ĐỨC VUA PUKKUSĀTI

Vị sư kế tiếp được tái sanh làm vua Pukkusāti xứ Takkasilā. Takkasilā tọa lạc ở phía nam của thành phố Peshwar trong tỉnh Punjab, một tỉnh ở vùng cực tây bắc Ấn Độ. Vua Pukkusāti chứng đắc thiền định nhờ hành thiền niệm hơi thở khi còn đang tại vị. Sau khi chứng thiền vua đã tự đắp y vàng nhờ nhận thức rõ được những ân đức của Tam Bảo do sức mạnh của những từ Buddhaṁ, Dhammaṁ, Saṇghaṁ mà vua Bimbisāra của thành Vương Xá (Rajagaha) nói lại. Sau khi trở thành một vị tu sĩ, ngài rời bỏ vương quốc để đi đảnh lễ Đức Thế Tôn. Vua đi đến Kinh Thành Vương Xá, nơi Đức Phật đang lưu trú. Tại đây, trong khi vua đang ở tại nhà của người thợ gốm, Đức Thế Tôn cũng tình cờ đến thăm nơi ấy. Trong lúc Đức Thế Tôn thuyết Kinh Giới Phân Biệt (Dhātuvibhaṇga), vua lắng nghe và đắc đạo quả trở thành bậc thánh A-na-hàm. Tuy nhiên, không lâu sau khi chứng đắc Bất Lai (A-na-hàm), vua bị húc chết bởi một con bò vốn là hiện thân của một nữ Dạ-Xoa có oan trái với ngài trong một tiền kiếp trước. Sau khi chết, ngài được tái sanh lên cõi Phạm Thiên gọi là Tịnh Cư Thiên (Suddhavāsa). Như vậy, không cần thiết để vị Phạm Thiên phải giúp cho hai vị Dabba và Pukkusāti này. Một vị sư khác trong năm vị trở thành du sĩ ngoại đạo tên là Sabhiya. Do nuôi dưỡng những quan điểm sai lầm, ngài trở thành một người trung thành với ngụy giáo. Thấy ngài như vậy, vị Phạm Thiên đã đi đến và hỏi ngài hai mươi câu hỏi hóc búa. Trước khi bỏ đi, vị này nhắn nhủ ngài hãy đi tìm lời giải đáp cho những vấn đề khó hiểu này nơi một vị tu sĩ thánh thiện và khuyên ngài nên làm đệ tử của vị sư nào có thể giải quyết được những vấn đề khó hiểu ấy và đưa ra cho ngài những câu trả lời đúng. Ngài đi khắp nơi để tìm một vị tu sĩ có đủ khả năng như vậy nhưng không thấy một ai có thể giải quyết được những vấn đề ấy, cuối cùng nên ngài đi đến Đức Phật. Về sau, do hoan hỷ với những câu trả lời mà Đức Phật đưa ra, ngài xin xuất gia trong Giáo Pháp của Đức Phật và không lâu sau đó, nhờ hành thiền miên mật, ngài đắc đạo quả A- la-hán.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *