GIẢNG GIẢI KINH ĐOẠN GIẢM – DỄ DẠY LÀ ĐỨC CẦN THIẾT CHO TIẾN BỘ TINH THẦN

Dễ Dạy Là Đức Cần Thiết Cho Tiến Bộ Tinh Thần

Giữa những người tại gia cư sĩ và các vị Tỳ-kheo trong tăng đoàn, dễ dạy là đức tối cần cho cách ứng xử tốt đẹp và phát triển tinh thần của họ. Nếu chúng ta bực tức với sự khuyến giáo của người khác và không nói chuyện với nhau, chúng ta sẽ mãi mãi man rợ như những con vật và không thăng tiến về mặt tinh thần được. Có lần, khi một số vị Tỳ-kheo sắp trải qua ba tháng an cư mùa mưa tại một nơi nọ trong xứ Kosala, họ nguyện không nói chuyện với nhau để tránh tạo ra sự va chạm và bất hoà giữa mọi người. Cuối mùa an cư họ đi về đảnh lễ Đức Phật. Họ nói với ngài rằng nhờ nguyện giữ sự im lặng mà họ có được sự hoà hợp trong suốt mùa an cư. Nghe như vậy, Đức Phật khiển trách họ, ngài nói, “Các ông nói rằng các ông sống hoà hợp nhưng trong thực tế các ông đã không hoà hợp. Sống chung mà không nói chuyện với nhau là lối sống giữa các con vật như dê hoặc cừu. Đó là kiểu sống của những người ngoại đạo, của những kẻ thù sống với nhau vậy.” Nói như vậy xong Đức Phật ban hành một điều luật cấm các vị Tỳ-kheo không được áp dụng pháp hành của những người câm và của những người ngoại đạo.

Như vậy việc nguyện giữ yên lặng mà một số người hành thiền cam kết thực hiện ngày nay cần phải được xét lại. Không nên nguyện giữ yên lặng hoàn toàn, mà tốt hơn nên tránh nói đến những vấn đề thế sự và không quan trọng. Người hành thiền nên chấp nhận một số ngoại lệ và thỉnh thoảng nên nói đến những vấn đề liên quan đến Pháp hoặc những vấn đề cần thiết cho quyền lợi của mình. Những cuộc nói chuyện như vậy có thể đưa đến sự phát triển tinh thần và vật chất của vị ấy.

Do đó những người sống chung với nhau nên nói chuyện với nhau. Những gì một người nói phải được xem xét một cách nghiêm túc và chấp nhận nếu cần. Chúng ta phải hoan nghênh những lời chỉ trích vạch ra cho chúng ta thấy những lỗi lầm và khuyết điểm của chúng ta. Đây là điều rất quan trọng đối với người đang hành thiền. Họ phải thay đổi cách ứng xử hay kiểu sống của mình dưới ánh sáng của những gì bạn đồng tu của họ góp ý. Tất nhiên, không cần phải nói, vị ấy phải đặc biệt chú ý đến lời khuyên của người thầy. Chính vì vậy sự nhấn mạnh của Đức Phật về nhu cầu cần thiết cho sự dễ dạy đã góp phần vào việc xây dựng tình đoàn kết, hoà hợp và phát triển của một tập thể hay xã hội.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *