Videos How To Practise Vipassana Meditation 1 (Eng) – Videos Hướng Dẫn Hành Thiền Vipassana 1 (t.Anh) | Ngài Thiền Sư U Zatila

 

 

BỘ VIDEOS HƯỚNG DẪN HÀNH THIỀN THEO TRUYỀN THỐNG NGÀI THIỀN SƯ MAHASI SAYADAW

 

 

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *