Bản Chất Của Bỏn Xẻn (Macchariya)

Câu chuyện trên cho chúng ta thấy đặc tính của bỏn xẻn được biểu thị bằng sự giấu giếm xuất phát từ lòng đố kỵ với tài sản của ai đó. Hơn nữa, bỏn xẻn còn làm cho một người khổ sở, bối rối và hèn hạ nếu những người khác có liên quan đến tài sản của mình. Người nhiều bỏn xẻn tới mức không muốn người khác sờ mó hay sử dụng tài sản của họ. Như các nhà văn thường xác nhận và như những gì chúng ta thấy trong cuộc sống, một người chồng hay vợ ghen tuông sẽ không thích bất kỳ ai nhìn chằm chằm vào vợ hay chồng của họ; họ sẽ rất đau khổ và không thể chịu đựng được cảnh tượng chồng hay vợ của mình nói cười vui vẻ với người khác.

Không Phải Tất Cả Đều Là Bỏn Xẻn

Tuy nhiên chúng ta không nên gọi một người là đồ bỏn xẻn chỉ vì họ không biết bố thí. Một người được gọi là bỏn xẻn chỉ khi họ không bố thí mặc dù họ có thể làm được việc đó hay phải làm việc đó. Sự không sẵn lòng cho một người vô đạo đức một vật gì đó mà mình có ý định cho một người có đạo đức tốt hơn không phải là dấu hiệu của bỏn xẻn. Khi Udāyi hỏi xin tấm y nội của Tỳ-kheo ni Uppalavaṇṇa, cô này từ chối. Sự từ chối của cô không phải do bỏn xẻn mà do sự yêu cầu không thích hợp, hay do thái độ không đứng đắn của người hỏi xin. Cũng vậy, sẽ không phải là bỏn xẻn khi từ chối cho người nào đó vật gì mà y không đáng nhận; và cũng không phải là bỏn xẻn nếu không cho một vật mà mình yêu mến vì điều này là do sự dính mắc nhiều hơn vậy.

Quả Nghiệp Của Bỏn Xẻn

Khi một người không muốn cho những vật mà mình có nhiều hơn đủ thì đó là bỏn xẻn. Một số người chẳng bao giờ bố thí dù cuộc sống của họ thật sung túc. Họ cất giấu hết mọi của cải của họ. Thậm chí họ còn không chia xẻ nó với những người thân trong gia đình hoặc sử dụng nó cho bản thân họ. Họ cũng hay ngăn cản việc bố thí của người khác, loại bỏn xẻn này có quả nghiệp rất nghiêm trọng. Theo lời dạy của Đức Phật trong Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, bỏn xẻn đưa đến tái sanh trong địa ngục và các cõi thấp, nếu tái sanh làm người nó khiến người ta nghèo đói, khổ đau và không người giúp đỡ. Ngược lại người hay bố thí và hào phóng sẽ tái sanh thiên giới và nếu trở lại cõi người họ sẽ là người giàu có và thành công.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *