Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa
(Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri.)

Giảng Giải

Kinh Đoạn Giảm

Thiền Sư Mahāsi Sayādaw

TK Pháp Thông dịch

 

GIẢNG GIẢI KINH ĐOẠN GIẢM

Người đệ tử Phật chân chính phải là người có ít sự ham muốn (thiểu dục). Người ấy phải biết vừa lò ng với những gì mì nh có vàốcgắng để giảm bớt những phiền não.

Không chỉ ít ham muốn đối với những của cải vật chất, người ấy còn ít muốn nói hay thậm chí không muốn nói về những thành tựu của mình trên phương diện nghiên cứu kinh điển và hành thiền. Người ấy luôn giữ kín những sở học và sở đắc tâm linh của mì nh. Một vị Thánh đích thực không bao giờ tiết lộ những sở đắc tâm linh của mì nh dù vị ấy rất muốn chia xẻ nó với người khác. Chỉ những kẻ lừa đảo hay giả tu mới tự nhận mì nh là một bậc Thánh hay một bậc A-la-hán.

Tri túc cũng là một đức cần thiết cho sự phát triển tâm linh. Bạn phải biết vừa lò ng với những gì mì nh có, dù vật đó tốt hay xấu. Cần thiết không kém là nỗ lực để làm giảm bớt những phiền não (kilesa) của bạn. Việc rèn luyện bản thân để đạt đến mục tiêu này tạo thành chủ đề của bài Kinh Đoạn Giảm (Sallekha Sutta). Bài kinh rất hữu ích cho những người hành thiền cũng như không hành thiền; có thể nói nó hữu ích cho tất cả những ai mong muốn vượt qua những dục vọng bất thiện và trau dồi những ước mơ tốt đẹp.

 

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *