A-XÀ-THẾ Và ĐỀ-BÀ-ĐẠT-ĐA

Thái tử A-xà-thế là đệ tử của Đề-bà-đạt-đa. Có lần Đề-bà-đạt-đa nói với thái tử, “Thời xưa con người ta sống lâu. Vì thế cho dù chỉ sau khi các bậc phụ vương băng hà, các vị hoàng tử mới được nối ngôi vua, họ vẫn có nhiều thời gian để hưởng thụ đời sống vương giả. Tuy nhiên, ngày nay con người không còn sống trường thọ như trước nữa và lúc mà ngài được kế vị vua cha, e rằng ngài đã rất già và chỉ còn lại vài năm cho những khoái lạc của ngài. Thế thì tại sao ngài không giết cha bây giờ để được làm vua?” Nghe theo lời khuyên của ác sư, thái tử đã hạ ngục cha mình, bỏ đói, và cuối cùng cho thợ cạo rạch nát bàn chân vua cha, sát muối và đốt nóng. Đức vua chết và A-xà-thế phải mang trọng nghiệp giết cha.

Sau đó A-xà-thế trở nên hối hận và đi gặp Đức Phật. Đức Phật thuyết cho ông nghe một bài pháp nói về những lợi ích của đời sống sa môn (Kinh Sa-Môn Quả, “Sāmaññaphala Sutta”) và lẽ ra nếu không phạm tội giết cha, vua A-xà-thế đã đắc đạo quả nhập lưu sau khi nghe bài pháp này. Có thể nói, vào lúc chết, cực ác nghiệp giết cha của ngài đã cản đường và ngài phải rơi vào Địa Ngục Đồng Sôi (Lohakumbhī). Như vậy tai hoạ xảy đến với A-xà-thế là do tin vào thầy ác.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *