Che Giấu Những Khuyết Điểm (Māyā, 僞善, nguỵ thiện)

Māyā hay lường gạt là khuynh hướng che dấu những lầm lỗi của mình để những người khác không biết về chúng. Chúng tôi đã bóng gió đến Māyā khi nói về sự giả dối hay đạo đức giả (sātheyya). Một số tìm cách che đậy những sai sót và tha hoá của mình đằng sau cái vẻ bề ngoài của những cuộc nói chuyện về sự tai hại của phá giới và phúc lành của một đời sống giới hạnh, những cuộc nói chuyện được họ vạch định để đánh lừa người khác. Mục đích của một số người hành khổ hạnh (dhutaṅga) hay thiền không phải để đề cao uy tín mà để che đậy sự buông lỏng đạo đức của họ. Đây không phải là đạo đức giả (sātheya) mà là lường gạt (māyā). Là lừa đảo (māyā) nếu những người làm công để lãng phí thời gian và khi có người giám sát thì làm một cách tích cực, hoặc ‘làm láo báo cáo hay’. Cũng là māyā khi bạn nói năng với một người như thể bạn quan tâm tới an vui, hạnh phúc của họ lắm nhưng thực sự thì bạn đang nói hay làm những điều tổn hại đến họ. Hoặc nếu bạn nói với người thầy rằng bạn tuân thủ theo sự chỉ dẫn của ông ta trong thi thực sự bạn không làm như vậy, đó là māyā. Tóm lại, mọi cố gắng để che giấu lỗi lầm của mình đều là māyā.

Lừa đảo là một ác hạnh vì thế chúng ta nên cố gắng khắc phục nó. Nếu bạn có tâm ấy, bạn phải thú tội với thầy của bạn hay với bạn đồng tu của bạn. Theo chú giải, người hành thiền vượt qua lừa đảo (māyā) và giả dối, hay đạo đức giả (sātheyya) ở giai đoạn nhập lưu. Vì lẽ chúng là những ác hạnh, nên không có chỗ cho chúng trong tâm của các Bậc Thánh.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *