Bắt Vua Sutasoma

Ngày hôm sau là một ngày lành đối với Vua Sutasoma, ngày ấy vua sẽ có một nghi lễ gội đầu. Trước khi đám quân canh của Vua đến, Porisāda đã ẩn mình dưới một lá sen trong hồ nước của vườn thượng uyển. Vườn thượng uyển và khu vực chung quanh hôm nay lúc nhúc với những đội tượng binh, bộ binh, và mã binh,… bảo vệ cho Đức Vua.

Đúng giờ đã định Đức Vua cỡi trên một thớt tượng đi đến cùng với một đội binh tuỳ tùng lớn. Ở cổng thành Vua gặp Nanda, một vị Bà-la-môn nổi tiếng đang đứng trên một chỗ cao và đưa tay ban phúc cho Đức Vua. Khi hỏi thăm, Vua biết rằng vị Bà-la-môn hôm nay đến đây là để dạy cho Ngài bốn câu kệ (gāthās) về Pháp, mỗi câu đáng giá một trăm đồng tiền vàng. Đức Vua ra lệnh cho các quan cận thần sắp xếp phòng nghỉ thích hợp cho vị Bà-la-môn và nói rằng khi quay về Ngài sẽ nghe Pháp rồi tiếp tục đi đến vườn thượng uyển. Tại đây tóc và râu của Ngài được cắt tỉa, tắm trong hồ nước và rồi người ta dâng cho Ngài một tấm y mới, những biểu trương cũng như hoàng phục khác.

Lúc này Porisāda quyết định bắt nhà Vua; y nghĩ nếu phải vác thân của Đức Vua khi Ngài đã mặc y áo và các biểu trương hoàng tộc khác thì sẽ rất nặng. Vì thế y vung thanh gươm lên và hét to tên của mình bằng một cái giọng lanh lảnh, rồi nhảy ra khỏi hồ nước. Ngay khi nghe đến tên “Porisāda”, đám quân lính triều đình đã bỏ chạy tán loạn. Người ta nói rằng ngay cả những chiến binh trên lưng voi cũng phải đổ sụp xuống. Đó là thời kỳ của những anh hùng. Một người anh hùng có thể gây nỗi khiếp sợ trong lòng kẻ thù của mình và y còn mạnh hơn cả một đội binh. Ngày nay chủ nghĩa anh hùng có rất ít, vì sự chiến thắng lệ thuộc vào vũ khí, trí thông minh, và sức mạnh của con người nhiều hơn. Tuy nhiên thời xưa không ai có vũ khí siêu đẳng nên người chiến binh nào có sức mạnh và lòng can đảm người ta sợ hơn nhiều. Vì thế Porisāda đã khiến quân lính triều đình phải bỏ chạy và lợi dụng cơ hội y vội vác đức vua trên vai thoát thân. Thay vì kéo đức vua bằng chân như y đã làm với các vị vua khác Porisāda đã vác Đức Vua trên vai của mình, vì Sutasoma từng là thầy cũ của y vậy. Vì Sutasoma bị bắt cóc khi vừa mới tắm xong nên những giọt nước từ trên mái tóc của ngài nhỏ xuống người của Porisāda. Y nghĩ đó là những giọt nước mắt của thầy mình và nói: “Thưa thầy, người trí thường không bao giờ khóc, có phải thầy sợ chết chăng? Hay là thầy lo lắng cho gia đình thầy?”

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *