GIỚI THIỆU

Hôm nay là ngày khởi đầu của Lễ Hội Thingyan đánh dấu sự chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. “Thingyan”, một từ Miến bắt nguồn từ Phạn ngữ Sankranta, có nghĩa là “Thay ðổi” hay “Chuyển Giao”. Mặt trời thay đổi đường đi của nó vào cuối của một giai đoạn mười hai tháng, và người Miến cử hành lễ chuyển sang năm mới trong dịp này. Lễ hội giao thừa đánh dấu sự chuyển đổi từ tháng Tabaung (tháng 3 DL), tháng cuối cùng của lịch Miến sang tháng Tagu (tháng 4 DL), tháng đầu tiên của năm theo Miến lịch.

Lễ hội Thingyan là một lễ hội do những người Bàla-môn (brahmins) cổ xưa bày ra. Hàng năm, cứ vào dịp này, những người Bà-la-môn thường đưa ra một lời tiên đoán cho năm sắp tới. Trong lời tiên đoán ấy, thường xuất bản dưới hình thức một bản tin gọi là Thagyamin trong tiếng Miến, nói rằng Thagyamin, Vua của các Chư Thiên sẽ cỡi bò hay một con vật nào đó đi xuống cõi người. Thực ra, vị Thiên Chủ này chưa từng bao giờ đi xuống cõi người, đó chỉ là những gì người Bà-la-môn bày ra mà thôi. Theo niềm tin truyền thống, Mặt Trời thay đổi lộ trình vòng quanh thế giới của nó. Tuy nhiên điều này chỉ là một sự giả định. Theo khoa học ngày nay, quả đất quay chung quanh mặt trời và người ta tin rằng vào cái ngày như hôm nay mỗi năm quả đất hoàn tất một vòng chung quanh mặt trời. Dẫu sao, hôm nay cũng là ngày khởi đầu của Lễ Hội Thingyan đối với người Miến để đánh dấu sự chấm dứt của một năm cũ và bắt đầu của một năm mới.

Thời Đức Phật, ở trung Ấn Độ, thời điểm đánh dấu sự chấm dứt của năm là ngày trăng tròn (rằm) tháng Tazaungmon, tháng thứ 8 của lịch Miến thường rơi vào ngày đầu tháng Mười Một. Chúng ta biết rằng năm theo lịch Châu Âu thì cuối cùng của một năm sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng chạp. ðây là một ngày cố định, không giống như ngày cuối năm của Miến. ðối với lịch Miến, các nhà thiên văn phải tính toán để ấn định ngày cuối năm cho phù hợp. Sau đó họ thông báo ngày khởi đầu của Lễ hội Giao Thừa (Thingyan) vốn thường kéo dài ba ngày, cuối của ba ngày đó Năm Mới của Miến bắt đầu. Vào dịp tết này người Phật tử Miến thường giữ bát quan trai giới, hoặc nếu họ không thể giữ bát quan họ sẽ giữ cho tâm trong sạch. Người Miến có phong tục đi chào đón năm mới với một cái tâm trong sạch. Sẽ là điều tốt lành cho mọi người tại gia cư sĩ để giữ bát quan trai giới trong suốt lễ hội Giao Thừa, và nếu có thể thì cả vào những Ngày ðầu năm Mới nữa. Theo quan niệm của người Miến, giữ bát quan và giữ tâm trong sạch cũng giống như đang vui vẻ tiễn đưa một người bạn cũ và chào đón một người bạn mới đến thăm vậy. Chẳng những giữ tâm trong sạch là một điều nên làm mà bố thí và hành thiền cũng là điều đáng mong muốn đối với mọi người nữa. Hành thiền giúp cho tâm bạn trong sạch hơn, và một trạng thái tâm trong sạch như vậy sẽ tránh được các điều xấu và những tai ách mà năm mới có thể đem lại. Cầu nguyện cho sự bình yên và hạnh phúc của bản thân cũng như sự bình yên và hạnh phúc của toàn thế gian nhân ngày đầu năm mới là điều đáng được tán dương. Riêng phần tôi (tức thiền sư Mahāsī) đóng góp vào dịp tốt đẹp này bằng cách thuyết pháp đến mọi người. Hôm nay tôi sẽ thuyết cho quý vị nghe một bài pháp mà tựa đề của nó có liên quan đến mọi người, mọi chúng sanh trong cuộc đời này, và mọi người nên hiểu và thực hành theo. ðó là bài pháp nói về “Tám Pháp Thế Gian” (“Lokadhamma”).

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *