LỜI NÓI ĐẦU

Nói theo ngôn ngữ ngày nay, Visuddhimagga (Thanh Tịnh  Đạo)  do  ngài  Buddhaghosa  biên  soạn  có  thể  được đánh giá là một siêu siêu luận văn Tiến sĩ Phật học do bởi tính quy mô về chuyên môn và tầm ảnh hưởng của nó trong giới nghiên cứu cũng như đối với hàng học Phật. Dựa vào một  đoạn  kệ  bốn  câu  trong  Tương  Ưng  Kinh  (Saṃyutta Nikāya), ngài Buddhaghosa đã soạn ra luận văn này, vốn được xem là Sớ Giải tổng quát cho toàn bộ Giáo Lý của Đức Phật và là một cẩm nang hành thiền thiết yếu và đắc dụng cho người tu Phật. Trong luận văn, ngài đã phân tích rõ ràng và hướng dẫn thực hành chi tiết từng thành tố của Tam Học (Giới – Sīla, Định – Samādhi và Tuệ – Paññā) với  mục  đích  hướng  hành  giả  đạt  đến  sự  giải thoát  thanh tịnh: Níp-bàn (Nibbāna).

Tác  phẩm  Thanh  Tịnh  Đạo  Giảng  Giải:  Giới  Và Định này là tập 1 của bộ sách hai tập được chúng tôi thực hiện (chuyển ngữ và biên soạn) từ các bài giảng về Thanh Tịnh  Đạo  (Visuddhimagga)  bằng  tiếng  Anh  của  ngài Sayadaw  U  Sīlānanda.  Chúng  tôi  đã  bắt  đầu  đặt  bút phiên dịch những câu chữ đầu tiên của các bài giảng vào ngày 30/12/2016. Với gần hai năm gián đoạn trong việc biên dịch vì các lý do cá nhân, phải mất gần một năm rưỡi, chúng  tôi  mới  hoàn  thành  được  tập  1.  Đối  với  bản  thân chúng tôi, thực hiện tác phẩm này khá là công phu và được xem như là một công trình nghiên cứu. Sau đây là một vài chi tiết chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý độc giả và mong quý độc giả hãy ghi nhận những chi tiết này trước khi tiến vào đọc tác phẩm. Những chi tiết này sẽ giúp quý độc giả hiểu được bối cảnh ra đời của tác phẩm và cách thức đọc cũng như cách tiếp cận tác phẩm:

 1.   Có ít nhất hai bản dịch Anh ngữ hiện hành của tài liệu Visuddhimagga: The Path of Purity do Pe Maung Tin thực hiện và The Path of Purification do Bhikkhu Ñāṇamoli thực hiện. Bản dịch của Bhikkhu Ñāṇamoli thật ra không chỉ là bản chuyển ngữ trực tiếp từ luận văn Visuddhimagga của ngài Buddhaghosa bởi trong tác phẩm của mình, Bhikkhu Ñāṇamoli còn có dịch trích dẫn từ tài liệu Paramatthamañjūsā (tức là Phụ Sớ Giải (Ṭīkā) của Visuddhimagga) cũng như thực hiện việc tra cứu và cung cấp nhiều nguồn trích từ các Chánh Văn (Pāḷi) và các   Sớ   Giải   (Aṭṭhakathā)   khác.   Ngài   Sayadaw   U Sīlānanda đã dùng bản The Path of Purification của Bhikkhu Ñāṇamoli làm giáo trình cho các bài giảng của mình đến một lớp học tại Hoa Kỳ. Một trong những lý do có lẽ là vì bản dịch này phổ biến hơn trong giới độc giả Tây phương.
 2.   Trong quá trình giảng dạy, ngài Sayadaw U Sīlānanda đã phân tích thêm và có chỉ ra những sai sót trong bản dịch. Các học viên đã ghi âm lại các bài giảng. Chúng tôi không có tham dự lớp học, chỉ tiếp nhận lại các file ghi âm và những sao chép lại từ những file này. Trong quá trình biên dịch, chúng tôi ghi nhận có một vài điểm thiếu sót và không tương đồng giữa các file ghi âm và những sao chép. Thứ nhất, những tài liệu này hoàn toàn thiếu phần cuối của đề mục Niệm Pháp và toàn bộ đề mục Niệm Tăng của chương thứ bảy (do đó, đây là những phần thiếu sót trong tác phẩm Thanh Tịnh Đạo Giảng Giải: Giới Và Định do chúng tôi thực hiện). Thứ hai, không có file  ghi  âm  nhưng  lại  có  những  sao  chép  cho  phần  về  ân đức  Bhagavā  trong  đề  mục  Niệm  Phật  của  chương  thứ bảy (vì vậy, chúng tôi không thể tiến hành việc nghe lại file ghi âm nếu gặp những vấn đề đáng nghi hoặc trong phần sao chép). Thứ ba, không có những sao chép lại cho các file ghi âm về các đề mục Niệm Giới, Niệm Thí và Niệm Thiên của chương thứ bảy cũng như phần cuối của chương thứ mười hai (cho nên,  chúng tôi phải tiến hành việc nghe các file ghi âm và sao chép lại các bài giảng trước khi thực hiện việc biên dịch). Các tài liệu chúng tôi có được này chỉ là những bài giảng trực tiếp từ ngài Sayadaw U Sīlānanda chưa  qua  bất  kỳ  một  quá  trình  biên  tập  nào.  Hơn  nữa, trong quá trình giảng dạy, ngài có lược bỏ qua những chi tiết hiển nhiên và dễ hiểu không cần giải thích. Do đó, khi biên  dịch,  chúng  tôi  nhận  ra  rằng,  để  có  thể  theo  dõi  và hiểu  được  những  bài  giảng  này  (thông  qua  việc  đọc  tác phẩm  Thanh  Tịnh  Đạo  Giảng  Giải:  Giới  Và  Định  do chúng  tôi  thực  hiện),  quý  độc  giả  Việt  Nam  cần  phải  có bên  cạnh  mình  một  dịch  phẩm  Việt  ngữ  của  luận  văn Visuddhimagga.
 3.   Hiện nay có khá nhiều tác phẩm về Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) đang được lưu hành. Hai trong số đó được chúng tôi đặc biệt lưu tâm đến là Thanh Tịnh Đạo của Tỳ-khưu Ngộ Đạo và Thanh Tịnh Đạo của Thích nữ Trí Hải. Thanh Tịnh Đạo của Tỳ-khưu Ngộ Đạo là bản dịch Việt trực tiếp từ bản Visuddhimagga của ngài Buddhaghosa. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của chúng tôi, bản lưu hành của tác phẩm này hiện tại chỉ bao gồm hai phần Giới và Tuệ. Hơn nữa, vì là bản chuyển ngữ trực tiếp từ Visuddhimagga, trong bản dịch này không có những chi tiết  giải  thích  thêm  từ  Paramatthamañjūsā  như  trong  bản dịch The Path of Purification của ngài Bhikkhu Ñāṇamoli mà  ngài  Sayadaw  U  Sīlānanda  đã  dùng  làm  giáo  trình cho  lớp  học  của  ngài.  Cho  nên,  việc  sử  dụng  tác  phẩm Thanh  Tịnh  Đạo  của  Tỳ-khưu  Ngộ  Đạo  là  không  thích hợp  ở đây vì nó không  đầy đủ  phục vụ cho  việc theo  dõi những bài giảng của ngài Sayadaw U Sīlānanda. Thanh Tịnh  Đạo  của  Thích  nữ  Trí  Hải  là  bản  dịch  Việt  từ  bản The Path of Purification của ngài Bhikkhu Ñāṇamoli. Đây thật  sự  là  một  điều  may  mắn  và  do  đó,  chúng  tôi  khuyến khích quý độc giả nên sử dụng dịch phẩm này để đọc cùng với tác phẩm Thanh  Tịnh  Đạo  Giảng  Giải:  Giới  Và  Định do chúng tôi thực hiện.
 4.   Như đã được trình bày ở trên, trong quá trình giảng dạy của mình, ngài Sayadaw U Sīlānanda đã chỉ ra những sai sót trong bản dịch Anh ngữ The Path of Purification của ngài Bhikkhu Ñāṇamoli. Vì tác phẩm Thanh Tịnh Đạo của Thích nữ Trí Hải là bản dịch Việt của tác phẩm The Path of Purification của ngài Bhikkhu Ñāṇamoli, cho nên, những sai sót trong bản The Path of Purification (được ngài Sayadaw U Sīlānanda chỉ ra) hầu như đều xuất hiện trong bản Thanh Tịnh Đạo của Thích nữ Trí Hải. Hơn nữa, trong tác phẩm của mình, Thích nữ Trí Hải đã lược dịch, bỏ qua khá nhiều chi tiết (có lẽ được dịch giả xem là không quan trọng). Nhưng với sự phân tích của ngài Sayadaw U Sīlānanda, những chi tiết này là cần thiết cho việc hiểu sâu và trọn vẹn Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga). Cho nên, chúng tôi khuyến khích quý độc giả lưu tâm đến những điểm này trong quá trình đọc Thanh  Tịnh  Đạo  Giảng  Giải:  Giới  Và  Định  do  chúng  tôi thực hiện.
 5.   Để giúp cho quý độc giả tiện theo dõi và định vị, chúng tôi có đính kèm khá nhiều chú thích ở cuối mỗi trang. Chúng tôi khuyến khích độc giả ghi nhận và đọc những chú thích này để có thể hiểu rõ nội dung, chi tiết, văn cảnh và các phân tích muốn trình bày trong các bài giảng. Chúng tôi cũng có dịch và đính kèm vào phần Phụ Lục cuối sách một vài bảng nêu để giúp quý độc giả tiện theo dõi và thống kê các chi pháp.

Phước  thiện  này  đã  không  thể  được  thành  tựu  viên mãn  nếu  không  nhờ  vào  sự  động  viên,  hỗ  trợ  và  giúp  đỡ nhiệt tâm của các vị thầy và của rất nhiều đạo hữu. Chúng tôi trước hết xin tri ân đạo hữu Bảo Đăng (Ratanadīpa) đã trao tặng cho chúng tôi các file ghi âm và những sao chép, và đã khuyến khích chúng tôi biên dịch tác phẩm ngay từ những ngày đầu tiên chúng tôi đặt chân đến ITBMU. Và sẽ  là  một  điều  vô  cùng  thiếu  sót  nếu  chúng  tôi  không  ghi nhận và tán dương công đức của các học viên của lớp học đã thực hiện việc ghi âm và các đạo hữu (không rõ danh tánh) đã dành vô số thời gian quý báu sao chép lại các bài giảng  từ  những  file  ghi  âm  (có  tự  mình  trải  nghiệm  qua, chúng tôi mới thật sự cảm nhận được tính trần ai của công việc  này).  Chúng  tôi  xin  đặc  biệt  tri  ân  Sayadaw  U Issariya và Ashin Ācāra đã giải đáp cho chúng tôi những thắc mắc mang tính chuyên môn trong quá trình biên dịch. Đạo hữu Thiện Tuệ đóng vai trò chính yếu trong việc đọc kỹ bản thảo và góp ý chỉnh sửa lời văn. Đạo hữu cũng là người trình bày bản thảo và là người đại diện chúng tôi liên hệ với nhà xuất bản và nhà in. Các đạo hữu Tâm Lan, Tuệ Phương, Tâm Hiền, Vũ Thị Châu Giang và Lê Xuân Phi đã dành rất nhiều thời gian và công sức kêu gọi hùn phước và  giúp  lưu  hành  ấn  phẩm  đến  tay  độc  giả.  Chị  Nguyễn Thị  Hồng  Nga  đã  dành  thời  gian  quý  báu  xem  qua  bản thảo. Các đạo hữu trên Facebook đã trợ giúp tìm kiếm các nguồn tài liệu và cung cấp những kiến thức phổ thông khi chúng tôi cần. Chúng tôi vô cùng tri ân sự quan tâm và hỗ trợ quý báu của tất cả các đạo hữu. Chúng tôi cũng nhân dịp này gửi lời cám ơn chân thành đến Tu nữ Phước Thủy và  các  Phật  tử  tại  chùa  Bửu  Quang,  Thủ  Đức  đã  giúp chúng tôi dâng sách đến các tự viện cũng như phân phát sách đến các Phật tử tại Việt Nam. Chúng tôi cũng xin ghi nhận và tán dương công đức của tất cả các đạo hữu trong nước và hải ngoại đã đóng góp tịnh tài hùn phước in ấn và vận chuyển tác phẩm đến tay độc giả. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo hộ trì cho các đạo hữu thân tâm thường  an lạc và vững bước trên đường tu học.

Dầu cẩn thận đến mức nào, chúng tôi vẫn khó có thể tránh  khỏi  những  sai  sót  trong  quá  trình  biên  dịch.  Kính mong các bậc tôn túc trưởng thượng và quý độc giả lượng tình bỏ qua và chỉ bảo, chúng tôi sẽ tiếp nhận bằng sự tri ân.

Chúng tôi xin chia đều phần phước phát sanh từ việc thiện  này  đến  thầy  tổ,  gia  quyến  và  tất  cả  chúng  sanh trong  tam  giới,  đặc  biệt  là  cố  song  thân  của  chúng  tôi. Mong cầu phước thiện này hãy hộ trì cho tất cả luôn được an vui, có trí tuệ và tu hành tinh tấn chóng đến ngày giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi.

Pháp     Thí Thắng Mọi Thí (Sabbadānaṃ Dhammadānaṃ  Jināti).  Chúng  tôi  nguyện  cầu  do  phước thiện này, quả vị Phật Chánh Đẳng Giác sẽ trở thành hiện thực cho chúng tôi trong ngày vị lai (Iminā puññakammena sammāsambuddho homi anāgate).

Granada Hills, Vesak 2564 (ngày 06 tháng 05 năm 2020)

Pháp Triều

 

 

 

Các bài viết trong sách

One thought on “THANH TỊNH ĐẠO GIẢNG GIẢI – LỜI NÓI ĐẦU

 • January 15, 2021 at 10:14 am
  Permalink

  Sadhu Sadhu Sadhu! _()_

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *