GIẢNG GIẢI KINH ĐOẠN GIẢM – NHỮNG PHIỀN NÃO TIỀM TÀNG – NGĂN CHẶN PHIỀN NÃO NGỦ NGẦM NHỜ QUÁN

Những Phiền Não Tiềm Tàng Trong câu trả lời của ngài cho Trưởng lão Cunda, Đức Phật nói rằng những

Đọc chi tiết