Tái Sanh Làm Ngạ Quỷ Do Nguyền Rủa

Thời Đức Phật, mười hai vị Tỳ-kheo nọ an cư mùa mưa tại một ngôi làng có mười một gia đình. Người thợ dệt chủ làng chu cấp những nhu cầu cần thiết của cuộc sống (tứ vật dụng) cho hai vị Tỳ-kheo, trong khi mỗi gia đình còn lại chăm sóc cho mười vị kia. Vợ người thợ dệt là một người không có đức tin, cô chẳng có niềm tin nơi Tăng Bảo vì thế cô không phục vụ các sư một cách tôn kính. Sau đó người thợ dệt lại lấy cô em gái của vợ mình và chuyển giao hết tài sản cho cô này. Là một người phụ nữ có đức hạnh, cô phục vụ các vị sự rất cung kính. Cuối mùa an cư mỗi vị sư được cô cúng dường một bộ y. Lúc bấy giờ người vợ cả tức giận đến nỗi đã thốt lên nguyền rủa sau; “Cầu cho những đồ ăn và đồ uống mà mi đã cúng dường cho các sa-môn thích tử ấy trở thành phân, nước tiểu, mủ và máu hết đi; cầu cho những tấm y ấy biến thành những tấm sắt nóng đỏ hết đi!”

Sau khi chết người thợ dệt tái sanh làm một vị thọ thần (chư thiên ngụ ở cội cây) và người vợ cả thì làm một ngạ quỷ sống gần toà lâu đài của ông ta. Cô không có gì để mặc cũng cho cô cơm ăn và áo mặc. Nhưng khi vị thọ thần đưa thức ăn và thức uống cho cô chúng liền biến thành phân trong đôi tay của ngạ quỷ. Vị thọ thần cũng đem áo quần chư thiên cho cô mặc nhưng ngay khi ngạ quỷ này mặc vào chúng liền biến thành những tấm sắt nóng. Vì thế ngạ quỷ này phải vứt bỏ áo quần bằng sắt đang cháy và vừa chạy vừa than khóc, có thể nói lời nguyền rủa trong tiền kiếp trước của cô đã quay ngược trở lại với cô đúng như vậy.

Cảnh ngộ bất hạnh của cô được một vị Tỳ-kheo tình cờ đến thăm nơi ấy chứng kiến và theo lời khuyên của vị này thọ thần đã cúng dường vật thực cho vị ấy và chia phước cho ngạ quỷ. Ngạ quỷ lúc đó mới có thể ăn được thức ăn chư thiên và từ đó cô được ăn uống đầy đủ. Sau đó vị thọ thần giao một bộ y chư thiên nhờ vị Tỳ-kheo này cúng dường đến Đức Phật để hồi hướng phước cho ngạ quỷ, và khi ngạ quỷ nhận được phần phước đó cô trở nên xinh đẹp giống như một thiên nữ. Như vậy một thiện nghiệp là một biện pháp cứu chữa cho một người đang chịu đau khổ do chính lời nguyền rủa của anh ta hay cô ta.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *