Câu Chuyện về Kisāgotami

Dhammā, người con gái thứ năm của Vua Kiki  trở thành con gái của một người nghèo ở kinh thành Sāvatthī. Do cha mẹ nghèo, nàng bị họ hàng bên chồng khinh miệt. Chỉ khi nàng sanh được một đứa con trai họ mới biểu lộ chút tình cảm. Bất hạnh thay đứa con vừa sanh ra đã chết khiến cho người mẹ trẻ này khổ đau đến cùng cực.

Ôm chặt đứa con đã chết vào lòng, nàng đi hết nơi này đến nơi khác để tì m phương thuốc cứu mạng cho nó. Theo lời khuyên của một bậc hiền trí nàng tìm đến Đức Phật xin được cứu giúp. Đức Phật bảo nàng hãy đi xin một ít hột cải từ một gia đì nh nào chưa từng có ai chết mang về cho ngài chữa bệnh. Nàng đi khắp nơi để tìm một gia đình như vậy nhưng tất nhiên là vô vọng. Mọi người đều ngạc nhiên trước lời yêu cầu của nàng và nói, “Sao chứ, hỡi cô gái khờ khạo kia! Biết bao nhiêu cái chết đã xảy ra trong nhà của chúng tôi rồi, không thể nhớ hết nổi.” Những câu trả lời như vậy đã làm cho nàng vỡ mộng. Nàng nhận ra rằng không nhà nào chưa từng có người chết, rằng đứa con của nàng không chỉ là người duy nhất bị chết, rằng mọi người, mọi vật trên thế gian này đều phải chết như vậy. Vì thế, nàng mang xác đứa con vào để trong nghĩa địa và thốt lên những lời này.

“Cái chết không chỉ giới hạn trong một ngôi làng, hay một đô thị. Nó không chỉ liên quan đến một gia tộc hay một gia đình nào, mà chết là số phận chung của tất cả chúng sanh dù là chư thiên hay nhân loại, quy luật vô thường luôn chi phối họ.”

Người ta có thể hỏi là đối với một cô gái nghèo như Kisāgotami liệu có thể làm được một bài kệ có vần có nẽo và đúng văn phạm như thế được không. Mặc dù các nhà chú giải đã gán bài kệ trên cho Kisāgotami, song có thể nàng chỉ diễn đạt ý nghĩ của mì nh ra bằng thứ văn xuôi bình dị và rồi được Đức Phật thi hoá nó mà thôi. Theo Thinh Văn Sử, bài kệ này cũng như hầu hết các bài kệ khác đều do Đức Phật đọc lên. Khi nghe nó, Kisāgotami đã trở thành một bậc thánh nhập lưu. Nàng gia nhập Tăng Đoàn, thực hành Pháp và không lâu sau đó đắc A-la-hán thánh quả. Nàng được Đức Phật tuyên dương là đệ nhất trong số những Tỳ-kheo Ni mặc phấn tảo y.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *