Hồi Hướng Công Đức

Nguyện cho tất cả chúng sinh Cùng chia trọn vẹn phước lành hôm nay

Nguyện cho tất cả từ đây

Luôn luôn an lạc duyên may mọi miền Nguyện cho chư vị Long, Thiên

Trên trời dưới đất oai thiêng phép mầu Cùng chia công đức dày sâu

Hộ trì chánh pháp bền lâu muôn đời.

Danh Sách Phật Tử Hùn Phước Ấn Tống

Linda Banh, Kevin Bùi, Bùi Hoài Thanh, Bùi Ngọc Tiêu, Cao Thị Cúc, Cao Thị Thu Lan, Châu Quốc, Diệp Quốc Hoa, Diệu Mỹ & Thủy Tâm, Dinh Hue Ngo, Hương Đặng, Đặng Trần Phương, Đào Hữu Phan, Đỗ Văn Hợp, Đỗ Văn Khoát & Cẩm Thúy, Huỳnh Thanh Sơn, Huỳnh Thanh Vân, gđ Huỳnh Tấn Thông, Huỳnh Xuân, Lê Thị Hừng, Hương Lê, Lê Tấn Tài, gđ Lê Xuân Tân, Lê Minh Thu, Denise Leong & Duong Bach Nhat, Lưu Bình, Lý Mai, Nguyên Khiêm & Thùy Dương, Nguyên Nhung, Nguyên Thiện, Nguyễn Trang Anh, Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Quý Hiền, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Quốc Huân, Nguyễn Văn Liêm, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Nguyệt & Tân, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Đình Thanh, Nguyễn Thúy, Thủy Nguyễn, Nguyễn Thu Thủy, Trâm Nguyễn, Trí Nguyễn, Nguyễn Văn Trường & Quách Lệ Hằng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Phạm Thanh Xuân, Vinh Nguyễn, Phạm Tố Anh, Phạm Hải & Trần Du, Phạm Thị Hạnh, Phạm Hoàng, Phạm Huệ, Kevin Phạm, Phạm Phú Luyện, Phạm Phú Văn Lang, Phạm Ngọc Thạch, Phạm Phú Đông Pha, Phạm Phú Đan Tâm, Phạm Phú Trí, Phạm Xuân Đạt, Vicky Phạm, Phan Hoàng, Phương, Quảng Tâm, Quảng Tín, Sang Lưu Thiện Hiền, Thùy Dương, Tịnh Lạc, sư cô Tịnh Thanh, Tịnh Ý, Trần Thị Bích, Henry Trần, Hương Trần, Trần Bạch Liên, gđ Trần Đình Kham, Trần Cẩm Lan, Trần Mỹ Lương, Trần Minh, Trần Văn Nam, Trần Lê Quang, Trần Văn Siêng, Thanh Trần, Trần Bạch Tiết, Trang Ngọc Tran, Vicky Trần, Trịnh Đình Phi, Trúc Hảo, Trương Lan Anh, Trương Điền & Trang & Chánh Kiến, Trương Văn Hòa, Trương Hùng, Mai Trương, Trương Công Tuất, Từ Mai Anh, Từ Cát, Từ Duy, Từ Quân, Từ Sơn, Trần Tươi, Stella Valdiviz, Sư cô Viên Thành, Võ Văn Nhường, Võ Kim Phụng, Võ Hồng Sơn, Thảo Võ, Hang Hieu Vu, Vương Minh Thu.

Sách Do Như Lai Thiền Viện Ấn Tống

 1. Căn Bản Thiền Minh Sát
 2. Chánh Niệm, Giải Thoát và Bồ Tát Đạo
 3. Chẳng Có Ai Cả
 4. Chỉ Là Một Cội Cây Thôi
 5. Con Đường Hạnh Phúc
 6. Courses On the Foundations of Buddhist Culture, Beginning Level
 7. Courses On the Foundations of Buddhist Culture, Intermediate Level
 8. Cuộc Đời Đức Phật
 9. Đại Niệm Xứ
 10. Destroy The Five Aggregates
 11. Đoạn Trừ Lậu Hoặc
 12. Đức Phật Đã Dạy Những Gì
 13. Five Ways To Cultivate a Mature and Stable Mind
 14. Fundamentals of Vipassana Meditation
 15. Kinh Lời Vàng
 16. Lời Dạy Thiên Thu
 17. Mặt Hồ Tỉnh Lặng
 18. Meditation Lectures
 19. Mười Hai Nhân Duyên
 20. Ngay Trong Kiếp Sống Này
 21. Niệm Rải Tâm Từ
 22. Pháp Hành đưa Đến Bình An
 23. Settling Back Into The Moment
 24. Silavanta Sutta
 25. Sống Trong Hiện Tại
 26. Spiritual Cultivation
 27. Suy Niệm Về Hiện Tượng Chết

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *