Nghiệp – Lời Giải Thích Duy Nhất

Tóm lại, nếu không có những hành động hiện tại tạo điều kiện cho nó, thì những bất nình đẳng trong vận mệnh của con người rõ ràng là do nghiệp quá khứ. Gáo lý về nghiệp là chiếc chìa khóa cho tất cả những vấn đề của kiếp nhân sinh. Một số người chết lúc tuổi còn thơ như kết quả của nghiệp sát sanh mà họ đã phạm trong những kiếp quá khứ. Một số phải chịu đau đớn với những chứng bệnh nan y bởi vì nghiệp hành hạ những chúng sanh khác của họ trong những kiếp sống trước. Chúng tôi đã giải thích những quả nghiệp này trong một phần trước. Sẽ không người nào phẫn nộ với quy luật của nghiệp vì nó là một với những sự thật của kiếp người, và sự thật đó là, mọi hành động, dù tốt hay xấu, đều có những kết quả của nó. Nghiệp (Kamma) giải thích hết mọi sự việc và quan niệm bác bỏ nghiệp rõ ràng là sai lầm.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *