PHẦN IV – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – KHỔ ĐẾ (DUKKHA SACCA) – XÉT LẠI SỰ KHÁC BIỆT

KHỔ ĐẾ (DUKKHA SACCA) Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ – jātipi dukkhā, jarāpi dukkhā, byādhipi dukkho, maraṇampi dukkhaṃ, appiyehi

Đọc chi tiết

PHẦN IV – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – ĐỊNH NGHĨA CHÍNH XÁC VỀ KHỔ ĐẾ TRONG KINH ĐIỂN PĀLI – TỨ THÁNH ĐẾ

ĐỊNH NGHĨA CHÍNH XÁC VỀ KHỔ ĐẾ TRONG KINH ĐIỂN PĀLI “Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ – jātipi dukkhā,

Đọc chi tiết

PHẦN IV – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – DUKKHA DUKKHA (KHỔ-KHỔ) – VIPARINĀMA DUKKHA (HOẠI KHỔ)

DUKKHA DUKKHA (KHỔ-KHỔ) Trong bảy loại này, những đau đớn, nhức nhối, và khó chịu ở thân là một hình

Đọc chi tiết

PHẦN IV – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – SAṄKHĀRA DUKKHA (HÀNH KHỔ)

SAṄKHĀRA DUKKHA (HÀNH KHỔ) Cảnh bình thường mà một người thấy, nghe hay tiếp xúc hàng ngày, những dục trần

Đọc chi tiết

PHẦN IV – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – KHỔ LÚC SANH – CÁI KHỔ TRONG SUỐT KIẾP SỐNG

KHỔ LÚC SANH Ngoài ra, người ta nói rằng những đau đớn sản khoa của một người mẹ lúc lâm

Đọc chi tiết

PHẦN IV – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – GIÀ LÀ KHỔ (JARĀ DUKKHA) – CHẾT LÀ KHỔ (MARANĀ DUKKHA)

GIÀ LÀ KHỔ (JARĀ DUKKHA) Già có nghĩa là trở nên tóc bạc, răng rụng, da nhăn, lưng còng, tai

Đọc chi tiết

PHẦN IV – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – SẦU LÀ KHỔ (SOKA DUKKHA) – BI LÀ KHỔ (PARIDEVA DUKKHA)

SẦU LÀ KHỔ (SOKA DUKKHA) Soka hay sầu là tình trạng ưu tư và lo lắng nơi một người bị

Đọc chi tiết

PHẦN IV – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – KHỔ THÂN LÀ KHỔ (DUKKHA) – ƯU LÀ KHỔ (DOMANASSA)

KHỔ THÂN LÀ KHỔ (DUKKHA) Những khó chịu ở thân như tê cứng, nóng bức, nhức nhối, mệt mỏi, ngứa

Đọc chi tiết