PHẦN II – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – SỰ THỎA MÃN NHỤC DỤC LÀ ĐÊ TIỆN VÀ DUNG TỤC

SỰ THỎA MÃN NHỤC DỤC LÀ ĐÊ TIỆN VÀ DUNG TỤC Thích thú trong các dục lạc và hưởng thụ

Đọc chi tiết

PHẦN II – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN –  MỘT PHÁP HÀNH THẤP HÈN VÀ TẦM THƯỜNG

 MỘT PHÁP HÀNH THẤP HÈN VÀ TẦM THƯỜNG Đa số người đời là hàng phàm phu bình thường chỉ biết

Đọc chi tiết

PHẦN II – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – PHÁP HÀNH KHỔ HẠNH TỰ HÀNH XÁC

PHÁP HÀNH KHỔ HẠNH TỰ HÀNH XÁC Tự hành hạ thân xác, tạo thành một cực đoan khác, chỉ dẫn

Đọc chi tiết

PHẦN II – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – SỰ GIẢI THÍCH SAI LẦM VỀ KHỔ HẠNH

 SỰ GIẢI THÍCH SAI LẦM VỀ KHỔ HẠNH Có một sự giải thích sai lầm về những pháp khổ hạnh

Đọc chi tiết

PHẦN II – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – TRUNG ĐẠO – SỰ THỰC HÀNH VÀ LỢI ÍCH

TRUNG ĐẠO – SỰ THỰC HÀNH VÀ LỢI ÍCH Ete Kho, Bhikkhave, ubho ante anupagomma majjhimā paṭipadā Tathāgatena abhisambuddhā —Cakkhukaranī,

Đọc chi tiết

PHẦN II – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – NHÃN VÀ TRÍ ĐƯỢC PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO

 NHÃN VÀ TRÍ ĐƯỢC PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO Bất kỳ ai thực hành Trung Đạo hay Bát Thánh Đạo,

Đọc chi tiết

PHẦN II – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – BẮT ĐẦU TỪ BẤT KỲ BƯỚC NÀO THEO NHỮNG ĐỊNH NGHĨA CỦA KINH

ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – BẮT ĐẦU TỪ BẤT KỲ BƯỚC NÀO THEO NHỮNG ĐỊNH NGHĨA CỦA KINH Sau

Đọc chi tiết