Videos 5. Tầm Quan Trọng Của Việc Quan Sát Đối Tượng Chính | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2013

 

 

BỘ VIDEOS KHÓA THIỀN VIPASSANA 2013 – THIỀN SƯ U JATILA

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *