BẮN RA LỬA

Câu hỏi kế tiếp “ka diva pajjalanā” nghĩa là: “Bạch Đức Thế Tôn, ban ngày bắn ra lửa có ngĩa là gì?” Trước câu hỏi này, Đức Thế Tôn đã trả lời: “yam kho bhikkhu rattaṁ anuvitakketvā anuvicaretvā diva kammante payojetikāyena vācaya, Ayam diva pajjalanā.”

Ý chính của đoạn văn Pāḷi trên là: “Sau khi đã suy nghĩ vào ban đêm, hành động sẽ được người ấy thực hiện, hay lời nói sẽ được người ấy nói vào ban ngày. Việc thực hiện vào ban ngày ấy là “ngọn lửa đang cháy”. Những gì được suy nghĩ vào ban đêm liên quan đến công việc cần phải làm, từ từ sẽ được thực hiện bằng hành động hoặc lời nói vào ban ngày. Tất cả những gì đã được dự định với tham và sân vào ban đêm không chỉ được đích thân người ấy thực hiện mà cũng có thể được thực hiện dưới hình thức chỉ dẫn bằng miệng (ra lệnh) vào ban ngày. Việc thực hiện này được nói là “bắn ra lửa vào ban ngày.” Lại nữa, liên quan đến điều này, có một cái gò mối rất kỳ lạ. Bản chất của “gò mối” này là sau khi đã ngấm ngầm điều nghiên và bí mật dự định vào ban ngày, chỉ lén lút chọn thời cơ vào ban đêm khi mà mọi người đã đi ngủ. Loại gò mối này có thể xem như không bình thường. Từ trước đến nay chúng ta đã giải quyết được ba điều bí ẩn khó hiểu.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *