Bài Pháp Đầu Tiên và Bát Niết Bàn

Năm mươi ngày sau sự giác ngộ tối thượng, Đức Phật đã đi đến Vườn Nai gần Benares và tại đây, vào ngày trăng trò n tháng Sáu, ngài thuyết bài pháp đầu tiên hay cò n gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkapavattana Sutta) cho năm vị Kiều Trần Như cùng các hàng chư thiên và phạm thiên. Sau đó, suốt bốn mươi lăm năm ngài đã lang thang khắp xứ sở để giảng pháp, và đến năm 80 tuổi ngài nhập diệt tại Vườn Cây Sala gần Kusinara.

Bằng Chứng Lịch Sử

Sự mô tả trên về Đức Phật chỉ ra cho chúng ta thấy rằng ngài là một con người đích thực, nhờ nỗ lực chơn chánh mà trở thành Bậc Toàn Giác; hơn nữa còn có những ghi chép rõ ràng về danh tánh của cha mẹ ngài, về xứ sở, nơi chốn ngài đạt đến sự Giác Ngộ, thuyết bài pháp đầu tiên, nhập diệt, và v.v…Tất cả những sự kiện và ghi chép từ các nguồn khác nhau này tạo thành bối cảnh lịch sử về cuộc đời của Đức Phật.

Những người có trí không đặt niềm tin vào bất cứ vị thầy nào mà nguồn gốc không rõ ràng. Họ chỉ bàn luận qua loa về người ấy như một vị chư thiên hay Phạm Thiên có quyền lực vậy thôi. Còn đối với Đức Phật, nơi đản sanh, cha mẹ,..của ngài thì đều đã rõ. Vua A-dục đã cho dựng những trụ đá để đánh dấu những di tích lịch sử gắn liền với cuộc đời của Đức Phật. Đối với Giáo Pháp của ngài cũng thế, chúng ta biết được ngài đã thuyết bài pháp đặc biệt ấy ở đâu và cho người nào. Hơn nữa, chúng ta cò n có những xá lợi của Đức Phật hỗ trợ thêm vào tính chất lịch sử của ngài và tính xác thực của giáo pháp.

Xá Lợi của Đức Phật

Trong suốt 45 năm, Đức Phật đã lang thang khắp vùng Trung Ấn Độ để thuyết giảng Giáo Pháp. Trên tấm bản đồ thế giới, vùng truyền giáo của ngài tương đối nhỏ và thời gian cũng ngắn. Vì thế, con số những người được tiếp xúc với Đức Phật không lớn lắm. Cho nên, Đức Phật muốn rằng sau khi ngài nhập diệt những xá-lợi của ngài sẽ vỡ vụn ra để nhiều người sau khi thấy được xá-lợi ấy sẽ khởi lên những thiện ý. Đúng theo ước nguyện của ngài, sau khi hoả thiêu (lễ trà tỳ) xá-lợi đã bể vụn thành từng miếng nhỏ. Thông thường đối với các vị Phật xuất hiện ở thời kỳ mà tuổi thọ của con người lên đến cả ngàn năm, như Đức Phật Ca Diếp (Kassapa) hoặc các vị Phật khác, chỉ một ngôi tháp duy nhất để an trí xá-lợi, nhưng trong trường hợp của Đức Phật Gotama của chúng ta thì, do tuổi thọ của con người chỉ 100 năm, nên để nhiều người có được cơ hội chiêm bái, xá-lợi đã được an trí trong tám ngôi tháp. Người ta nói rằng thời Vua A-dục có tám mươi bốn ngàn ngôi tháp thờ xá-lợi như vậy.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *