TỔNG HỢP ẢNH MỘT SỐ THIỀN SƯ TRONG DÒNG THIỀN NGÀI MAHASI GIẢNG DẠY

TỔNG HỢP ẢNH MỘT SỐ THIỀN SƯ TRONG DÒNG THIỀN NGÀI MAHASI GIẢNG DẠY

Ở đây chúng tôi tổng hợp hình ảnh 1 số vị Thiền Sư theo dòng thiền Ngài Thiền Sư Mahasi giảng dạy, thứ tự có thể không sắp xếp đúng theo tuổi hạ của các vị.

Mahasi Sayadaw

Sayadaw U Silananda

Sayadaw U Pandita

Aung Si Sayadaw

Beelin Sayadaw

Chanmyay Myaing Sayadaw

Chanmyay Sayadaw

England Sayadaw

Jatila Kyunpin Sayadaw

Kouche Sayadaw

Malaysia Sayadaw

Mawlamyine Sayadaw

MyaSeinTaung Sayadaw

Myat Sayar

Nanavudha Sayadaw

Nyanaramsi Sayadaw

Ngai Kim Trieu

Ngai Khanh Hy

Penang Sayadaw

Sasana Sayadaw

Sayadaw Kundala

Su Da Sayadaw

Thammanaykyaw Sayadaw

Thuzana Sayadaw

Vimalanani Sayalay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *