Videos 8. Subhadda – Vị Đệ Tử Cuối Cùng Của Đức Phật | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008

 

 

BỘ VIDEOS KHÓA THIỀN VIPASSANA 2008 – THIỀN SƯ U JATILA

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *