Brahmacariya Hay Phạm Hạnh

Đến đây chúng tôi sẽ nói về đề tài phạm hạnh (brahmacariya: 梵行; 清浄行 phạm hạnh hay thanh tịnh hạnh). Theo Kinh Đoạn Giảm, chúng ta phải thực hành phạm hạnh dù những người khác có thể đắm chì m trongphi phạm hạnh.

Con số những người không thể tránh những hoạt động tì nh dục có rất nhiều. Những ngoại lệ duy nhất là các vị Tỳ-kheo sống trung thành với giới luật và những nam, nữ cư sĩ cam kết giữ giới nhấn mạnh đến phạm hạnh như bát quan trai giới. Đa phần con người đều đắm chì m trong tì nhụdc. Tuy nhiên, đắm chì m trong tì nhụdc, nếu không phải là sự quan hệ tì nh dục thấp hèn, bất hợp pháp, thì nó không phải là một hành động bất thiện giống như sát sanh, trộm cắp.

Có hai loại phi phạm hạnh, đó là, phi phạm hạnh tương đương với quan hệ tì nh dục bất hợp pháp (tà dâm) và phi phạm hạnh mà chúng ta không thể xem ngang bằng với tội tà dâm. Như vậy mọi người nên tránh những quan hệ tì nh dục bất hợp pháp. Nếu một nam cư sĩ không thể tránh được loại phi phạm hạnh thứ hai, nghĩa là không thể tránh loại hoạt động tì nh dục hợp pháp, ngũ giới của vị ấy được xem như vẫn chưa hỏng. Cò n nếu vị ấy tránh được nó thì đời sống tâm linh của vị ấy sẽ tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vị Tỳ-kheo thì phải tránh hoàn toàn mọi hoạt động tì nh dục. Bất kỳ sự ham thích trong tì nh dục nào đều có nghĩa là đời phạm hạnh của vị ấy đã bị vi phạm. Vì thế, có lẽ đoạn kinh này chủ yếu dành cho các vị Tỳ-kheo sống độc thân một cách nghiêm khắc. Tất nhiên nó cũng liên quan đến những người giữ tám giới hay mười giới hoặc bất kỳ giới nào nhấn mạnh đến phạm hạnh. Phạm hạnh được xem là pháp hành suốt đời của Đức Phật và các vị A-la-hán. Người cư sĩ thực hành phạm hạnh dù chỉ trong một ngày thì cũng có phần nào giới đức của Bậc Thánh trong ngày hôm đó. Cuộc sống của vị ấy được xem là rất cao quý và trong sạch. Nếu không thể thực hành phạm hạnh trong sạch, vị ấy nên quyết tâm tránh loại quan hệ tì nh dục bất hợp pháp hay tà dâm.

Kāmesumicchācāra (Tà Dâm)

Kāmesumicchācāra là tà hạnh trong các dục hay gọi tắt là tà dâm. Tà dâm muốn nói đến các loại quan hệ tình dục dẫn đến sự vi phạm đạo lý truyền thống về hoạt động tình dục do các bậc hiền nhân có trí đặt ra. Có hai mươi loại người nữ mà người đàn ông không nên có những quan hệ tình dục với họ. Nói ngắn gọn, họ là những người nữ đang ở dưới sự che chở của cha mẹ và quyến thuộc, những người nữ đang ở dưới dự giám hộ của những người trong thị tộc hay bà con thân thích, những người nữ đang ở dưới sự bảo vệ của những người đồng môn của một tôn giáo, những người nữ đã có gia đình, những người nữ đã đính hôn và v.v… Người nam buộc phải tránh xúc chạm về tình dục với những người nữ như vậy. Đối với những người nữ đã có gia đình cũng thế, không nên có những quan hệ tình dục với bất cứ người đàn ông nào khác hơn chồng của mì nh. Nói chung, người nam hay nữ nào vướng vào những quan hệ bất chính này đều được xem là đã phạm tội tà dâm, vì thế mọi người cần phải tránh phạm vào giới này.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *