Tà Định (Micchāsamādhi)

Tà định là sự tập trung của tâm trên một việc làm sai lầm nào đó mà một người có ý định phạm bằng thân hay lời nói. Nói khác hơn nó là sự tập trung giúp người ta có khả năng làm điều ác thành công. Chẳng hạn, khi bạn có ý định nói dối, ý định của bạn sẽ chỉ trở thành hiện thực nếu bạn gắn chặt tâm trên những lời mà bạn phải thốt ra một cách giả dối. Nếu tâm bạn mông lung, rất có thể bạn sẽ nói sự thực một cách vô ý thức. Người ta nói rằng ở toà án, sự thực của một số vụ kiện được phơi bày ra ánh sáng khi một người nào đó muốn đưa ra ra những bằng chứng giả dối đã bị các vị luật sư đánh lạc hướng bằng cách đưa ra những lời chất vấn có lựa chọn để làm cho họ phải bối rối. Điều này là do sự thiếu tập trung của người làm chứng. Vì thế sự tập trung rất quan trọng khi bạn làm một điều xấu. Sức mạnh của tà tập trung hay tà định thực sự sẽ rất lớn khi người ta dự định một cuộc thảm sát, tổ chức một vụ ăn cướp lớn hay sản xuất những loại vũ khí giết người.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *