30. Citakapūjakavaggo

1. Citakapūjakattheraapadānaṃ

1.

‘‘Ajito nāma nāmena, ahosiṃ brāhmaṇo tadā;

Āhutiṃ yiṭṭhukāmohaṃ, nānāpupphaṃ samānayiṃ.

2.

‘‘Jalantaṃ citakaṃ disvā, sikhino lokabandhuno;

Tañca pupphaṃ samānetvā, citake okiriṃ ahaṃ.

3.

‘‘Ekattiṃse ito kappe, yaṃ pupphamabhipūjayiṃ;

Duggatiṃ nābhijānāmi, buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4.

‘‘Sattavīse [sattatiṃse (ka.)] ito kappe, sattāsuṃ manujādhipā;

Supajjalitanāmā te, cakkavattī mahabbalā.

5.

‘‘Paṭisambhidā catasso, vimokkhāpi ca aṭṭhime;

Chaḷabhiññā sacchikatā, kataṃ buddhassa sāsanaṃ’’.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā citakapūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Citakapūjakattherassāpadānaṃ paṭhamaṃ.

2. Pupphadhārakattheraapadānaṃ

6.

‘‘Vākacīradharo āsiṃ, ajinuttaravāsano;

Abhiññā pañca nibbattā, candassa parimajjako.

7.

‘‘Vipassiṃ lokapajjotaṃ, disvā abhigataṃ mamaṃ;

Pāricchattakapupphāni, dhāresiṃ satthuno ahaṃ.

8.

‘‘Ekanavutito kappe, yaṃ pupphamabhipūjayiṃ;

Duggatiṃ nābhijānāmi, dhāraṇāya idaṃ phalaṃ.

9.

‘‘Sattāsītimhito kappe, eko āsiṃ mahīpati;

Samantadhāraṇo nāma, cakkavattī mahabbalo.

10.

‘‘Paṭisambhidā catasso…pe… kataṃ buddhassa sāsanaṃ’’.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pupphadhārako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Pupphadhārakattherassāpadānaṃ dutiyaṃ.

3. Chattadāyakattheraapadānaṃ

11.

‘‘Putto mama pabbajito, kāsāyavasano tadā;

So ca buddhattaṃ sampatto, nibbuto lokapūjito.

12.

‘‘Vicinanto sakaṃ puttaṃ, agamaṃ pacchato ahaṃ;

Nibbutassa mahantassa, citakaṃ agamāsahaṃ.

13.

‘‘Paggayha añjaliṃ tattha, vanditvā citakaṃ ahaṃ;

Setacchattañca paggayha, āropesiṃ ahaṃ tadā.

14.

‘‘Catunnavutito kappe, yaṃ chattamabhiropayiṃ;

Duggatiṃ nābhijānāmi, chattadānassidaṃ phalaṃ.

15.

‘‘Pañcavīse ito kappe, satta āsuṃ janādhipā;

Mahārahasanāmā te, cakkavattī mahabbalā.

16.

‘‘Paṭisambhidā catasso…pe… kataṃ buddhassa sāsanaṃ’’.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā chattadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Chattadāyakattherassāpadānaṃ tatiyaṃ.

4. Saddasaññakattheraapadānaṃ

17.

‘‘Anuggatamhi ādicce, panādo [pasādo (syā. aṭṭha.)] vipulo ahu;

Buddhaseṭṭhassa lokamhi, pātubhāvo mahesino.

18.

‘‘Ghosa [sadda (sī. syā.)] massosahaṃ tattha, na ca passāmi taṃ jinaṃ;

Maraṇañca anuppatto, buddhasaññamanussariṃ.

19.

‘‘Catunnavutito kappe, yaṃ saññamalabhiṃ tadā;

Duggatiṃ nābhijānāmi, buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

20.

‘‘Paṭisambhidā catasso…pe… kataṃ buddhassa sāsanaṃ’’.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā saddasaññako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Saddasaññakattherassāpadānaṃ catutthaṃ.

5. Gosīsanikkhepakattheraapadānaṃ

21.

‘‘Ārāmadvārā nikkhamma, gosīsaṃ santhataṃ mayā;

Anubhomi sakaṃ kammaṃ, pubbakammassidaṃ phalaṃ.

22.

‘‘Ājāniyā vātajavā, sindhavā sīghavāhanā;

Anubhomi sabbametaṃ, gosīsassa idaṃ phalaṃ.

23.

‘‘Aho kāraṃ paramakāraṃ, sukhatte sukataṃ mayā;

Saṅghe katassa kārassa, na aññaṃ kalamagghati.

24.

‘‘Catunnavutito kappe, yaṃ sīsaṃ santhariṃ ahaṃ;

Duggatiṃ nābhijānāmi, santharassa idaṃ phalaṃ.

25.

‘‘Pañcasattatikappamhi, suppatiṭṭhitanāmako;

Eko āsiṃ mahātejo, cakkavattī mahabbalo.

26.

‘‘Paṭisambhidā catasso…pe… kataṃ buddhassa sāsanaṃ’’.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā gosīsanikkhepako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Gosīsanikkhepakattherassāpadānaṃ pañcamaṃ.

6. Pādapūjakattheraapadānaṃ

27.

‘‘Pabbate himavantamhi, ahosiṃ kinnaro tadā;

Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ, pītaraṃsiṃva bhāṇumaṃ.

28.

‘‘Upetaṃ tamahaṃ [upetopi tadā (syā.), upesiṃ tamahaṃ (?)] buddhaṃ, vipassiṃ lokanāyakaṃ;

Candanaṃ tagarañcāpi, pāde osiñcahaṃ tadā.

29.

‘‘Ekanavutito kappe, yaṃ pādaṃ abhipūjayiṃ;

Duggatiṃ nābhijānāmi, pādapūjāyidaṃ phalaṃ.

30.

‘‘Paṭisambhidā catasso…pe… kataṃ buddhassa sāsanaṃ’’.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pādapūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Pādapūjakattherassāpadānaṃ chaṭṭhaṃ.

7. Desakittakattheraapadānaṃ

31.

‘‘Upasālakanāmohaṃ , ahosiṃ brāhmaṇo tadā;

Kānanaṃ vanamogāḷhaṃ, lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.

32.

‘‘Disvāna vandiṃ pādesu, lokāhutipaṭiggahaṃ;

Pasannacittaṃ maṃ ñatvā, buddho antaradhāyatha.

33.

‘‘Kānanā abhinikkhamma, buddhaseṭṭhamanussariṃ;

Taṃ desaṃ kittayitvāna, kappaṃ saggamhi modahaṃ.

34.

‘‘Dvenavute ito kappe, yaṃ desamabhikittayiṃ;

Duggatiṃ nābhijānāmi, kittanāya idaṃ phalaṃ.

35.

‘‘Paṭisambhidā catasso…pe… kataṃ buddhassa sāsanaṃ’’.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā desakittako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Desakittakattherassāpadānaṃ sattamaṃ.

8. Saraṇagamaniyattheraapadānaṃ

36.

‘‘Pabbate himavantamhi, ahosiṃ luddako tadā;

Vipassiṃ addasaṃ buddhaṃ, lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.

37.

‘‘Upāsitvāna sambuddhaṃ, veyyāvaccamakāsahaṃ;

Saraṇañca upāgacchiṃ, dvipadindassa tādino.

38.

‘‘Ekanavutito kappe, saraṇaṃ upagacchahaṃ;

Duggatiṃ nābhijānāmi, saraṇāgamanapphalaṃ.

39.

‘‘Paṭisambhidā catasso…pe… kataṃ buddhassa sāsanaṃ’’.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā saraṇagamaniyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Saraṇagamaniyattherassāpadānaṃ aṭṭhamaṃ.

9. Ambapiṇḍiyattheraapadānaṃ

40.

‘‘Romaso nāma nāmena, dānavo iti vissuto;

Ambapiṇḍī mayā dinnā [ambapiṇḍo mayā dinno (syā.)], vipassissa mahesino.

41.

‘‘Ekanavutito kappe, yamambamadadiṃ tadā;

Duggatiṃ nābhijānāmi, ambadānassidaṃ phalaṃ.

42.

‘‘Paṭisambhidā catasso…pe… kataṃ buddhassa sāsanaṃ’’.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ambapiṇḍiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Ambapiṇḍiyattherassāpadānaṃ navamaṃ.

10. Anusaṃsāvakattheraapadānaṃ

43.

‘‘Piṇḍāya caramānāhaṃ, vipassimaddasaṃ jinaṃ;

Uḷuṅgabhikkhaṃ pādāsiṃ, dvipadindassa tādino.

44.

‘‘Pasannacitto sumano, abhivādesahaṃ tadā;

Anusaṃsāvayiṃ buddhaṃ, uttamatthassa pattiyā.

45.

‘‘Ekanavutito kappe, anusaṃsāvayiṃ ahaṃ;

Duggatiṃ nābhijānāmi, anusaṃsāvanā phalaṃ.

46.

‘‘Paṭisambhidā catasso…pe… kataṃ buddhassa sāsanaṃ’’.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā anusaṃsāvako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Anusaṃsāvakattherassāpadānaṃ dasamaṃ.

Citakapūjakavaggo tiṃsatimo.

Tassuddānaṃ –

Citakaṃ pārichatto ca, saddagosīsasantharaṃ;

Pādo padesaṃ saraṇaṃ, ambo saṃsāvakopi ca;

Aṭṭhatālīsa gāthāyo, gaṇitāyo vibhāvibhi.

Atha vagguddānaṃ –

Kaṇikāro hatthidado, ālambaṇudakāsanaṃ;

Tuvaraṃ thomako ceva, ukkhepaṃ sīsupadhānaṃ.

Paṇṇado citapūjī ca, gāthāyo ceva sabbaso;

Cattāri ca satānīha, ekapaññāsameva ca.

Pañcavīsasatā sabbā, dvāsattati taduttari;

Tisataṃ apadānānaṃ, gaṇitā atthadassibhi.

Kaṇikāravaggadasakaṃ.

Tatiyasatakaṃ samattaṃ.

 

* Bài viết trích trong Khuddakanikāya >> Suttapiṭaka >> Tipiṭaka (Mūla), nguồn Tipitaka.org. Tải sách PDF tại đây.

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *