Vị A-La-Hán Rang Trong Nồi Sắt

Chú giải tiếp tục với sự giải thích về A-la-hán thánh quả của một vị sư khác. Vị sư này nói rằng các đệ tử của ông phải tưởng tượng mình đang nhen lên một ngọn lửa và đặt một cái nồi sắt trên đó. Rồi người đệ tử phải tưởng tượng thân của mình được đem bỏ vào trong nồi và rang lên. Khi thân chỉ còn lại tro, tro ấy phải được thổi đi bằng miệng. Lúc đó người đệ tử kể như đã thành một vị sư được tẩy rửa sạch khỏi mọi điều ác.Vị thầy thuyết giảng như vậy cũng được tôn kính như một bậc thánh A-la-hán và sau khi thiêu tro cốt của ông được tôn thờ trong một ngôi tháp. Các vị đệ tử của ông ta cũng tranh cãi với các vị sư khách về trường hợp của ông.

 

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *