Videos 5. Quán Thân – 32 Phần Ô Trượt | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015

 

 

BỘ VIDEOS KHÓA THIỀN VIPASSANA 2015 – THIỀN SƯ U JATILA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *