8. Aṭṭhamanayo

8. Vippayuttenasampayuttapadaniddeso

317. Rūpakkhandhena ye dhammā vippayuttā, te dhammā katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi sampayuttāti? Natthi.

318. Vedanākkhandhena ye dhammā… saññākkhandhena ye dhammā… saṅkhārakkhandhena ye dhammā… viññāṇakkhandhena ye dhammā…pe… saraṇehi dhammehi ye dhammā… araṇehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, te dhammā katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi sampayuttāti? Natthi.

Dhammāyatanaṃ dhammadhātu, atha jīvitaṃ nāmarūpaṃ;

Saḷāyatanaṃ jātijarāmataṃ, dve ca tike na labbhare.

Paṭhamantare satta ca, gocchake dasa aparante;

Cuddasa cha ca matthake, iccete sattacattālīsa dhammā;

Samucchede na labbhanti, moghapucchakena cāti.

Vippayuttenasampayuttapadaniddeso aṭṭhamo.

 

* Bài viết trích trong Dhātukathāpāḷi >> Abhidhammapiṭaka >> Tipiṭaka (Mūla), nguồn Tipitaka.org. Tải sách PDF tại đây.

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *