Xỉ Vả Đưa Đến Tái Sanh Ngạ Quỷ

Thời Đức Phật có một cận sự nam tín tâm tên là Nandisena sống trong một ngôi làng gần Sāvatthī. Vợ anh ta là người không có đức tin, và cư xử rất thiếu lịch sự. Cô chẳng những không kính trọng chồng mà còn hay xỉ vả anh ta và cả mẹ chồng nữa. Sau khi chết cô tái sanh làm một ngạ quỷ và hay đi lảng vảng ở ven làng. Một hôm cô hiện hình trước mặt Nandisena, anh liền nhận ra cô chính là người vợ trước đây của mình và cho việc cô tái sanh làm ngạ quỷ là do tính thô lỗ, không biết kính trọng chồng và thói quen hay xỉ vả anh trong kiếp trước mà ra.

Kiếp sống ngạ quỷ là cái giá cô phải trả cho thói thô lỗ của cô đối với người chồng hiền lương. Giá như lúc đó cô biết xin lỗi chồng, có lẽ cô đã thoát khỏi những quả nghiệp bất thiện này; nhưng cô đã không làm điều đó. Nandisena đưa tấm áo choàng của mình cho ngạ quỷ, bảo cô mặc tấm áo ấy vào và đi theo anh về nhà để được cơm ăn và áo mặc. Nhưng ngạ quỷ nói rằng nó không thể có được những điều ấy trừ phi anh ta làm phước cúng dường đến các vị Tỳ-kheo giới đức. Nandisena đã làm theo lời cô nói và chia phần phước của mình cho cô và cô thốt lên lời “sādhu! Sādhu!” (Lành thay! Lành thay!). Lập tức, ngạ quỷ có được thức ăn và quần áo của chư thiên và trở nên xinh đẹp giống như một thiên nữ.

Những câu chuyện trên cho thấy sự lăng mạ, xỉ vả đã đưa người ta đến các cõi thấp như thế nào. Dĩ nhiên quả nghiệp thiện dành cho những người tránh nói lời thô ác và luôn nói những lời hoà nhã, dễ nghe chỉ là ngược lại. Những người thường nói lời hoà nhã và biết kham nhẫn lời xỉ vả thay vì đáp trả lại, sẽ tái sanh trong các cõi chư thiên. Có những câu chuyện trong Thiên Cung Sự (Vimālavatthu) minh hoạ rõ những quả nghiệp thiện như vậy. Nếu tái sanh lại cõi người thì những người này cũng có thói quen nói những lời hoà nhã và được nghe những lời êm tai, dịu dàng. Tránh dùng những ngôn ngữ thô ác cũng đem lại lợi ích trong kiếp hiện tại. Một người nói những lời hoà nhã sẽ được mọi người mến chuộng, họ luôn được kính trọng và không bao giờ xung khắc với bạn bè. Vì thế chúng ta nên trau dồi thói quen ăn nói một cách hoà nhã. Khi đang giận, chúng ta cũng không nên nói. Trước hết chúng ta phải chế ngự cơn giận bằng cách chánh niệm lại và rồi nói một cách hoà nhã. Nói tóm lại nhờ thực hành pháp không nói lời thô ác này chúng ta sẽ có được những lợi ích ngay trong hiện tại và trong tương lai.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *