6-7. Oghayogagocchakaṃ

32-43. Oghādidukāni

1. Oghaṃ dhammaṃ paṭicca ogho dhammo uppajjati hetupaccayā…pe….

2. Yogaṃ dhammaṃ paṭicca yogo dhammo uppajjati hetupaccayā…pe… (dvepi gocchakā āsavagocchakasadisā ninnānākaraṇā).

Oghayogagocchakaṃ niṭṭhitaṃ.

 

* Bài viết trích trong Paṭṭhānapāḷi-3 >> Abhidhammapiṭaka >> Tipiṭaka (Mūla), nguồn Tipitaka.org. Tải sách PDF tại đây.

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *