PHẦN I – GIẢNG GIẢI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – ĐỨC BỒ TÁT KHI CÒN Ở CUNG ĐIỆN

ĐỨC BỒ TÁT KHI CÒN Ở CUNG ĐIỆN – NGÀY THUYẾT KINH Phần giới thiệu này thiếu mất ngày thuyết

Đọc chi tiết

PHẦN I – GIẢNG GIẢI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – SỰ TỪ BỎ CỦA ĐỨC BỒ TÁT

SỰ TỪ BỎ CỦA ĐỨC BỒ TÁT Trong lần dạo chơi thứ tư đến vườn thượng uyển, đức Bồ-tát đã

Đọc chi tiết

PHẦN I – GIẢNG GIẢI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – ĐỨC BỒ TÁT CAM ĐOAN THÊM MỘT LẦN NỮA

ĐỨC BỒ TÁT CAM ĐOAN MỘT LẦN NỮA Lời tuyên bố của Ālāra khẳng định rằng pháp của ông, nếu

Đọc chi tiết

PHẦN I – GIẢNG GIẢI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – ĐỨC BỒ TÁT ĐI ĐẾN THÁNH GIẢUDAKA

ĐỨC BỒ TÁT ĐI ĐẾN THÁNH GIẢUDAKA Sau khi rời nơi đó, đức Bồ-tát tự hành một mình trong một

Đọc chi tiết

PHẦN I – GIẢNG GIẢI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – ĐỨC BỒ TÁT HẠNH KHỔ HẠNH TRONG RỪNG URUVELA

ĐỨC BỒ TÁT HẠNH KHỔ HẠNH TRONG RỪNG URUVELA Sau khi rời trung tâm, Đức Bồ-tát đi lang thang khắp

Đọc chi tiết

PHẦN I – GIẢNG GIẢI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – ĐỨC BỒ TÁT HÀNH THIỀN KHỔ HẠNH

ĐỨC BỒ TÁT HÀNH THIỀN KHỔ HẠNH – AN TRÚ THIỀN CHẾ NGỰ HƠI THỞ Rồi ý nghĩ này khởi

Đọc chi tiết

PHẦN I – GIẢNG GIẢI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – KHỔ HẠNH LÀ MỘT HÌNH THỨC TỰ HÀNH XÁC

KHỔ HẠNH LÀ MỘT HÌNH THỨC TỰ HÀNH XÁC Tuần lễ thứ năm ngài ngồi dưới bóng cây đa (Ajjapāla)

Đọc chi tiết

PHẦN I – GIẢNG GIẢI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – BỎ LỠ ĐẠO QUẢ DO BẢY NGÀY

BỎ LỠ ĐẠO QUẢ DO BẢY NGÀY “Thật là một sự mất mát to lớn đối với Āḷāra của giòng

Đọc chi tiết

PHẦN I – GIẢNG GIẢI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – ĐỨC BỒ TÁT GẶP ĐẠO SĨ LOÃ THỂ UPAKA

ĐỨC BỒ TÁT GẶP ĐẠO SĨ LOÃ THỂ UPAKA Đức Thế Tôn đi không xa khỏi Cây Bồ Đề bao

Đọc chi tiết

PHẦN I – GIẢNG GIẢI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – ĐẾN VƯỜN NAI (ISIPATANA)

ĐẾN VƯỜN NAI (ISIPATANA) Khi nhóm năm Tỳ-kheo (nhóm Kiều Trần Như)nhìn thấy Đức Thế Tôn từ đằng xa đang

Đọc chi tiết