Quả Nghiệp Của Nói Lời Ly Gián

Tăng Chi Kinh (Aṅguttara nikāya) có đề cập đến những quả nghiệp của nói lời ly gián hay nói lời chia rẽ. Kinh nói rằng người nói lời ly gián có thể phải đoạ vào bốn ác đạo và nếu có tái sanh lại làm người, họ sẽ bị xung khắc hay bất hoà với thân quyến và bạn bè của mình. Càng nói lời ly gián nhiều, người ấy càng tích chứa thêm nhiều ác nghiệp. Ai nói lời ly gián đối với những người có giới đức và hiền thiện họ sẽ phải trả giá đắt cho những lời nói ác của họ. Tất nhiên quả nghiệp của tránh nói lời ly gián chỉ là ngược lại. Một người tránh nói lời ly gián sẽ được thọ hưởng hạnh phúc cõi trời và có được những mối quan hệ hoà hợp với bạn bè và thân quyến.

Sau đây chúng tôi sẽ trích dẫn lại câu chuyện về một người phụ nữ đã phải chịu nhiều đau khổ sau khi chết do lời nói ly gián của cô ta. Câu chuyện liên quan đến cả người nam lẫn người nữ và rất đáng để ghi nhớ.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *