppajjittha, no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacare tattha cakkhundriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha.

(Kha) yattha vā pana ghānindriyaṃ uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacare tattha cakkhundriyaṃ uppajjittha, no ca tattha purisindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacare tattha cakkhundriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjittha.

(Kha) yattha vā pana purisindriyaṃ uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana jīvitindriyaṃ uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti?

Asaññasatte arūpe tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tattha cakkhundriyaṃ uppajjittha. Pañcavokāre tattha jīvitindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjittha.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti?

Arūpe tattha upekkhindriyaṃ uppajjittha, no ca tattha cakkhundriyaṃ uppajjittha. Pañcavokāre tattha upekkhindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjittha.

Yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti?

Arūpe tattha manindriyaṃ uppajjittha, no ca tattha cakkhundriyaṃ uppajjittha. Pañcavokāre tattha manindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjittha. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

243. Yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha vā pana purisindriyaṃ uppajjittha tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti ? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana jīvitindriyaṃ uppajjittha tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacare tattha jīvitindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ uppajjittha tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacare tattha somanassindriyaṃ uppajjittha, no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacare tattha somanassindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ uppajjittha tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha upekkhindriyaṃ uppajjittha, no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacare tattha upekkhindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tattha saddhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana saddhindriyaṃ uppajjittha tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha saddhindriyaṃ uppajjittha, no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacare tattha saddhindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha. Yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tattha paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjittha tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha manindriyaṃ uppajjittha, no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacare tattha manindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha. (Ghānindriyamūlakaṃ)

244. (Ka) yattha itthindriyaṃ uppajjittha tattha purisindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana purisindriyaṃ uppajjittha tattha itthindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā …pe….

245. (Ka) yattha purisindriyaṃ uppajjittha tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana jīvitindriyaṃ uppajjittha tattha purisindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tattha purisindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacare tattha jīvitindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjittha.

(Ka) yattha purisindriyaṃ uppajjittha tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ uppajjittha tattha purisindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacare tattha somanassindriyaṃ uppajjittha, no ca tattha purisindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacare tattha somanassindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjittha.

Yattha purisindriyaṃ uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjittha tattha purisindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha manindriyaṃ uppajjittha, no ca tattha purisindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacare tattha manindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjittha. (Purisindriyamūlakaṃ)

246. (Ka) yattha jīvitindriyaṃ uppajjittha tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti?

Asaññasatte tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tattha somanassindriyaṃ uppajjittha. Catuvokāre pañcavokāre tattha jīvitindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjittha.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ uppajjittha tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha jīvitindriyaṃ uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti?

Asaññasatte tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tattha manindriyaṃ uppajjittha. Catuvokāre pañcavokāre tattha jīvitindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjittha.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjittha tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

247. (Ka) yattha somanassindriyaṃ uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ uppajjittha tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha somanassindriyaṃ uppajjittha tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjittha tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā. (Somanassindriyamūlakaṃ)

248. Yattha upekkhindriyaṃ uppajjittha tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

249. Yattha saddhindriyaṃ uppajjittha tattha paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjittha tattha saddhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā. (Saddhindriyamūlakaṃ)

250. (Ka) yattha paññindriyaṃ uppajjittha tattha manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana manindriyaṃ uppajjittha tattha paññindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Ga) anulomapuggalokāsā

251. (Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa tattha sotindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha sotindriyaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjittha.

Yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti?

Asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjittha. Pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjittha.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti?

Arūpānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjittha. Pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjittha.

Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti?

Arūpānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjittha. Pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjittha. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

252. Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha.

Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tassa tattha paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha. (Ghānindriyamūlakaṃ)

253. (Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā …pe….

254. (Ka) yassa yattha purisindriyaṃ uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjittha.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjittha.

Yassa yattha purisindriyaṃ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjittha. Kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjittha. (Purisindriyamūlakaṃ)

255. (Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti?

Suddhāvāsānaṃ dutiye citte vattamāne asaññasattānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjittha. Itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjitthāti?

Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjittha. Catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ uppajjitthāti?

Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjittha. Catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjittha paññindriyañca uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha paññindriyaṃ uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjittha tassa tattha manindriyaṃ uppajjitthāti?

Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha. Catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

256. (Ka) yassa yattha somanassindriyaṃ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti?

Suddhāvāsānaṃ dutiye citte vattamāne tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjittha. Itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjittha.

Yassa yattha somanassindriyaṃ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti?

Suddhāvāsānaṃ dutiye citte vattamāne tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjittha. Itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ ca uppajjittha somanassindriyañca uppajjittha. (Somanassindriyamūlakaṃ)

257. (Ka) yassa yattha upekkhindriyaṃ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

258. Yassa yattha saddhindriyaṃ uppajjittha tassa tattha paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā. (Saddhindriyamūlakaṃ)

259. (Ka) yassa yattha paññindriyaṃ uppajjittha tassa tattha manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha paññindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Gha) paccanīkapuggalo

260. (Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa sotindriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

(Kha) yassa vā pana sotindriyaṃ na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa ghānindriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

(Kha) yassa vā pana ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

Yassa cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

Yassa vā pana purisindriyaṃ na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa somanassindriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa upekkhindriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

Yassa cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

Yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

261. Yassa ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ… jīvitindriyaṃ … somanassindriyaṃ… upekkhindriyaṃ… saddhindriyaṃ… paññindriyaṃ… manindriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

Yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjittha tassa ghānindriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi …pe….

262. (Ka) yassa paññindriyaṃ na uppajjittha tassa manindriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjittha tassa paññindriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Ṅa) paccanīkaokāso

263. (Ka) yattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha tattha sotindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana sotindriyaṃ na uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana ghānindriyaṃ na uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti?

Rūpāvacare tattha ghānindriyaṃ na uppajjittha, no ca tattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha. Asaññasatte arūpe tattha ghānindriyañca na uppajjittha cakkhundriyañca na uppajjittha. Yattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha vā pana purisindriyaṃ na uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti?

Rūpāvacare tattha purisindriyaṃ na uppajjittha, no ca tattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha. Asaññasatte arūpe tattha purisindriyañca na uppajjittha cakkhundriyañca na uppajjittha.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha tattha jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti? Uppajjittha.

(Kha) yattha vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha tattha somanassindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ na uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ na uppajjitthāti?

Arūpe tattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha, no ca tattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha. Asaññasatte tattha cakkhundriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti?

Arūpe tattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha, no ca tattha manindriyaṃ na uppajjittha. Asaññasatte tattha cakkhundriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjittha.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

264. Yattha ghānindriyaṃ na uppajjittha tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha vā pana purisindriyaṃ na uppajjittha tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ na uppajjittha tattha jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti? Uppajjittha.

(Kha) yattha vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjittha tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ na uppajjittha tattha somanassindriyaṃ na uppajjitthāti?

Rūpāvacare tattha ghānindriyaṃ na uppajjittha, no ca tattha somanassindriyaṃ na uppajjittha. Asaññasatte arūpe tattha ghānindriyañca na uppajjittha somanassindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ na uppajjittha tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ na uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ na uppajjitthāti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha ghānindriyaṃ na uppajjittha, no ca tattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha. Asaññasatte tattha ghānindriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjittha tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha ghānindriyaṃ na uppajjittha tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha ghānindriyaṃ na uppajjittha, no ca tattha manindriyaṃ na uppajjittha. Asaññasatte tattha ghānindriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjittha.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjittha tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā. (Ghānindriyamūlakaṃ)

265. (Ka) yattha itthindriyaṃ na uppajjittha tattha purisindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana purisindriyaṃ na uppajjittha tattha itthindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā …pe….

266. (Ka) yattha purisindriyaṃ na uppajjittha tattha jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti? Uppajjittha.

(Kha) yattha vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjittha tattha purisindriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

(Ka) yattha purisindriyaṃ na uppajjittha tattha somanassindriyaṃ na uppajjitthāti?

Rūpāvacare tattha purisindriyaṃ na uppajjittha, no ca tattha somanassindriyaṃ na uppajjittha. Asaññasatte arūpe tattha purisindriyañca na uppajjittha somanassindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ na uppajjittha tattha purisindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yattha purisindriyaṃ na uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ na uppajjitthāti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha purisindriyaṃ na uppajjittha, no ca tattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha. Asaññasatte tattha purisindriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjittha tattha purisindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha purisindriyaṃ na uppajjittha tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha purisindriyaṃ na uppajjittha, no ca tattha manindriyaṃ na uppajjittha. Asaññasatte tattha purisindriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjittha.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjittha tattha purisindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā. (Purisindriyamūlakaṃ)

267. (Ka) yattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha tattha somanassindriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ na uppajjittha tattha jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti? Uppajjittha.

Yattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti? Natthi.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjittha tattha jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti? Uppajjittha. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

268. (Ka) yattha somanassindriyaṃ na uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjittha tattha somanassindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha somanassindriyaṃ na uppajjittha tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjittha tattha somanassindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā. (Somanassindriyamūlakaṃ)

269. Yattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

270. Yattha saddhindriyaṃ na uppajjittha tattha paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjittha tattha saddhindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā. (Saddhindriyamūlakaṃ)

271. (Ka) yattha paññindriyaṃ na uppajjittha tattha manindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjittha tattha paññindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Ca) paccanīkapuggalokāsā

272. (Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa tattha sotindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha sotindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjittha cakkhundriyañca na uppajjittha.

Yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjittha cakkhundriyañca na uppajjittha.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti?

Asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjittha jīvitindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjitthāti?

Arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti?

Arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjittha.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

273. Yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjittha jīvitindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjittha somanassindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā. (Ghānindriyamūlakaṃ)

274. (Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā …pe….

275. (Ka) yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjittha jīvitindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjittha somanassindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjittha.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā. (Purisindriyamūlakaṃ)

276. (Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti?

Suddhāvāsānaṃ dutiye citte vattamāne asaññasattānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ upapatticittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjittha jīvitindriyañca na uppajjittha.

Yassa yattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti?

Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ upapatticittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjittha jīvitindriyañca na uppajjittha. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

277. Yassa yattha somanassindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti?

Suddhāvāsānaṃ dutiye citte vattamāne tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ upapajjantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjittha.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā. (Somanassindriyamūlakaṃ)

278. Yassa yattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

279. Yassa yattha saddhindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā. (Saddhindriyamūlakaṃ)

280. (Ka) yassa yattha paññindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha manindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha paññindriyaṃ na uppajjitthāti? Āmantā. (Paññindriyamūlakaṃ)

(3) Anāgatavāro

(Ka) anulomapuggalo

281. (Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjissati tassa sotindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana sotindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana ghānindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana itthindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjissati tassa purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjissatīti?

Ye arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ jīvitindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjissati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjissati tassa somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye sacakkhukā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjissati , no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye sacakkhukā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjissatīti?

Ye arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ upekkhindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjissati.

Yassa cakkhundriyaṃ uppajjissati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjissatīti?

Ye arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ manindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjissati. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

282. (Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana itthindriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjissati tassa purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ ghānindriyaṃ uppajjissati, no ca tāsaṃ purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjissatīti ?

Ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ jīvitindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjissati tassa somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye saghānakā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ somanassindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye saghānakā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ upekkhindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati.

Yassa ghānindriyaṃ uppajjissati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ manindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati. (Ghānindriyamūlakaṃ)

283. (Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjissati tassa purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjissati, no ca tāsaṃ purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ itthindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ purisindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ jīvitindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjissati tassa somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjissati, no ca tāsaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ itthindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ somanassindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjissati, no ca tāsaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ itthindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ upekkhindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.

Yassa itthindriyaṃ uppajjissati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ manindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjissati. (Itthindriyamūlakaṃ)

284. (Ka) yassa purisindriyaṃ uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ jīvitindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.

(Ka) yassa purisindriyaṃ uppajjissati tassa somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ purisindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjissati tassa purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ somanassindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.

(Ka) yassa purisindriyaṃ uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ purisindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ upekkhindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.

Yassa purisindriyaṃ uppajjissati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ manindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati. (Purisindriyamūlakaṃ)

285. (Ka) yassa jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ jīvitindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ jīvitindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

286. (Ka) yassa somanassindriyaṃ uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ somanassindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ upekkhindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjissati.

Yassa somanassindriyaṃ uppajjissati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ manindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjissati. (Somanassindriyamūlakaṃ)

287. Yassa upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ manindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjissati. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

288. Yassa saddhindriyaṃ uppajjissati tassa paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa saddhindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā. (Saddhindriyamūlakaṃ)

289. (Ka) yassa paññindriyaṃ uppajjissati tassa manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa paññindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Kha) anulomaokāso

290. (Ka) yattha cakkhundriyaṃ uppajjissati tattha sotindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana sotindriyaṃ uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ uppajjissati tattha ghānindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacare tattha cakkhundriyaṃ uppajjissati, no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjissati. Kāmāvacare tattha cakkhundriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati.

(Kha) yattha vā pana ghānindriyaṃ uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yattha cakkhundriyaṃ uppajjissati tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacare tattha cakkhundriyaṃ uppajjissati, no ca tattha purisindriyaṃ uppajjissati. Kāmāvacare tattha cakkhundriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.

Yattha vā pana purisindriyaṃ uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ uppajjissati tattha jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti?

Asaññasatte arūpe tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tattha cakkhundriyaṃ uppajjissati. Pañcavokāre tattha jīvitindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjissati.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ uppajjissati tattha somanassindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ uppajjissati tattha upekkhindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti?

Arūpe tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tattha cakkhundriyaṃ uppajjissati. Pañcavokāre tattha upekkhindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjissati.

Yattha cakkhundriyaṃ uppajjissati tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti?

Arūpe tattha manindriyaṃ uppajjissati, no ca tattha cakkhundriyaṃ uppajjissati. Pañcavokāre tattha manindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjissati. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

291. Yattha ghānindriyaṃ uppajjissati tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yattha vā pana purisindriyaṃ uppajjissati tattha ghānindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ uppajjissati tattha jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati tattha ghānindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjissati. Kāmāvacare tattha jīvitindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ uppajjissati tattha somanassindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ uppajjissati tattha ghānindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacare tattha somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjissati. Kāmāvacare tattha somanassindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ uppajjissati tattha upekkhindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tattha ghānindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjissati. Kāmāvacare tattha upekkhindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati.

Yattha ghānindriyaṃ uppajjissati tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjissati tattha ghānindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha manindriyaṃ uppajjissati, no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjissati. Kāmāvacare tattha manindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati. (Ghānindriyamūlakaṃ)

292. (Ka) yattha itthindriyaṃ uppajjissati tattha purisindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana purisindriyaṃ uppajjissati tattha itthindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā …pe….

293. (Ka) yattha purisindriyaṃ uppajjissati tattha jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati tattha purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tattha purisindriyaṃ uppajjissati. Kāmāvacare tattha jīvitindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.

(Ka) yattha purisindriyaṃ uppajjissati tattha somanassindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ uppajjissati tattha purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacare tattha somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tattha purisindriyaṃ uppajjissati. Kāmāvacare tattha somanassindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.

(Kha) yattha purisindriyaṃ uppajjissati tattha upekkhindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tattha purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tattha purisindriyaṃ uppajjissati. Kāmāvacare tattha upekkhindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.

Yattha purisindriyaṃ uppajjissati tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjissati tattha purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha manindriyaṃ uppajjissati, no ca tattha purisindriyaṃ uppajjissati . Kāmāvacare tattha manindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati. (Purisindriyamūlakaṃ)

294. (Ka) yattha jīvitindriyaṃ uppajjissati tattha somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Asaññasatte tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tattha somanassindriyaṃ uppajjissati. Catuvokāre pañcavokāre tattha jīvitindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ uppajjissati tattha jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yattha jīvitindriyaṃ uppajjissati tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Asaññasatte tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tattha manindriyaṃ uppajjissati. Catuvokāre pañcavokāre tattha jīvitindriyañca uppajjissati manindriyañca uppajjissati.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjissati tattha jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

295. Yattha somanassindriyaṃ uppajjissati tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjissati tattha somanassindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā. (Somanassindriyamūlakaṃ)

296. Yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjissati tattha upekkhindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

297. Yattha saddhindriyaṃ uppajjissati tattha paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjissati tattha saddhindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā. (Saddhindriyamūlakaṃ)

298. (Ka) yattha paññindriyaṃ uppajjissati tattha manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana manindriyaṃ uppajjissati tattha paññindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Ga) anulomapuggalokāsā

299. (Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjissati tassa tattha sotindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha sotindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjissati. Kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha ghānindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha itthindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti?

Asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjissati. Pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjissati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye sacakkhukā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye sacakkhukā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti?

Arūpānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjissati. Pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjissati.

Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti?

Arūpānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati , no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjissati. Pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjissati. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

300. (Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha itthindriyaṃ uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjissati, no ca tāsaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjissati. Kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye saghānakā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjissati. Kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye saghānakā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjissati. Kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati.

Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjissati. Kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati. (Ghānindriyamūlakaṃ)

301. (Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjissati, no ca tāsaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjissati, no ca tāsaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca uppajjissati. Somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjissati, no ca tāsaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.

Yassa yattha itthindriyaṃ uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjissati. (Itthindriyamūlakaṃ)

302. (Ka) yassa yattha purisindriyaṃ uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjissati . Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.

Yassa yattha purisindriyaṃ uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati. (Purisindriyamūlakaṃ)

303. (Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati asaññasattānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati asaññasattānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati. Catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjissati manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

304. (Ka) yassa yattha somanassindriyaṃ uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjissatīti ?

Yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjissati.

Yassa yattha somanassindriyaṃ uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjissati. (Somanassindriyamūlakaṃ)

305. Yassa yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjissati. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

306. Yassa yattha saddhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā. (Saddhindriyamūlakaṃ)

307. (Ka) yassa yattha paññindriyaṃ uppajjissati tassa tattha manindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha paññindriyaṃ uppajjissatīti? Āmantā. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Gha) paccanīkapuggalo

308. (Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa sotindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana sotindriyaṃ na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa ghānindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ ghānindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa itthindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana itthindriyaṃ na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ itthindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa purisindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ purisindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa somanassindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye sacakkhukā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjissati . Pacchimabhavikānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ somanassindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye sacakkhukā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.

Yassa cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

309. (Ka) yassa ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa itthindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana itthindriyaṃ na uppajjissati tassa ghānindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ itthindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa purisindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ na uppajjissati tassa ghānindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ purisindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa ghānindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na upapajjissati. Pacchimabhavikānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ ghānindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa ghānindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye saghānakā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ somanassindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ ye ca somanassena rūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ ghānindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa ghānindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye saghānakā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ ye ca somanassena rūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjissati.

Yassa ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa ghānindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Ghānindriyamūlakaṃ)

310. (Ka) yassa itthindriyaṃ na uppajjissati tassa purisindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ itthindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ na uppajjissati tassa itthindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ purisindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ na uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa itthindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa itthindriyaṃ na uppajjissati tassa somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ itthindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa itthindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ somanassindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ na uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ itthindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa itthindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjissati.

Yassa itthindriyaṃ na uppajjissati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa itthindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Itthindriyamūlakaṃ)

311. (Ka) yassa purisindriyaṃ na uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ purisindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa purisindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa purisindriyaṃ na uppajjissati tassa somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ purisindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa purisindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ somanassindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa purisindriyaṃ na uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ purisindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa purisindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjissati.

Yassa purisindriyaṃ na uppajjissati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ purisindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati .

Yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa purisindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Purisindriyamūlakaṃ)

312. (Ka) yassa jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa somanassindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ somanassindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjissati.

Yassa jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

313. (Ka) yassa somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ somanassindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjissati.

Yassa somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ somanassindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa somanassindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Somanassindriyamūlakaṃ)

314. Yassa upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittasamaṅgīna tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

315. Yassa saddhindriyaṃ na uppajjissati tassa paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa saddhindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Saddhindriyamūlakaṃ)

316. (Ka) yassa paññindriyaṃ na uppajjissati tassa manindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa paññindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Ṅa) paccanīkaokāso

317. (Ka) yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati tattha sotindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana sotindriyaṃ na uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana ghānindriyaṃ na uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacare tattha ghānindriyaṃ na uppajjissati, no ca tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati. Asaññasatte arūpe tattha ghānindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.

Yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

Yattha vā pana purisindriyaṃ na uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacare tattha purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati. Asaññasatte arūpe tattha purisindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti? Uppajjissati.

(Kha) yattha vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti? Natthi.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati tattha somanassindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Arūpe tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati, no ca tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Asaññasatte tattha cakkhundriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

Yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Arūpe tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati, no ca tattha manindriyaṃ na uppajjissati. Asaññasatte tattha cakkhundriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

318. Yattha ghānindriyaṃ na uppajjissati tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

Yattha vā pana purisindriyaṃ na uppajjissati tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ na uppajjissati tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti? Uppajjissati.

(Kha) yattha vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjissati tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti? Natthi.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ na uppajjissati tattha somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacare tattha ghānindriyaṃ na uppajjissati, no ca tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati. Asaññasatte arūpe tattha ghānindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yattha ghānindriyaṃ na uppajjissati tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha ghānindriyaṃ na uppajjissati no ca tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Asaññasatte tattha ghānindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

Yattha ghānindriyaṃ na uppajjissati tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha ghānindriyaṃ na uppajjissati, no ca tattha manindriyaṃ na uppajjissati. Asaññasatte tattha ghānindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Ghānindriyamūlakaṃ)

319. (Ka) yattha itthindriyaṃ na uppajjissati tattha purisindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana purisindriyaṃ na uppajjissati tattha itthindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā …pe….

320. (Ka) yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti? Uppajjissati.

(Kha) yattha vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjissati tattha purisindriyaṃ na uppajjissatīti? Natthi.

(Ka) yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tattha somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacare tattha purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati. Asaññasatte arūpe tattha purisindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati tattha purisindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Asaññasatte tattha purisindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yattha vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tattha purisindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

Yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacare arūpāvacare tattha purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tattha manindriyaṃ na uppajjissati. Asaññasatte tattha purisindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tattha purisindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Purisindriyamūlakaṃ)

321. (Ka) yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tattha somanassindriyaṃ na uppajjissatīti? Natthi.

(Kha) yattha vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti? Uppajjissati.

Yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti? Natthi.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti? Uppajjissati. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

322. Yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tattha somanassindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Somanassindriyamūlakaṃ)

323. Yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

324. Yattha saddhindriyaṃ na uppajjissati tattha paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

Yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tattha saddhindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Saddhindriyamūlakaṃ)

325. (Ka) yattha paññindriyaṃ na uppajjissati tattha manindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tattha paññindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Ca) paccanīkapuggalokāsā

326. (Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa tattha sotindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha sotindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye sacakkhukā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati , no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye sacakkhukā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.

Yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

327. (Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare pacchimabhavikānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tāsaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare pacchimabhavikānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye saghānakā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjissati , no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye saghānakā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjissati.

Yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Ghānindriyamūlakaṃ)

328. (Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare pacchimabhavikānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare pacchimabhavikānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjissati.

Yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Itthindriyamūlakaṃ)

329. (Ka) yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjissatīti?

Ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjissati.

Yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Purisindriyamūlakaṃ)

330. (Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati asaññasattānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjissati.

(Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati asaññasattānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjissati.

Yassa yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjissati. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

331. (Ka) yassa yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittasamaṅgīnaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittasamaṅgīnaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjissati.

Yassa yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittasamaṅgīnaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Somanassindriyamūlakaṃ)

332. Yassa yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittasamaṅgīnaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati. Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

333. Yassa yattha saddhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Saddhindriyamūlakaṃ)

334. (Ka) yassa yattha paññindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha manindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha paññindriyaṃ na uppajjissatīti? Āmantā. (Paññindriyamūlakaṃ)

(4) Paccuppannātītavāro

(Ka) anulomapuggalo

335. (Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa sotindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana sotindriyaṃ uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ sotindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ sotindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana ghānindriyaṃ uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.

Yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.

Yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ…pe… upekkhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.

Yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti ?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

336. Yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjittha tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjittha tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjati.

Yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ…pe… upekkhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjittha tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjati.

Yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjittha tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjati. (Ghānandriyamūlakaṃ)

337. (Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjittha tassa itthindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ purisindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjittha tassa itthindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ jīvitindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjati.

Yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ…pe… upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjittha tassa itthindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ manindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjati. (Itthindriyamūlakaṃ)

338. (Ka) yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjittha tassa purisindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjati.

Yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ…pe… upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjittha tassa purisindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjati. (Purisindriyamūlakaṃ)

339. (Ka) yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjittha tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati. Sabbesaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyañca uppajjittha jīvitindriyañca uppajjati.

Yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjittha tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati. Sabbesaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyañca uppajjittha jīvitindriyañca uppajjati. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

340. (Ka) yassa somanassindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjittha tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati. Somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjati.

Yassa somanassindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjittha tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati. Somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjati. (Somanassindriyamūlakaṃ)

341. (Ka) yassa upekkhindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjittha tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjati.

Yassa upekkhindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjittha tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjati. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

342. (Ka) yassa saddhindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjittha tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ paññindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ paññindriyañca uppajjittha saddhindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa saddhindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ uppajjittha tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyañca uppajjittha saddhindriyañca uppajjati. (Saddhindriyamūlakaṃ)

343. (Ka) yassa paññindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ uppajjittha tassa paññindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe ñāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyañca uppajjittha paññindriyañca uppajjati. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Kha) anulomaokāso

344. Yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tattha sotindriyaṃ uppajjitthāti?…Pe….

(Ga) anulomapuggalokāsā

345. (Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha sotindriyaṃ uppajjitthāti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha sotindriyaṃ uppajjittha. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati sotindriyañca uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha sotindriyaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Pañcavokārā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha sotindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha sotindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjittha. Sacakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.

Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ uppajjitthāti?

Rūpāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjittha. Sacakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjittha.

Yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati jīvitindriyañca uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjittha. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Pañcavokārā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjitthāti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjittha. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Pañcavokārā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjitthāti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjittha. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Pañcavokārā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.

Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati manindriyañca uppajjittha.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Pañcavokārā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

346. Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjati. Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha , no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjati. (Ghānindriyamūlakaṃ)

347. (Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na itthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha purisindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na itthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na itthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha somanassindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjati.

Yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na itthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha manindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjati. (Itthindriyamūlakaṃ)

348. (Ka) yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na purisānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na purisānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na purisānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjati.

Yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na purisānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjati. (Purisindriyamūlakaṃ)

349. (Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti?

Suddhāvāsānaṃ upapatticittassa uppādakkhaṇe asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjittha. Itaresaṃ catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti?

Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati. Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjittha jīvitindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjitthāti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjittha. Itaresaṃ catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti ?

Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati. Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjittha jīvitindriyañca uppajjati.

Yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha. Itaresaṃ catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjittha.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti?

Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati. Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyañca uppajjittha jīvitindriyañca uppajjati. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

350. Yassa yattha somanassindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati. Somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjati. (Somanassindriyamūlakaṃ)

351. (Ka) yassa yattha upekkhindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjitthāti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjittha. Itaresaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjati.

Yassa yattha upekkhindriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjitthāti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha. Itaresaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjittha.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati . Upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjati. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

352. (Ka) yassa yattha saddhindriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ uppajjitthāti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjittha. Itaresaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha paññindriyaṃ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha paññindriyañca uppajjittha saddhindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha saddhindriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ uppajjitthāti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha. Itaresaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyañca uppajjittha saddhindriyañca uppajjati. (Saddhindriyamūlakaṃ)

353. (Ka) yassa yattha paññindriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ uppajjitthāti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha. Itaresaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha paññindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha paññindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe ñāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyañca uppajjittha paññindriyañca uppajjati. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Gha) paccanīkapuggalo

354. (Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa sotindriyaṃ na uppajjitthāti? Uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana sotindriyaṃ na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti? Natthi.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa ghānindriyaṃ na uppajjitthāti? Uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti? Natthi.

Yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ na uppajjitthāti? Uppajjittha.

Yassa vā pana purisindriyaṃ na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti? Natthi.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti? Uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti? Natthi.

Yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ…pe… upekkhindriyaṃ na uppajjitthāti? Uppajjittha.

Yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti? Natthi.

Yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti? Uppajjittha.

Yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti? Natthi…pe….

355. (Ka) yassa paññindriyaṃ na uppajjati tassa manindriyaṃ na uppajjitthāti? Uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjittha tassa paññindriyaṃ na uppajjatīti? Natthi.

(Ṅa) paccanīkaokāso

356. Yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tattha sotindriyaṃ na uppajjitthāti?…Pe….

(Ca) paccanīkapuggalokāsā

357. (Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha sotindriyaṃ na uppajjitthāti?

Pañcavokārā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha sotindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati sotindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha sotindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha sotindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha sotindriyañca na uppajjittha cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjittha. Rūpāvacarā cavantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Rūpāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Rūpāvacarā cavantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjittha cakkhundriyañca na uppajjati.

Yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ na uppajjitthāti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjittha. Rūpāvacarā cavantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjittha.

Yassa vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Rūpāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Rūpāvacarā cavantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjittha cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāse parinibbantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Suddhāvāse parinibbantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca na uppajjittha cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjitthāti?

Pañcavokārā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati sotindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjittha cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjitthāti?

Pañcavokārā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjittha cakkhundriyañca na uppajjati.

Yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti?

Pañcavokārā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjittha.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjittha cakkhundriyañca na uppajjati. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

358. Yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ…pe… purisindriyaṃ na uppajjitthāti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjittha . Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjittha.

Yassa vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjitthāti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

Yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjittha. Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Ghānindriyamūlakaṃ)

359. (Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjitthāti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na itthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjittha. Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na itthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjitthāti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na itthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

Yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na itthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjittha.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Itthindriyamūlakaṃ)

360. (Ka) yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na purisānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjitthāti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na purisānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā.

Yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na purisānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjittha.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Purisindriyamūlakaṃ)

361. (Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjitthāti?

Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ upapatticittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattā cavantāna tesaṃ tattha jīvitindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Suddhāvāsānaṃ upapatticittassa uppādakkhaṇe asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ upapatticittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjittha jīvitindriyañca na uppajjati.

Yassa yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti?

Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ upapatticittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjittha.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati. Suddhāvāsānaṃ upapatticittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjittha jīvitindriyañca na uppajjati. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

362. Yassa yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ…pe… saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjittha.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti? Āmantā. (Somanassindriyamūlakaṃ)

363. (Ka) yassa yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ na uppajjitthāti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ upapatticittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati. Suddhāvāsānaṃ upapatticittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjati.

Yassa yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ upapatticittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjittha.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati. Suddhāvāsānaṃ upapatticittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjati. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

364. Yassa yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjitthāti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ upapatticittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjittha.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ na uppajjatīti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati. Suddhāvāsānaṃ upapatticittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjittha saddhindriyañca na uppajjati. (Saddhindriyamūlakaṃ)

365. (Ka) yassa yattha paññindriyaṃ na uppajjati tassa tattha manindriyaṃ na uppajjitthāti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe ñāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha. Suddhāvāsānaṃ upapatticittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha paññindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjittha.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha paññindriyaṃ na uppajjatīti?

Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjittha, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati. Suddhāvāsānaṃ upapatticittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjittha paññindriyañca na uppajjati. (Paññindriyamūlakaṃ)

(5) Paccuppannānāgatavāro

(Ka) anulomapuggalo

366. (Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa sotindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ sotindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati sotindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana sotindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ sotindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ sotindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana ghānindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana itthindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.

Yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjissatīti? (Sadisaṃ )

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati jīvitindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ ye ca sacakkhukā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ ye ca sacakkhukā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.

Yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

367. (Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana itthindriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati . Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjati jīvitindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca saghānakā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca saghānakā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.

Yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati , no ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjati. (Ghānindriyamūlakaṃ)

368. (Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ yā ca itthiyo rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ purisindriyaṃ uppajjissati. Itarāsaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ purisindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati. Itarāsaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyañca uppajjati jīvitindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ jīvitindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ yā ca itthiyo upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati. Itarāsaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ somanassindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ yā ca itthiyo somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itarāsaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati , no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ upekkhindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati.

Yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ manindriyaṃ uppajjissati. Itarāsaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ manindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati. (Itthindriyamūlakaṃ)

369. (Ka) yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjati jīvitindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ ye ca purisā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjissati, tassa purisindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ ye ca purisā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjati.

Yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjati. (Purisindriyamūlakaṃ)

370. (Ka) yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjissatīti ?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati. Sabbesaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyañca uppajjissati jīvitindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati , no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati. Sabbesaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyañca uppajjissati jīvitindriyañca uppajjati.

Yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati. Sabbesaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyañca uppajjissati jīvitindriyañca uppajjati. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

371. (Ka) yassa somanassindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Somanassasampayuttapacchimacittassa uppādakkhaṇe yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati. Somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjati.

Yassa somanassindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Somanassasampayuttapacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati. Somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjati. (Somanassindriyamūlakaṃ)

372. Yassa upekkhindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Upekkhāsampayuttapacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati . Itaresaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjati. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

373. Yassa saddhindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyañca uppajjissati saddhindriyañca uppajjati. (Saddhindriyamūlakaṃ)

374. (Ka) yassa paññindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ paññindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe ñāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati , no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyañca uppajjissati paññindriyañca uppajjati. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Kha) anulomaokāso

375. Yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tattha sotindriyaṃ uppajjissatīti?…Pe….

(Ga) anulomapuggalokāsā

376. (Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha sotindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha sotindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati sotindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha sotindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Pañcavokārā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha sotindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha sotindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha ghānindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha itthindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacaraṃ upapajjantānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ upapajjantīnaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati jīvitindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati , no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ ye ca sacakkhukā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Pañcavokārā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ ye ca sacakkhukā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Pañcavokārā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.

Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti?

Pañcavokārā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati. Sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

377. (Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha itthindriyaṃ uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ upapajjantīnaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca uppajjati jīvitindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca saghānakā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca saghānakā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.

Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati. Saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjati. (Ghānindriyamūlakaṃ)

378. (Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjissati. Itarāsaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na itthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha purisindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati. Itarāsaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyañca uppajjati jīvitindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na itthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ yā ca itthiyo upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati. Itarāsaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na itthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha somanassindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ yā ca itthiyo somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati, no ca tāsaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itarāsaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na itthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati.

Yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati , no ca tāsaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati. Itarāsaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na itthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati. Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha manindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati. (Itthindriyamūlakaṃ)

379. (Ka) yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca uppajjati jīvitindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na purisānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ ye ca purisā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na purisānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ ye ca purisā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na purisānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjati.

Yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na purisānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati. Purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjati. (Purisindriyamūlakaṃ)

380. (Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa uppādakkhaṇe asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti?

Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati . Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjissati jīvitindriyañca uppajjati.

(Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa uppādakkhaṇe asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti?

Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati. Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjissati jīvitindriyañca uppajjati.

Yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti?

Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjati. Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyañca uppajjissati jīvitindriyañca uppajjati. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

381. (Ka) yassa yattha somanassindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Somanassasampayuttapacchimacittassa uppādakkhaṇe yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati. Somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjati.

Yassa yattha somanassindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Somanassasampayuttapacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati. Somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjati. (Somanassindriyamūlakaṃ)

382. Yassa yattha upekkhindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Upekkhāsampayuttapacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati. Upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjati. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

383. Yassa yattha saddhindriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati. Sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyañca uppajjissati saddhindriyañca uppajjati. (Saddhindriyamūlakaṃ)

384. (Ka) yassa yattha paññindriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha paññindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha paññindriyaṃ uppajjatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe ñāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati. Ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyañca uppajjissati paññindriyañca uppajjati. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Gha) paccanīkapuggalo

385. (Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa sotindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ sotindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati sotindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana sotindriyaṃ na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ sotindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ sotindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa ghānindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa itthindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana itthindriyaṃ na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjissanti, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa purisindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ purisindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ tesaṃ jīvitindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ ye ca upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ ye ca sacakkhukā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ ye ca upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ somanassindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ ye ca somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ ye ca sacakkhukā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ ye ca somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.

Yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ tesaṃ manindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

386. (Ka) yassa ghānindriyaṃ na uppajjati tassa itthindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana itthindriyaṃ na uppajjissati tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ na uppajjati tassa purisindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ na uppajjissati tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ purisindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ na uppajjati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ jīvitindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca saghānakā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ somanassindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca saghānakā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati.

Yassa ghānindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati , no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ manindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati. (Ghānindriyamūlakaṃ)

387. (Ka) yassa itthindriyaṃ na uppajjati tassa purisindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ na uppajjissati tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ yā ca itthiyo rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ purisindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ na uppajjati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati , no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ jīvitindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ yā ca itthiyo upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ somanassindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa itthindriyaṃ na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ yā ca itthiyo somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.

Yassa itthindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na itthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ manindriyaṃ na uppajjissati, no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ manindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati. (Itthindriyamūlakaṃ)

388. (Ka) yassa purisindriyaṃ na uppajjati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ purisindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ jīvitindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa purisindriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ purisindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ ye ca purisā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati.

Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ somanassindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa purisindriyaṃ na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ purisindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ ye ca purisā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjati.

Yassa purisindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ na purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ purisindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ manindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjati. (Purisindriyamūlakaṃ)

389. (Ka) yassa jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ somanassindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjati.

Yassa jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati , no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ manindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjati. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

390. (Ka) yassa somanassindriyaṃ na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Somanassasampayuttapacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāsampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ somanassindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa somanassindriyaṃ na uppajjatīti?

Somanassasampayuttapacchimacittassa uppādakkhaṇe yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati. Somanassasampayuttapacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāsampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjati.

Yassa somanassindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati. Somanassasampayuttapacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāsampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ somanassindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa somanassindriyaṃ na uppajjatīti?

Somanassasampayuttapacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati. Somanassasampayuttapacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāsampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ manindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjati. (Somanassindriyamūlakaṃ)

391. Yassa upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati. Upekkhāsampayuttapacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe somanassasampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Upekkhāsampayuttapacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati. Upekkhāsampayuttapacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe somanassasampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ manindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjati. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

392. Yassa saddhindriyaṃ na uppajjati tassa paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ saddhindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa saddhindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ manindriyañca na uppajjissati saddhindriyañca na uppajjati. (Saddhindriyamūlakaṃ)

393. (Ka) yassa paññindriyaṃ na uppajjati tassa manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe ñāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ paññindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa paññindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ manindriyañca na uppajjissati paññindriyañca na uppajjati. (Paññindriyamūlakaṃ)

(Ṅa) paccanīkaokāso

394. Yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tattha sotindriyaṃ na uppajjissatīti?…Pe….

(Ca) paccanīkapuggalokāsā

395. (Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha sotindriyaṃ na uppajjissatīti?

Pañcavokārā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha sotindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati sotindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha sotindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha sotindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha sotindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacarā cavantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacarā cavantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjissatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacarā cavantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacarā cavantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjissatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacarā cavantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ cavantīnaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacaraṃ upapajjantānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ upapajjantīnaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacarā cavantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ cavantīnaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Pañcavokārā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ ye ca sacakkhukā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ ye ca sacakkhukā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ ye ca sacakkhukā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Pañcavokārā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ ye ca sacakkhukā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ ye ca sacakkhukā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ ye ca sacakkhukā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.

Yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Pañcavokārā cavantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

396. (Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjissatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjissatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ cavantīnaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ upapajjantīnaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ cavantīnaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ ye ca upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca saghānakā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ ye ca upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ ye ca somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca saghānakā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ ye ca somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati.

Yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati. (Ghānindriyamūlakaṃ)

397. (Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjissatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na itthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ cavantīnaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati, no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ cavantīnaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na itthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati, no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na itthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ yā ca itthiyo upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ cavantīnaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ yā ca itthiyo upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ yā ca itthiyo upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ cavantīnaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na itthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ yā ca itthiyo somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ cavantīnaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ yā ca itthiyo somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ yā ca itthiyo somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ cavantīnaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.

Yassa yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na itthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati, no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati. (Itthindriyamūlakaṃ)

398. (Ka) yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na purisānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na purisānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ ye ca purisā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ ye ca purisā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ ye ca purisā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na purisānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ ye ca purisā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ purisānaṃ uppajjantānaṃ ye ca purisā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ ye ca purisā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjati.

Yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Kāmāvacarā cavantānaṃ na purisānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimabhavikānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati. Kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjati. (Purisindriyamūlakaṃ)

399. (Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjissatīti?

Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa uppādakkhaṇe asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe yassa cittassa anantarā upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjati.

(Ka) yassa yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa uppādakkhaṇe asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjati.

Yassa yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjati. (Jīvitindriyamūlakaṃ)

400. (Ka) yassa yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati. Somanassasampayuttapacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāsampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti?

Somanassasampayuttapacchimacittassa uppādakkhaṇe yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati. Somanassasampayuttapacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāsampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjati.

Yassa yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati. Somanassasampayuttapacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāsampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti?

Somanassasampayuttapacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati. Somanassasampayuttapacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāsampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjati. (Somanassindriyamūlakaṃ)

401. Yassa yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati . Upekkhāsampayuttapacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe somanassasampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti?

Upekkhāsampayuttapacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati. Upekkhāsampayuttapacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe somanassasampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjati. (Upekkhindriyamūlakaṃ)

402. Yassa yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.

Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjissati saddhindriyañca na uppajjati. (Saddhindriyamūlakaṃ)

403. (Ka) yassa yattha paññindriyaṃ na uppajjati tassa tattha manindriyaṃ na uppajjissatīti?

Sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe ñāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati, no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha paññindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha paññindriyaṃ na uppajjatīti?

Pacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati, no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ na uppajjati. Pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjissati paññindriyañca na uppajjati. (Paññindriyamūlakaṃ)

(6) Atītānāgatavāro

(Ka) anulomapuggalo

404. (Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa sotindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjittha , no ca tesaṃ sotindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjittha sotindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana sotindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa ghānindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana ghānindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana itthindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa jīvitindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjittha jīvitindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ ye ca upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ ye ca somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā. (Cakkhundriyamūlakaṃ)

405. (Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjittha tassa itthindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana itthindriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjittha tassa purisindriyaṃ uppajjissatīti ?

Pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjittha tassa jīvitindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjittha jīvitindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjittha tassa somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ ye ca upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa ghānindriyaṃ uppajjittha tassa upekkhindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ ye ca somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

Yassa ghānindriyaṃ uppajjittha tassa saddhindriyaṃ…pe… paññindriyaṃ…pe… manindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.

Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā. (Ghānindriyamūlakaṃ)

406. (Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjittha tassa purisindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ itthindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ itthindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjittha tassa jīvitindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ uppajjittha, no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ itthindriyañca uppajjittha jīvitindriyañca uppajjissati.

(Kha) yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjitthāti? Āmantā.

(Ka) yassa itthindriyaṃ uppajjittha tassa somanassindriyaṃ uppajjissatīti?

Pacchimabhavikānaṃ ye ca upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ itthindriyaṃ uppajjittha, no ca tesa