LIVE

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.

Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy.

-ooOoo-

 

LIVE TRỰC TIẾP CÁC BUỔI THUYẾT PHÁP, CÁC KHÓA THIỀN, PHÁP HỘI, LỚP DẠY DHAMMA ONLINE TRÊN KÊNH PHẬT GIÁO THERAVĀDA

 

 

NỘI DUNG BUỔI BUỔI ZOOM SẮP DIỄN RA

(sẽ được cập nhật trước giờ LIVE khoảng 1-2 tiếng…)

-ooOoo-

– Link Zoom rút gọn: http://phatgiao.info
– ID: 291 019 8000 – Passcode: 123456789
– Link LIVE trên kênh YouTube: youtube.com/c/THERAVADAVN

-ooOoo-

P.s. Quý vị có thể tham gia lớp qua ứng dụng Zoom hoặc theo dõi LIVE trên kênh YouTube PHẬT GIÁO THERAVADA VN. Ngoài ra quý vị có thể tham gia lớp trực tiếp tại cửa sổ Zoom tại đây ạ: https://theravada.vn/live

Kính thông báo! 🙏 🙏 🙏

 

[zoom_join_via_browser meeting_id=”2910198000″ login_required=”no” help=”yes” title=”Buổi Live Trên Zoom” height=”500px” disable_countdown=”yes” passcode=”123456789″ webinar=”no”]

 

LỊCH LIVE STREAM DỰ KIẾN 2021

 

CÁC NỀN TẢNG THƯỜNG PHÁT LIVE TRỰC TIẾP

YOUTUBE | FB GROUP | TWITTER | FANPAGE | APP THERAVADA

-ooOoo-

Quý vị có thể bấm vào các sự kiện và thêm vào Lịch của mình để sau này nhận được các thông báo trước khi sự kiện diễn ra khoảng 10-20 phút ạ. 

Nguyện mong tất cả quý vị hoan hỷ cùng chia sẻ lịch sự kiện Theravāda LIVE, chia sẻ phước thiện pháp thí thanh cao trên theravada.vn/LIVE này để ai đó hữu duyên biết được Dhamma; cầu mong quý vị được tấn hóa, được lợi lạc trong Dhamma, được thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an lạc lâu dài trong khắp mọi nơi.

 

Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Nguyện Phật giáo được trường tồn.

Trong tâm từ,

BQT Theravada.vn