Liên hệ

Thực hành Vipassana, Thực Hành Tứ Niệm Xứ Theo Phương Pháp Ngài Thiền Sư Mahāsī & Các Đệ Tử Của Ngài Giảng Dạy.

Trang Tứ Niệm Xứ này tổng hợp chia sẻ các bài Pháp, các tài liệu Dhamma, trợ duyên ai đó hữu duyên được biết đến Dhamma, đến phương pháp thiền Vipassana, được vững vàng trên con đường giải thoát khổ, được an lạc thực sự, hoà hợp thực sự, hạnh phúc thực sự.

Trang Tứ Niệm Xứ này không đại diện cho bất kỳ tổ chức tôn giáo hay trung tâm thiền nào. Chúng tôi chỉ tổng hợp & chia sẻ thông tin Pháp bảo với ý nguyện đem lại lợi lạc đến phần đông. Qua kênh này, nguyện ai đó hữu duyên sẽ nhận được Dhamma & tự tìm được con đường tu tập phù hợp cho mình, được tiến bộ & an lạc trong Dhamma mà Đức Phật Gotama đã chỉ dạy.

Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bổn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an lạc cho phần đông chúng ta.

Vì hiểu biết có hạn nên không tránh khỏi có chỗ sai. Chúng tôi kính cẩn đón nhận những lời đóng góp phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện trí, và kính xin quý Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc.

Mọi góp ý xin gửi về: [email protected]

Nguyện quý vị được hạnh phúc, được an vui, được giải thoát! Nguyện Chánh Pháp được trường tồn!