CÁCH ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG QUẢ LỢI ÍCH

Các vị Tỳ-kheo này đã gặt hái được những lợi ích theo cách sau. Sau khi thân hoại mạng chung ngay lập tức các vị được tái sanh vào cõi chư thiên như thể vừa thức dậy khỏi một giấc ngủ say không có bất kỳ một cảm giác đau đớn nào nhờ giới, định và tuệ trong sạch của các vị. Khi tái sanh thiên giới, mọi thứ được trang bị theo ý thích của họ, bao gồm cả những tiện nghi của Cõi Chư Thiên, với những tòa thiên cung tráng lệ có đầy đủ vật chất và các nàng thiên nữ cùng kẻ hầu người hạ vây quanh. Những quả lợi ích ấy kéo dài từ thời Đức Phật Kassapa cho đến thời Đức Phật Gotama. Như vậy các vị đã tái sanh đi tái sanh lại liên tục nhiều lần trong sáu cõi trời Dục Giới, và được đặc ân sống cuộc sống cực kỳ xa hoa, với sự thoải mái và an lạc suốt những kiếp sống ấy. Trong thời Đức Phật Gotama, họ trở lại kiếp sống làm người, vì thời gian đã chín mùi cho họ để thoát khỏi mọi khổ đau và lo lắng trần tục nhờ chứng đắc Niết Bàn.

TRỞ THÀNH MỘT BẬC A-LA-HÁN TRƯỚC BẢY TUỔI

Chúng ta hãy quay lại lịch sử quá khứ trong thời Đức Phật Kassapa của họ. Vị Trưởng Lão đầu tiên trở thành bậc A-la-hán chúng ta đã đề cập ở trước, nhập vô dư Niết Bàn khi hết tuổi thọ trong kiếp đó. Còn về vị Trưởng Lão trở thành bậc thánh A-na-hàm (Anāgāmi) thì sau khi chết tái sanh làm một vị Phạm Thiên trong cõi Tịnh Cư Thiên (suddhāvāsa). Vị Phạm Thiên này được nói là luôn luôn theo dõi các vị sư bạn của mình để sẵn sàng ra tay giúp đỡ đúng lúc. Về sau, thấy các vị sư bạn của mình sau khi chết đã tái sanh Thiên Giới nên không có cơ hội để giúp các vị nữa.

TRƯỞNG LÃO DABBA

Trong thời Đức Phật Gotama (tức Đức Phật Thích Ca hiện tại), một trong năm vị Tỳ-kheo nói trên được thấy là đã đắc đạo quả A-la-hán lúc mới lên bảy tuổi. Thực sự, một người bảy tuổi thời đó rất nhỏ so với đứa bé cùng tuổi thời nay. Tuy nhiên, vị ấy thành tựu đạo quả A-la-hán lúc mới bảy tuổi, một độ tuổi rất trẻ, vì đã tích tạo đủ các Ba-la-mật trong kiếp quá khứ như một vị Tỳ-kheo hành thiền chuyên cần trên đỉnh núi. Do đó, những người hiện nay đang miệt mài hành thiền minh sát với hết sức mình, mặc dù dưới những hoàn cảnh không thuận lợi nào đó, không thể thành tựu đầy đủ Trí về Pháp cũng không nhất thiết phải thối chí. Họ vẫn có thể hy vọng trở thành một bậc A-la-hán dễ dàng như ngài Trưởng Lão Dabba, có thể trong Giáo Pháp này hay ít ra cũng trong Giáo Pháp của Đức Phật (Metteyya) sắp tới.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *