Phạm Hạnh của Người Nữ

Thời Đức Phật Kassapa có một vị Vua tên Kiki, vua là người chăm lo tứ sự cho Đức Phật. Vua Kiki có bảy người con gái tên: Samanī, Samaṇaguttā, Bhikkhuni, Bhikkhudayikā, Dhammā, Sudhammā, và Sanghadayika. Những cái tên (liên quan đến Pháp) này đã chỉ ra cho thấy lò ng kính trọng rất mực của vua đối với giáo pháp của Đức Phật. Quả thực vậy, bảy nàng công chúa này cũng rất quý kính Pháp. Họ muốn được xuất gia nhưng đức Vua không cho phép. Vì thế, thay vì ấly chồng họ đã thực hành phạm hạnh trong hai mươi ngàn năm.

Là con gái của một vị vua, họ lớn lên trong sự chăm sóc chu đáo của các nữ tỳ và lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ. Họ không bao giờ phải lo đến chuyện cơm ăn, áo mặc,… Vì không lấy chồng nên họ sống một cuộc sống rất thảnh thơi. Họ dùng hầu hết thời gian của họ để chăm lo những nhu cầu cần thiết cho Đức Phật. Mặc dù sống đến 20 ngàn năm họ không hề cảm thấy nhàm chán và cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc hôn nhân mà chỉ thực hành phạm hạnh một cách vui vẻ.

Do nhờ những công đức này họ được hưởng hạnh phúc cõi trời nhiều lần. Và khi tái sanh vào cõi nhân loại họ cũng được sống một cuộc sống sung túc và cuối cùng trong thời Đức Phật Gotama của chúng ta họ có được những trải nghiệm vô cùng quý báu. Trong bảy nàng công chúa thì Sumanī, người chị cả đã trở thành một bậc thánh A-la-hán và là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *