14. Hīnattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Hīnaṃ dhammaṃ paṭicca hīno dhammo uppajjati hetupaccayā – hīnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Hīnaṃ dhammaṃ paṭicca majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā – hīne khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Hīnaṃ dhammaṃ paṭicca hīno ca majjhimo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – hīnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

2. Majjhimaṃ dhammaṃ paṭicca majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā – majjhimaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

3. Paṇītaṃ dhammaṃ paṭicca paṇīto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

4. Majjhimañca paṇītañca dhammaṃ paṭicca majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā – paṇīte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

5. Hīnañca majjhimañca dhammaṃ paṭicca majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā – hīne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

(Hīnattikaṃ saṃkiliṭṭhattikasadisaṃ vitthāretabbaṃ paripuṇṇaṃ.)

Hīnattikaṃ niṭṭhitaṃ.

 

* Bài viết trích trong Paṭṭhānapāḷi-2 >> Abhidhammapiṭaka >> Tipiṭaka (Mūla), nguồn Tipitaka.org. Tải sách PDF tại đây.

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *