AUDIOS PHÁP THOẠI KHOÁ THIỀN NHẬP HẠ 3 THÁNG 2017

Audios cuốn Pháp Thoại Khoá Thiền Nhập Hạ 3 Tháng 2017

1. Khai Mạc Khoá Thiền – Cách Hành Thiền

2. Những Câu Hỏi Hay

3. Kinh Ahara Về 5 Chướng Ngại – Tham Sân

4. Kinh Ahara Về 5 Chướng Ngại – Hôn Trầm

5. Kinh Ahara – Thất Giác Chi – Niệm Giác Chi

6. Kinh Ahara – Thất Giác Chi 2 – Trạch Pháp

7. Kinh Ahara – Thất Giác Chi – Tinh Tấn

8. Kinh Ahara – Thất Giác Chi – Hỷ

9. Cách Hành Thiền Sao Cho Tiến Bộ

10. Kinh Niết Bàn

11. Bốn Điều Tham Chiếu

12. Kinh Loại Trừ Thù Hận

13. 10 Ba La Mật

14. Vì Sao Thiền Sinh Tiến Bộ

15. Kinh Thứ 2 Cho Ngài Anuruddha

16. Kinh 10 Sức Mạnh

17. Kinh Loại Trừ Thân Kiến

18. Kinh Khu Rừng

19. Kinh Người Đầu Bếp

20. Bài Thứ Nhất Cho Ananda

21. Bài Thứ Nhất Cho Ananda 2

22. Kinh Phòng Hộ 6 Căn

23. Kinh Sám Hối Pavarana

24. Cách Chánh Niệm Trong Sinh Hoạt

25. Làm Thế Nào Phát Triển Chánh Niệm

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *