Làm Mưa

Sự xác nhận một điều gì đó là sự thực cũng có thể làm cho trời mưa. Điều này được chứng minh rõ ràng trong Parittā về kiếp Đức Bồ-tát làm một con cá. Ở đây có thể hiểu việc chữa lành thuốc độc và những chứng bệnh khác cũng như việc làm cho mưa rơi qua việc xác nhận sự thực chỉ có hiệu quả đối với những người tránh nói dối. Tiềm lực của sự thực sẽ chỉ thể hiện khi họ xác nhận một điều gì là sự thực liên quan đến cuộc sống riêng tư của họ mà thôi.

Vua Sutasoma

Liên quan đến việc tránh nói dối, lòng trung thành của đức Vua Sutasoma với những nguyên tắc của mình có thể được xem là đáng chú ý và đề cập đến ngài ở đây có lẽ là điều khá hợp lý. Để phân biệt ngài với những người trùng tên với ngài trong các chuyện tiền thân, các bản chú giải thường nói về ngài như Mahāsutasoma. Tuy nhiên ở đây chúng tôi sẽ gọi ngài là Sutasoma cho tiện.

Porisāda trong câu chuyện của Vua Sutasoma được nhiều người Phật tử biết đến. Một số người còn xăm hình Porisāda trên thân của họ. Lúc ban đầu, Porisāda là vua Brahmadatta của xứ Benares trong quốc độ Kāsi. Vì vua đã từng là một con quỷ ăn thịt người trong nhiều kiếp quá khứ, nên vua rất thích thịt và không bao giờ thiếu thịt trong các bữa ăn của ông. Nói chung thì con người ngày nay ai cũng thích ăn thịt. Số người tránh ăn thịt trên thế giới này có rất ít. Chỉ những tín đồ đạo Hindu của Ấn Độ được nổi tiếng như cộng đồng của những người không ăn thịt, còn ở các nước khác số người ăn chay rất ít. Các bác sĩ cũng khuyên thịt như một loại thực phẩm bổ dưỡng và tất nhiên lời khuyên của họ thích hợp với sự mê thích ăn thịt của đa số mọi người.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *