Vị A-La-Hán Nồi Đất

Lại nữa, một vị sư khác nói rằng các vị đệ tử của ông phải tưởng tượng ra một chiếc nồi đất lớn bắc trên lửa, chiếc nồi đó được giả sử như đang chứa ba mươi hai bộ phận của thân. Sau khi nấu cho nhừ, những món trong nồi này được khuấy cho tan ra và những chất váng bẩn nổi lên sẽ được uống bằng tâm (tâm tưởng ra mình đang uống hết những chất váng ấy). Vị sư nói, hành động này là hấp thụ pháp mật (hương vị của pháp được ví như mật). Thực ra quan niệm này là sự giải thích sai về lời dạy của Đức Phật vốn nói rằng những ai hiến mình cho việc thực hành pháp quán thân sẽ hưởng được hương vị của Niết Bàn. Và tất nhiên vị thầy dạy điều này cũng được hàng đệ tử của ông ta tôn kính như một bậc A-la-hán và một ngôi tháp tôn trí xương của vị ấy được xây dựng như môt sự tưởng nhớ. Ông cũng là một chủ đề của sự tranh cãi giữa những đệ tử của ông và các vị sư khác.

Trên đây là những trường hợp của tà giải thoát xảy ra ở thời xưa. Ngày nay, những trường hợp đại loại như vậy có thể đang ngày càng gia tăng. Có lần một vị sư nọ thuyết giảng rằng có tri kiến về một trong Tứ Thánh Đế nghĩa là đã đắc thành Phật Quả và vì thế mà đã xuất hiện những người tự gọi mình là Phật một cách khinh suất trong số những đệ tử của vị ấy. Nhưng nếu chúng tôi vạch trần những trường hợp của tà giải thoát, điều đó sẽ có nghĩa là gián tiếp công kích họ, do vậy chúng tôi không muốn đá động gì cả.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *