GIẢNG GIẢI KINH THỪA TỰ PHÁP – PHẦN 5 – SỰ KHIÊM TỐN CỦA TRƯỞNG LÃO XÁ-LỢI-PHẤT

Phần 5 – Sự Khiêm Tốn Của Trưởng Lão Xá-Lợi-Phất Sự khiêm tốn của trưởng lão xá-lợi-phất Kiêu hãnh (mada)

Đọc chi tiết