Năm Trăm Vị Tỳ-Kheo Bị Đánh Lừa

Có lần năm trăm vị Tỳ-kheo hành thiền trong rừng theo sự chỉ dẫn của Đức Phật. Khi họ an trú trong thiền, họ tự thấy mì nh không còn chút phiền não nào cả, vì thế họ đoan chắc về sự chứng đắc của mì nh và liền trở về để trì nh sự việc lên Đức Thế Tôn. Tại cổng chùa họ gặp Trưởng lão Ānanda, vị này đã thông báo cho họ về sự hướng dẫn của Đức Phật rằng chỉ sau khi họ đã vào thăm nghĩa địa họ mới được diện kiến Bậc Đạo Sư. Vì thế, các vị Tỳ-kheo liền đi vào nghĩa địa. Có vẻ như rằng thời ấy xác người chết được người ta đem bỏ vào nghĩa địa chứ không chôn. Lúc các vị Tỳ-kheo đi đến đó có những tử thi đem thiêu còn trong tình trạng mới nguyên. Khi nhìn vào những tử thi đã phân huỷ, các vị Tỳ-kheo dễ dàng phát sanh sự ghê tởm. Nhưng họ không thể không khởi lên dục vọng đối với những thân xác người nữ vừa mới chết. Chỉ lúc đó các vị mới nhận ra rằng mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những phiền não. Bấy giờ Đức Phật từ nơi trú ngụ phóng ra những tia hào quang và thuyết một thời pháp cho các vị. Nghe xong bài pháp, các vị Tỳ-kheo chứng đắc đạo quả và trở thành các bậc Thánh A-la-hán.

Câu Chuyện Về Trưởng Lão Mahānāga

Khoảng ba hay bốn trăm năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tại miền nam Tích Lan có một vị A-la-hán tên gọi là Dhammadinna trú ngụ. Thời gian đó cũng có một vị Trưởng lão tên Mahānāga tự xem mình là một bậc A-la-hán. Một hôm, Dhammadinna đi đến gặp vị Trưởng lão này và hỏi rất nhiều câu hỏi, những câu hỏi đó đã được vị Trưởng lão trả lời một cách dễ dàng. Dhammadinna hết lòng ca tụng trí tuệ uyên thâm của vị Trưởng lão và hỏi thăm xem ngài đã trở thành vị A-la-hán từ lúc nào. Vị Trưởng lão nói mình đã trở thành một bậc A-la-hán khoảng hơn sáu mươi năm trước. Vậy ngài có thần thông không? Có, vị Trưởng lão xác nhận. Theo thỉnh cầu của Dhammadinna, vị Trưởng lão đã hoá hiện ra một con voi lớn. Vậy bây giờ ngài có thể làm cho con voi ấy rống lên và lao về phía ngài được không? Vị Trưởng lão bằng lòng làm theo như vậy nhưng khi con voi lao đến, vị Trưởng lão trở nên sợ hãi và chuẩn bị bỏ chạy, Dhammadinna nắm lấy chéo y của vị Trưởng lão và nói, “Bạch ngài, liệu một vị A-la-hán có còn sợ hãi không?” Chỉ lúc đó Mahānāga mới hiểu ra rằng mình còn là một phàm nhân. Ngài đã hành thiền theo sự chỉ dẫn của Dhammadinna và trở thành một vị A-la-hán đích thực.

Câu Chuyện Về Trưởng Lão Culasuma

Câu chuyện về vị Trưởng lão này được kể trong chú giải Kinh Sallekha. Ngài được gọi là Culasuma và trú ngụ trong một khu rừng đã sản sanh ra rất nhiều vị A-la-hán thời đó. Culasuma cũng tự xem mình là một bậc A-la-hán. Theo yêu cầu của Dhammadinna, ngài đã hoá hiện ra một hồ nước và một đoá sen lớn với một người thiếu nữ đang múa hát rất dịu dàng trên đó. Dhammadinna bảo vị sư này ngồi quan sát thiếu nữ đang ca múa ấy một lúc rồi đi về phòng. Trong khi vị sư quan sát cô gái do chính mình tạo ra, tham dục ngủ ngầm trong mười sáu năm bỗng ngóc cái đầu xấu xa của nó dậy. Vỡ tan ảo tưởng, vị sư đã hành thiền theo sự chỉ dẫn của Dhammadinna và đạt đến Đạo Quả A-la-hán.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *