PHẦN VIII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – KHI ĐỨC PHẬT KHÔNG THỪA NHẬN SỰ GIÁC NGỘ

KHI ĐỨC PHẬT KHÔNG THỪA NHẬN SỰ GIÁC NGỘ “Yāvakīvañca me, bhikkhave, imesu catūsu ariyasaccesu evaṃ tiparivaṭṭaṃdvādasākāraṃyathābhūtaṃñāṇadassanaṃna suvisuddhaṃ ahosi, neva

Đọc chi tiết

PHẦN VIII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – SỰ THỪA NHẬN PHẬT QUẢ

SỰ THỪA NHẬN PHẬT QUẢ ‘‘Yato ca kho me, bhikkhave, imesu catūsu ariyasaccesu evaṃ tiparivaṭṭaṃdvādasākāraṃyathābhūtaṃñāṇadassanaṃ suvisuddhaṃ ahosi, athāhaṃ, bhikkhave, sadevake

Đọc chi tiết

PHẦN VIII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – LỜI TUYÊN BỐ KẾT LUẬN

LỜI TUYÊN BỐ KẾT LUẬN Ñāṇañca pana me dassanaṃ udapādi – ‘ akuppā me vimutti [cetovimutti (sī. pī.)], ayamantimā jāti,

Đọc chi tiết

PHẦN VIII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – TÔN GIẢ KIỀU TRẦN NHƯ ĐÃ ĐẮC TRI KIẾN CAO THƯỢNG TRONG KHI NGHE PHÁP NHƯ THẾ NÀO?

TÔN GIẢ KIỀU TRẦN NHƯ ĐÃ ĐẮC TRI KIẾN CAO THƯỢNG TRONG KHI NGHE PHÁP NHƯ THẾ NÀO? Tôn Giả

Đọc chi tiết

PHẦN VIII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – THÁNH ĐẠO TRÍ VÔ TRẦN VÀ LY CẤU NHƯ THẾ NÀO?

THÁNH ĐẠO TRÍ VÔ TRẦN VÀ LY CẤU NHƯ THẾ NÀO Nhập lưu trí (sotāpanna ñāṇa) mà Tôn Giả Kiều-TrầnNhư

Đọc chi tiết

PHẦN VIII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – THÁNH ĐẠO TRÍ TIẾN HOÁ TỪ MINH SÁT TRÍ

THÁNH ĐẠO TRÍ TIẾN HOÁ TỪ MINH SÁT TRÍ Đặc biệt phải lưu ý ở đây rằng đạo trí siêu

Đọc chi tiết

PHẦN VIII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – PHẢI CHĂNG ĐẮC ĐẠO TRÍ LÀ NHỜ BIẾT THƯỞNG THỨC BÀI KINH?

PHẢI CHĂNG ĐẮC ĐẠO TRÍ LÀ NHỜ BIẾT THƯỞNG THỨC BÀI KINH? Đây là một điểm cần tranh luận. Phải

Đọc chi tiết

PHẦN VIII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – CHƯ THIÊN VÀ PHẠM THIÊN CA NGỢI

CHƯ THIÊN VÀ PHẠM THIÊN CA NGỢI Pavattite ca pana bhagavatā dhammacakke bhummā devā saddamanussāvesuṃ – ‘‘ etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ

Đọc chi tiết

PHẦN VIII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – ĐẤT TRỜI RUNG CHUYỂN VÀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA HÀO QUANG SÁNG NGỜI

ĐẤT TRỜI RUNG CHUYỂN VÀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA HÀO QUANG SÁNG NGỜI Ayañca dasasahassilokadhātu saṅkampi sampakampi sampavedhi, appamāṇo ca

Đọc chi tiết

PHẦN VIII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – TÔN GIẢ KIỀU TRẦN NHƯ THỈNH CẦU XUẤT GIA

TÔN GIẢ KIỀU TRẦN NHƯ THỈNH CẦU XUẤT GIA Atha kho āyasmā aññāsikoṇḍañño diṭṭhadhammo pattadhammo viditadhammo pariyogāḷhadhammo tiṇṇavicikiccho vigatakathaṃkatho vesārajjappatto

Đọc chi tiết

PHẦN VIII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – PHÚ HỘ CITTA VÀ GIÁO CHỦ NĀTAPUTTA

PHÚ HỘ CITTA VÀ GIÁO CHỦ NĀTAPUTTA Thời Đức Phật có một người đàn ông giàu có tên là Citta,

Đọc chi tiết

PHẦN VIII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – PHÁT TRIỂN NIỀM CẢM HỨNG TÂM LINH

PHÁT TRIỂN NIỀM CẢM HỨNG TÂM LINH “Khi Đức Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng như vậy, Tôn Giả

Đọc chi tiết

PHẦN VIII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – NHỮNG CHÚNG SANH ĐẮC TRI KIẾN CAO THƯỢNG DO NGHE BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN

NHỮNG CHÚNG SANH ĐẮC TRI KIẾN CAO THƯỢNG DO NGHE BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN Vào lúc thuyết bài Kinh Chuyển

Đọc chi tiết

PHẦN VIII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – TÔN GIẢ VAPPA VÀ BHADDIYA ĐÃ NỖ LỰC NHƯ THẾ NÀO?

TÔN GIẢ VAPPA VÀ BHADDIYA ĐÃ NỖ LỰC NHƯ THẾ NÀO? Tôn-giả Vappa và các vị còn lại của nhóm

Đọc chi tiết