GIẢNG GIẢI KINH GÒ MỐI – KẾT LUẬN

“Thấy một Gò Mối lớn, ban đêm phun khói, ban ngày bắn ra lửa, vị thầy cao quý khuyên bảo người học trò thông minh của mình, hãy khám phá xem đây là việc gì, và khi đào gò mối ấy với lưỡi xẻng sắc bén, xuất hiện một cây then cài cửa, rồi sau đó một con cóc xấu xí, một ngã ba đường, một cái lọc nước-xà phòng, một con rùa xảo quyệt, một cây dao cùng với một cái thớt gỗ để chặt thịt, một miếng thịt cứng và một Con Rồng Thiêng, như vậy tổng công là mười lăm vấn đề bí ẩn theo tuần tự.”

  1. Gò mối – Thân người; Khói –  Suy nghĩ; Lửa – Thực hiện; Vị Thầy – Đức Phật; Học trò – Hành giả; đây là những điều để bạn lưu giữ trong ký ức.
  2. Lưỡi Xẻng – Tri Kiến hay kiến thức; Đào – Tinh Tấn; Then Cửa – Vô Minh; Con Cóc – Sân Hận; Ngã Ba – Nghi; Và bạn phải tự mình biết về những vấn đề đó.
  3. Giống nhau là Triền Cái với Đồ Lọc Nước; Con Rùa với Năm Uẩn; Ngũ Dục với Cái Thớt; Hỷ Tham với Miếng Thịt; Con Rồng Thiêng – Bậc A-la-hán.

QUẢ LỢI ÍCH CỦA THIỀN MINH SÁT

Nếu vô thường (anicca) được thấy, suy tư về Khổ (dukkha) tự động xuất hiện

Nếu khổ được suy tư, tưởng về vô ngã (anatta) trở nên sắc bén.

Khi vô ngã hiển lộ (tâm) lao vào dòng Niết Bàn

Nếu đã thấy Niết Bàn, sự giải thoát khỏi khổ là điều chắc chắn.

Cầu mong tất cả những con người hiền thiện và có đức tin tạo thành Hội Chúng này, do nhờ sự chú tâm lắng nghe bài Pháp nói về Kinh Gò Mối mà tôi thuyết giảng đây, được vĩnh viễn thoát khỏi mọi điều hiểm nguy, tai họa và có thể siêng năng cần mẫn thực hành phương pháp Thiền Minh Sát như đã được hướng dẫn trong bài Kinh này, và sau khi trải qua các giai đoạn tuệ Minh Sát khác nhau cuối cùng dẫn đến thánh đạo truệ, nhanh chóng chứng đắc Lạc Tối Thượng của Niết Bàn – sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi phiền não, khổ đau.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *