Kết Luận

Câu chuyện này là một bài học cho cả người nam lẫn người nữ. Hành động tà dâm đã đưa người thợ bạc xuống địa ngục và rồi khi tái sanh làm khỉ, cừu, và bò, anh ta đều bị thiến, kế đó anh ta trở thành một người dị hợm về giới tính do một nữ nô lệ sanh. Đây là cái giá anh ta phải trả cho sự vui thú nhất thời của tà dâm. Nghiệp của nàng còn trở nên tồi tệ hơn khi nàng nói lời chia rẽ với một người phụ nữ có giới đức. Hành động xấu của nàng hẳn đã gây ra nhiều nỗi bất hoà và khổ đau cho những người khác. Đây cũng là một bài học có ích cho những bà vợ, những người làm lẽ và những ông chồng đa thê. Như kết quả của những ác nghiệp này, ngay cả trong kiếp cuối sinh làm Isidāsi, con gái của một người thương gia giàu có, nàng cũng bị ba người chồng, mà người cuối thậm chí chỉ là môt gã ăn mày, lần lượt bỏ rơi. Tất cả những điều này có thể nói là do quả nghiệp của nói lời chia rẽ mà ra.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *